MENINGER

Vi angriper ikke intensjonene, men problematiserer mekanismene

2021092808585120210928085851

colourbox.com

Vi tror ikke at fagforeningene ønsker å legge ned alle private barnehager, men Storberget-utvalgets flertallsforslag om finansieringsmodell vil være alvorlig for svært mange barnehager, skriver Anne Lindboe.

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

I et innlegg i Fagbladet skaper Mette Nord (Fagforbundet) og Steffen Handal (Utdanningsforbundet) forvirring om PBLs arbeid i forbindelse med høringen om Storberget-utvalget.

La meg derfor kort rydde opp i hva PBL mener – og hvorfor vi argumenterer for at flertallets forslag til finansieringsmodell er dårlig, både for småbarnsfamilier, ansatte og eiere – og for kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren:

For det første: Vi tror ikke at fagforeningene ønsker å legge ned alle private barnehager. Derimot er vi tydelige på at mekanismene i flertallets modell vil svekke forutsigbarheten og graden av økonomisk likeverdig behandling, noe som vil være alvorlig for svært mange barnehager.

Flertallets modell gir kommunene verktøy til å bruke skjønn for å avgjøre hvor mye private barnehager skal ha i tilskudd. Finansieringen av pensjon reduseres ifølge flertallet selv med 949 millioner kroner i året, uten at det er grundig utredet hvor treffsikker finansieringen av sektoren er som helhet. Og kommunene gis verktøy til å redusere antall plasser private barnehager kan få tilskudd for, også på tvers av hvilke barnehageplasser familiene helst vil ha.

Vi angriper ikke fagforeningenes intensjoner. Men i en sektor der en av tre allerede går med underskudd, og der gjennomsnittlig årsresultat er like over to prosent, frykter vi at de foreslåtte grepene vil ha alvorlige konsekvenser for mange barnehager.

For det andre: Vi mener ikke at Storberget-utvalget vil fjerne foreldrenes rett til å velge barnehage, men vi er tydelige på at denne retten blir svekket dersom kommunene får myndighet til å «tilpasse kapasiteten lokalt», slik det heter i modellen. Det er enkel logikk: En kommunalt styrt tilpasning av kapasiteten i sektoren kan ikke gjennomføres uten at det går på bekostning av hvilke barnehageplasser familiene har tilgang på.

Å skulle redusere denne debatten til et spørsmål om opptakskretser, slik Handal og Nord prøver på, blir bare søkt.

For det tredje: PBL står fast på at flertallets modell, uavhengig av hvilke intensjoner utvalgets medlemmer har hatt, i praksis fjerner private barnehagers rett til økonomisk likeverdig behandling.

Utvalgets leder Knut Storberget var under fremleggelsen av rapporten tydelig på at private barnehager ikke bør ha noe «rettskrav» på tilskudd på et visst nivå.

De kommunene som både har tilstrekkelig kunnskap og tilstrekkelig vilje til å likebehandle private og kommunale barnehager, vil nok ivareta alle barnehagene på en god måte.

Men vår erfaring er at en del kommuner griper de mulighetene de har til å spare. Allerede nå – når kommunene har et klokkeklart regelverk å forholde seg til – er det mange som utfordrer regelverket ved å forsøke å holde relevante kostnader fra egen barnehagedrift utenfor beregningsgrunnlaget. Dette vil etter vårt syn forsterke seg dersom kommunene får utvidet rett til å bruke skjønn.

PBL og fagforeningene har mange sammenfallende interesser i denne saken. Vi er alle opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet for de ansatte og for arbeidsgiverne. Vår sektor er preget av heltidskultur, faste ansettelser og ordnede tarifforhold og gode pensjonsavtaler. Dette kommer både de ansatte, barnehagene og – ikke minst – barna til gode.

Det bør være i vår alles interesse å jobbe sammen for en fremtidig finansieringsmodell som sikrer at det kan fortsette slik.

MEST LEST:
BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

Ole Martin Wold

Anne (58) gikk i pensjonskassens uførefelle: Sitter igjen med minstesats etter 40 år i arbeidslivet

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

Rønnaug Jarlsbo

«Det verste som kan skje er at kommunen overtar og Jonas og Raymond får bestemme hva vi skal spise til middag»

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy