Fra grasrota

Hva klarer du å yte av tjenester etter fem timers søvn?

2020071011461020200714142915

Colourbox.com

For meg er det et stort tankekors at tillitsvalgte ikke gjør mer for å stoppe praksisen med å avtale hviletid på 8 timer mellom vaktene.

Helsefagarbeider i hjemmesykepleie for barn og unge

Hviletiden både er og bør være hellig. Men det ser den dessverre ikke ut til å være.

Hviletid ned mot 8-9 timer er ikke uvanlig innenfor de turnusbaserte tjenestene. Ingen er i tvil om at det er skadelig, men fortsatt praktiseres kort hviletid mellom vakter. Nå må arbeidsgivere og tillitsvalgte våkne opp. Ingen er tjent med denne praksisen. Det er alvorlig at turnusansatte og pasienter ikke tas mer på alvor.

Professor og søvnekspert advarer mot sein-tidlig-vakter. – Like belastende eller til og med verre enn nattskift

Hvor forsvarlige tjenester kan du gi etter 5 timers søvn?

Du er ferdig på kveldsvakt klokka 22.00. Kveldsvakten har vært travel. Etter du har byttet til privattøy skal du så dra hjem. Du er hjemme mellom 22.45 og 23.00. Da ser du at du må rydde etter at dine fire barn (inkludert din partner) har satt sitt preg på hjemmet. Du skal også spise.

Klokka 00.30 er du i seng. Du kjenner allerede på stresset fordi du skal på jobb igjen klokka 07.00. Etter mye stress, regnlyder på Spotify og en snorkende partner ved siden av deg, sovner du klokka 01.

Fem timer senere, klokka 06, blir du vekket av vekkerklokka. Etter mye stress og morgengretne unger, er du på plass og klar for rapport klokka 07.

Hvor forsvarlige helse- og omsorgstjenester klarer du å yte etter 5 timer søvn?

Slik takler du skiftarbeidet. 20 tips fra en søvnekspert

8 timers hviletid mellom to vakter

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Selv om Arbeidsmiljøloven stiller krav om 11 timers hviletid, åpner den også for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan inngå avtaler om forkortet hviletid mellom to vakter. Det betyr at de kan avtale en hviletid på 8 timer mellom vakter. Dette forekommer ofte, spesielt mellom kveldsvakter og dagvakter innenfor turnusbaserte tjenester.

For meg er det et stort tankekors at tillitsvalgte ikke gjør mer for å stoppe denne praksisen. Jeg tror det er en gammel tradisjon og en tankegang om at «sånn er det bare».

Store konsekvenser

Det er forsket en del på hviletid. Forskningen viser at gjennomsnittlig søvnlengde med 9 timers hviletid er 5 timer. Mindre enn 6 timer er ikke anbefalt. Voksne mellom 26 og 64 år bør sove mellom 7 – 9 timer hver natt. Forskningsresultatene indikerer også at kort hviletid er like farlig for helsa som nattevakter. Det kan medføre søvnforstyrrelser og kan ha store konsekvenser for sikkerheten og helsa til både deg og pasientene dine.

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

Sikkerhetsrisiko

Luftfartens regler er strengere enn i helsevesenet. Jeg har snakket med en bekjent i et av Norges største flyselskaper om hviletidsbestemmelsene for ansatte som arbeider i operativ tjeneste på selskapets flyvninger. Der er det krav om 10 timers minimumshvile når det er overnatting på hotell og 12 timer når det er overnatting hjemme – uansett hva som skjer. Blir flyet forsinket og hvilen før neste arbeidsvakt forkortes, må det enten settes inn ny besetning på den første flygningen morgenen etter eller flygningen blir utsatt til besetningen har hatt nok hviletid.

Det er lett å forstå at kabinansatte og piloter som ikke har fått nok hvile, er en sikkerhetsrisiko. Men reglene bør håndheves like strengt også for helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene.

Bør være hellig

Hviletiden både er og bør være hellig. Hvor forsvarlige helse- og omsorgstjenester klarer du å yte dersom du har hatt bare 8 timers hviletid fra en vakt til en annen? Det er for meg et stort tankekors at tillitsvalgte ikke gjør mer for å stoppe denne praksisen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy