Kunnskap, utdanning og pensjonistrettigheter

Per Flakstad

Debatten om prinsipp og handlingsprogram er noe av det landsmøtet bruker mye tid på. Den handlet mye om utdanning, kunnskap og pensjonsrettigheter.

2017101814490520171018161517

per.flakstad@fagbladet.no

Det ble ingen debatt om oljeutvinning kontra vern av sårbare områder eller om arbeidstidreduksjon. Men mange engasjerte delegater har vært oppe på talerstolen og fremmet forslag over et bredt spekter av områder som de mener Fagforbundet må være opptatt av.

Ungdom og utdanning

Noen saker var gjengangere i innleggene. Mange er opptatt av ungdommenes muligheter til å ta en fagutdanning, og spesielt mulighetene til å få en læreplass.

Også kapitlet om livslang læring, og hvor viktig det er å ha muligheten til å ta utdanning i voksen alder, ble understreket i mange av innleggene så langt i debatten.

EØS

Fagforbundet er kjent som et EØS-skeptisk LO-forbund, selv om landsstyret i sine innstiller før landsmøtet av avvist alle forslag om at avtalen skal skrotes.

Åge Emil Bergquist fra Nordland var derfor oppe på talerstolen og snakket varmt om hvordan EU står for en høyrepolitikk som han mente Fagforbundet må ta avstand fra, og han tok opp igjen forslaget om at innholdet i EØS-avtalen må endres. Og hvis det ikke går, må Norge ut av hele avtalen.

Landsstyret vil skjerpe EØS-teksten

6-timersdag

Lederen i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, var opptatt av en arbeidsidreduksjon, og mente den må tas gjennom en kombinasjon av lovfestet 37,5 timers uke og tariffarbeid.

– Vi må sikre oss at en framtidig arbeidstidsreduksjon blir fordelt rettferdig, sa hun.

– Vi må samle fagbevegelsen bak en arbeidstidsreform

Klima

Ingen har fremmet på nytt de avviste forslagene om å stryke redusert oljeutvinning og vern av sårbare områder fra handlingsprogrammet. Arnfinn Sjøenden fra Finnmark brukte sin taletid til å støtte og understreke hvor viktig det er å verne de sårbare områdene utenfor Lofoten.

– Et oljeutslipp i disse områdene vil få dramatiske konsekvenser for et av de største matfatene våre, og for alle familiene som bor i områder fordi det er arbeid der. vi må ikke gamble med den evigvarende primærnæringen for en kortsiktig gevinst, var hans budskap.

Flere talere har også undersreket at Fagforbundet må være en aktiv pådriver til å beholde naturressursene våre under offentlig kontroll og styring.

Pensjonsrettigheter

Mange av talerne var også opptatt av pensjonistenes rettigheter, og spesielt at Fagforbundet må arbeide for at de skal få tilbake forhandlingsretten som pensjonistene mistet i forbindelse med pensjonsreformen.

John Peder Denstad høstet stor applaus for sin direkte tale om bemanninsbyråer. – De må avvikles nå!

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy