Kronikk

Hvem jobber du for, Mette Nord?

2019060310273220190603102732
HVEM? Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord? spør skribent Oscar Aaslund Hovin.

HVEM? Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord? spør skribent Oscar Aaslund Hovin.

Foto: Jan-Erik Østlie, Grafisk: Vidar Eriksen

Jeg er skuffet over at Mette Nord velger å gå imot Fagforbundets vedtatte politikk.

Nattevakt i hjemmebaserte tjenester og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Melhus

I handlingsprogrammet til Fagforbundet står det at organisasjonen skal arbeide for å få vekk foretaksmodellen for sykehusene og erstatte den med en offentlig forvaltningsmodell. Fagforbundet ønsker altså sterkere nasjonal styring, flere folkevalgte og demokratisk kontroll.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, ønsker derimot å beholde foretaksmodellen og mener det ikke er noe galt med den. Hun får støtte av Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord?

Mette Nord hos streikevaktene: - Fantastisk stemning og kampvilje

Går på kompromiss

I et intervju med ABC Nyheter sier Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon for helse og sosial Fagforbundet, at Nords utspill skyldes at Fagforbundet ønsker å trekke Arbeiderpartiet mer i forbundets retning.

Det er viktig med alliansepartnere, men er det riktig at man går på kompromiss med Fagforbundets vedtatte politikk?

Uten folkevalgte

Det var i 2002 at de norske sykehusene ble tatt ut av den offentlige forvaltningen og gjort til juridisk selvstendige foretak styrt av ikke-folkevalgte styrer. Konsekvensen av helseforetaksreformen var at sykehusene ble styrt uten folkevalgte.

Styrene i helseforetakene er enten eieroppnevnte av helseministeren eller av ansatterepresentanter. Flertallet av de som er utnevnt av helseministeren, kommer fra privat næringsliv. Flertallet er altså ikke nødvendigvis demokratisk valgte politikere eller personer med helsefaglig bakgrunn. De kan også godt være økonomer.

Nord ut mot tredelt foreldrepermisjon: – Blir fort et spørsmål om likestilling mer enn familie og omsorg

Bedre helsetjenester

Sykehusene bør i hovedsak styres av politisk valgte representanter og av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Da vil styringsgruppene for de ulike delene av spesialisthelsetjenesten få politiske føringer og faglig ekspertise.

Dette tror jeg vil skape enda bedre helsetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Skuffet

Fagforbundet bør selvfølgelig jobbe videre med sine alliansepartnere, men forbundets vedtatte politikk bør være styrende for hvordan vi samarbeider med dem. Derfor er jeg skuffet over at Mette Nord velger å gå imot forbundets vedtatte politikk for å flørte med Arbeiderpartiet.

Jeg mener det er viktig å forholde seg til Fagforbundets vedtatte politikk. Spørsmålet er om det er like viktig for vår ledelse.

Det er viktig med alliansepartnere, men er det riktig at man går på kompromiss med Fagforbundets vedtatte politikk?