– Vi må samle fagbevegelsen bak en arbeidstidsreform

SAMLET BAK ARBEIDSTIDSREFORM: Nestleder Sissel M. Skoghaug mener det blir viktig at en samlet fagbevegelse står bak planene om en arbeidstidsreform der redusert arbeidstid er ett av virkemidlene.

SAMLET BAK ARBEIDSTIDSREFORM: Nestleder Sissel M. Skoghaug mener det blir viktig at en samlet fagbevegelse står bak planene om en arbeidstidsreform der redusert arbeidstid er ett av virkemidlene.

Per Flakstad

Fagforbundet var godt fornøyd da LO-kongressen gikk inn for en arbeidstidsreform. Nå mener nestleder Sissel M. Skoghaug det er viktig å samle hele fagbevegelsen om en plan for kortere arbeidstid. Men innad i Fagforbundet finnes det kritiske røster til en arbeidstidsreduksjon.

2017101712273920171017123828

sidsel.hjelme@fagbladet.no

per.flakstad@fagbladet.no

I Fagforbundets forslag til prinsipp- og handlingsprogram står det: «Fagforbundet vil arbeide for en reform som inneholder en arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon, for eksempel 6-timersgrad. Reformen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forslag.»

Men landsstyrets forlag blir ikke banket gjennom uten motstand. Flere foreninger har sendt inn forslag om å stryke formuleringen om kortere arbeidstid i både prinsipp- og handlingsprogrammet.

Ta vare på de ansatte

– Vi fikk LO-kongressen med på at det er gjort nok forsøk med redusert arbeidstid, og at det nå er på tide å lage en helhetlig plan for en arbeidstidsreform. Det var et langt og viktig skritt i riktig retning, sier Sissel M. Skoghaug.

– Nå er det viktig at også vi i Fagforbundet følger opp med en liknende formulering i vårt eget handlingsprogram, slik at vi får en mest mulig samlet fagbevegelse bak arbeidet med en arbeidstidsreform der redusert arbeidstid er ett av virkemidlene.

Hun erkjenner at det finnes motstand mot slike planer også innad i forbundet, men understreker samtidig at det også er levert forslag om å forsterke formuleringene og gjøre det enda mer klart at målet er 6-timersdag med full lønnskompensasjon.

–Dette handler om å ta vare på folk. Vi må gi de ansatte i spesielt tunge yrker en mulighet til å kunne stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Derfor må vi samarbeide med de andre LO-forbundene om å lage en helhetlig plan fram til neste kongress som en samlet fagbevegelse kan stå bak, sier Skoghaug.

Hun innleder debatten om forbundets prinsipp- og handlingsprogram tirsdag, mens debatten om programmet er lagt til onsdag.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Leder i Fagforbundet Vestnes, Skafti Helgason, foreslår at Fagforbundet legger bort forslaget om sekstimersdag. Han tror det vil bli møtt av et motkrav om lønnsreduksjon fra arbeidsgiverne.

Leder i Fagforbundet Vestnes, Skafti Helgason, foreslår at Fagforbundet legger bort forslaget om sekstimersdag. Han tror det vil bli møtt av et motkrav om lønnsreduksjon fra arbeidsgiverne.

Sidsel Hjelme

Motstand fra nordvest

En av foreningene som har tatt til motmæle mot en plan om arbeistidsreduksjon, er Fagforbundet Vestnes.

Deres forslag lyder slik: «Fjerne heile målsettinga om sekstimersdagen, og om ikkje ein fjerner det, er det viktig å understreke at dette er eit langsiktig mål som ein i første omgang må ha tid for å utrede og teste ut i mindre skala. Begrunnelse: Sekstimersdagen har vore eit mål i ei årrekke, men vil tida nokon gang vere moden for dette? Kanskje det er på tide å gje slepp? Er det i det hele tatt realistisk med tanke på resten av Europa, produksjon, økonomistyring, levedyktige bedrifter?»

Skafti Helgason, leder for Fagforbundet Vestnes, tror kortere arbeidsdager vil være vanskelig å gjennomføre blant annet i turnusyrker.

– Vi jobber med folk, og kan ikke bare slippe jobben og gå hjem. I tillegg er det ganske sikkert at arbeidsgiverne vil komme med et motforslag: Om vi skal gå ned i arbeidstid, må vi også gå ned i lønn.

– Om vi skal gå videre med forslaget om sekstimersdagen må det i alle fall først prøves ut i mindre skala, sier Helgason.

Forslaget fra Fagforbundet Vestnes og et lignende forslag fra Fagforbundet Buskerud fylkeskommune er begge foreslått strøket av landsstyret.

LO-kongressen tidligere i år fikk Fagforbundet støtte for sitt forsalg om å jobbe for sekstimersdagen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy