LO-kongressen 8. til 12. mai:

Stolte og ydmyke over å få være med på viktige politiske beslutninger

GLEDER SEG: Per Jarle Valvatne og Line Tollefsen er to av Fagforbundets 89 representanter til LO-kongressen. De gleder seg, men venter også tøffe debatter om saker de er opptatt av.

GLEDER SEG: Per Jarle Valvatne og Line Tollefsen er to av Fagforbundets 89 representanter til LO-kongressen. De gleder seg, men venter også tøffe debatter om saker de er opptatt av.

Per Flakstad

– LO har preget norsk politikk i over hundre år, og bidratt til å forme dagens Norge. Vi er både ydmyke og stolte over å få mulighet til å være med på dette, sier to av Fagforbundets representanter til LO-kongressen, som starter 8. mai.

2017042110131720170426164659

per.flakstad@fagbladet.no

Line Tollefsen (39) og Per Jarle Valvatne (50) er klare for sin tredje LO-kongress som to av Fagforbundets 89 representanter. De venter seg tøffe debatter, og samtidig gode og nyttige erfaringsutvekslinger med tillitsvalgte fra andre LO-forbund.

Kort sagt: De gleder seg!

Krangel om oljeboring i Lofoten kan sprenge LO

Oljekompromiss

Line Tollefsen er nestleder i Fagforbundet Nordland. Hun representerer fylket som sannsynligvis vil bli det geografiske midtpunktet for en av de tøffeste debattene under kongressen; nemlig oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg har mine helt klare meninger om dette, men samtidig er jeg mest opptatt av at kongressen klarer å finne et kompromiss som flest mulig kan samle seg om. Klarer vi det, kan LOs politikk også bli norsk politikk, sier hun.

– Håper du på et kompromiss med mest mulig vern?

– Det gjør jeg. Men det må, som sagt, stå et samlet LO bak, ellers vil det miste mesteparten av den politiske kraften, legger hun til.

• Fagforbundet: – Vi gir ikke opp vern av Lofoten

Spennende EØS-debatt

Per Jarle Valvatne er hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Stord/Fitjar, og i tillegg sentralt styremedlem i Seksjon samferdsel og teknisk. Også han er opptatt av at LO-kongressen skal klare å samle seg om et oljevedtak som balanserer vern og en kombinasjon av økonomisk utvikling og arbeidsplasser på de berørte stedene.

– Så lenge det grønne skiftet ikke er i gang, og alternativene ennå ikke finnes, har jeg forståelse for dem som er bekymret over en bråstopp nå, sier han.

– Samtidig viser dette også hvor viktig det er å komme i gang med å finne alternativer til oljen, legger han til.

Han tror EØS-debatten blir en av de viktigste på kongressen, og også mer spennende enn på tidligere LO-kongresser.

– Jeg er selv en EØS-skeptiker, og jeg ser nå en trend der stadig flere også i de store industriforbundene er blitt skeptiske til EØS. Tidligere har disse vært EØS-vennlige på grunn av konkurransesituasjonen og tilgang til det europeiske markedet. I det siste har vi imidlertid sett hvilke uheldige utslag det kan gi, blant annet med tanke på sosial dumping, spesielt i privat sektor. Derfor skal det bli spennende å høre hva representantene fra privat sektor kommer med av forslag og argumenter på kongressen, og hva LO til slutt kommer til å kreve av nasjonalt handlingsrom for at vi skal fortsette vårt EØS-medlemskap.

– Når vi snakker realpolitikk og framtida i Norge, tror jeg dette kan bli en aller viktigste debattene på kongressen, sier Valvatne.

Medlemsdebatten

Han er også opptatt av medlemsdemokratiet i LO og den kraften som ligger i de lokale avdelingene.

– Kongressen skal behandle et forslag som går ut på å styrke fylkesnivået, men jeg tror hele LO på sikt vil tape hvis de lokale avdelingene svekkes. De er en viktig del av organisasjonen, og må få anledning til å gjøre noe mer enn å lage 1. mai-arrangementer.

– Derfor kommer jeg til å følge medlemsdebatten nøye, sier Valvatne.

• – 80 prosent av LO-kongressen har grått hår

Offentlige tjenester i egenregi

Forholdet mellom private og offentlige når det gjelder offentlige tjenester opptar dem begge sterkt. Og her mener de det er viktig at LO er tydelig.

– De offentlige tjenestene er selve grunnmuren i velferdssamfunnet vårt, og det er ingen grunn til at private skal kunne putte våre skattepenger i lomma fordi de leverer tjenester som det offentlige selv kunne levert like bra, sier Tollefsen.

Hun er også opptatt av debatten om kortere arbeidstid og om retten til heltid:

– 6-timersdagen er et symbol på kortere arbeidstid, som både vil gi folk mer fritid, og samtidig bidra til at flere kan komme i jobb. Jeg er selvsagt klar over at dette vil koste. Og da snakker jeg både om arbeidsgivere og arbeidstakere, fordi den ekstra fritiden vil over tid måtte veksles inn i lavere lønnsøkninger, selv om den i utgangspunktet blir gitt med full kompensasjon.

– Jeg mener likevel det er et skritt i riktig retning. Og jeg tror også at det kan bidra til å redusere deltidsproblematikken, siden flere vil orke å stå i full jobb i for eksempel pleiesektoren, sier hun.

Dette er LO-kongressen

Hvert fjerde år

LO-kongressen holdes hvert fjerde år. I år holdes den på Oslo Kongressenter fra 8. til 12. mai. Denne kongressen er den 34. i rekken. Representantene skal blant annet diskutere LOs handlingsprogram for de fire neste årene og den faglige og den politiske situasjonen, i tillegg til spørsmål om egen organisasjon og vedtekter. Det skal også vedtas minst sju uttalelser som omfatter tariffpolitikk, pensjon, næringspolitikk, offentlig sektor, samferdsel og infrastruktur Palestina-spørsmålet og andre internasjonale spørsmål.

Valg

LO-kongressen skal velge ny ledelse. Valgkomiteens innstilling legges fram torsdag 11. mai klokka 15. Etter alle solemerker blir Hans Christian Gabrielsen valgt til ny LO-leder. Begge nestlederposisjonene er på valg, og Fagforbundet, som det største i LO, har signalisert at forbundet ønsker å ha en av nestlederne og har lansert Roger Heimli som sin kandidat til dette vervet..

Redaksjonskomiteens kompromisser

Debattene foregår fra mandag til torsdag. Fredag morgen legger redaksjonskomiteene fram sine innstillinger. Da har mange av forslagene og uenighetene i debattene blitt snekret sammen til kompromisser flest mulig representanter skal kunne stille seg bak for å sikre samlende og slagkraftige vedtak.

Representanter

LO-kongressen består av 300 representanter. 260 av dem velges av medlemsorganisasjonene, og 40 velges fra LOs fylkesorganisasjoner. Fagforbundet er det største forbundet, og har 89 representanter, noe som er mer enn dobbelt så mange som Fellesforbundet som har nest flest (42).

Det er ingen grunn til at private skal kunne putte våre skattepenger i lomma fordi de leverer tjenester som det offentlige selv kunne levert like bra.

Line Tollefsen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy