Meninger

Storberget-utvalget

PBL bygger stråmenn: Vi er alle enige om at det fortsatt skal finnes et mangfold av private og offentlige barnehager

2021092412423920210924124239
Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Ole Martin Wold

Vi kommer ikke videre hvis vi ikke begynner å snakke om det som Storberget-utvalget faktisk handler om, skriver de to forbundslederne.

leder i Fagforbundet og leder i Utdanningsforbundet

Det partssammensatte utvalget som har foreslått endring av finansieringen av private barnehager, ble ikke enige om en modell. Representantene fra Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, fant fram til et konsensusforslag sammen med utvalgets leder, Knut Storberget. Private barnehagers landsforbund (PBL) la fram et eget forslag. Nå er Storberget-utvalgets rapport på høring, og vi trenger en konstruktiv debatt.

Se barnehagen i kortene: Slik bruker du Fagbladets barnehagesjekk

I tiden etter at rapporten ble levert, har PBL drevet intens kommunikasjon som åpenbart har som formål å svekke legitimiteten til flertallet. Alle midler tas i bruk. Kommunikasjonen mellom barnehage og hjem, og medbestemmelsesmøter med de ansatte i barnehagen brukes nå til å hevde påstander som er konstruert for å svekke tilliten til utvalget. Påstandene kan lastes ned fra PBLs nettsted, og de dukker opp i en rekke innlegg fra ledere i private barnehagekjeder. Dessverre er flere av påstandene usanne, noen er rene spekulasjoner, og i stor grad bruker PBL stråmannsargumentasjon. De tillegger utvalget meninger som ingen har, og argumenter mot disse med en retorikk som en vanskelig kan være uenig i.

Stråmann 1: PBL hevder at Storberget-utvalget legger opp til en kommunalisering, og at fagforeningene vil legge ned alle private barnehager og dermed skade arbeidsplassene til medlemmene. Dette er sludder. Ingen i utvalget har tatt til orde for å fjerne privat barnehagesektor. Det finnes ingen forslag i denne rapporten som vil føre til kommunalisering. Noen av tiltakene vil gjøre det vanskelig å ta ut stort utbytte, og ett viktig tiltak vil gi muligheter for innsyn i hvordan offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt. Men dette burde ikke være noen trussel for ansvarlige private eiere.

Slik ble 37 norske barnehager verdt over en halv milliard kroner

Stråmann 2: PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne foreldrenes rett til selv å velge hvor barna skal gå i barnehage. Dette er rett og slett ikke sant. Det ligger ingen forslag i rapporten om å endre foreldrenes mulighet til å prioritere hvilke barnehager de vil søke seg til. Det er kun PBL som hevder dette. Utvalget foreslår imidlertid et koordinert opptak, noe som kan svekke eieres mulighet til selv å definere sitt opptaksområde. Dette kan bety at private barnehager skal være like tilgjengelige for alle barn, og at det i kommunen blir mulig å ta et helhetlig ansvar for alle barn, og spesielt for barn med særlige behov. Dette vil gi noen foreldre mer valgfrihet.

Stråmann 3: PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale barnehager. Nei, slik er det ikke. Det utvalget foreslår, er at kommunen ikke skal måtte betale private barnehager for utgifter som disse barnehagene ikke har – enten det gjelder pensjonsutgifter eller kvalitetssatsinger. Det foreslås også at små private barnehager skal få noe mer enn store barnehager. Dette vil skape større likeverdighet.

Vi forstår at det er fordelaktig for PBL, og for de store kjedene, å holde diskusjonen rundt disse stråmennene. Men vi kommer ikke videre hvis vi ikke begynner å snakke om det som Storberget-utvalget faktisk handler om:

• Hvordan skal vi sikre at offentlige bevilgninger og foreldrebetaling brukes til det de er ment for?

• Hvordan skal vi sikre at kommunene kan dimensjonere barnehagesektoren slik at den svarer på befolkningens behov?

• Hvordan skal vi sørge for innsyn i barnehagenes økonomi, og sikre at penger bevilget til barnehage ikke brukes i selskaper og drift som ikke er barnehagedrift?

Disse spørsmålene har mange utvalg pekt på at vi må løse. Det er disse utfordringene Storberget-utvalgets tiltak adresserer. Vi håper at også PBL kan bidra til å diskutere hvordan vi skal møte disse utfordringene.

Utdanningsforbundet og Fagforbundet vil avgi hver sin høringsuttalelse. Det er slett ikke sikkert vi er enige om alle tiltak og spørsmål. Men det er mye vi ikke trenger å bruke tid på: Vi er alle enige om at det fortsatt skal finnes et mangfold av private og offentlige barnehager, det skal fortsatt være mulig for foreldre å gjøre valg på vegne av sine barn – og det skal være likeverdig økonomi og kvalitet i norske barnehager. Det er unødvendig å late som om det er en uenighet om dette!

MEST LEST:
BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

Ole Martin Wold

Anne (58) gikk i pensjonskassens uførefelle: Sitter igjen med minstesats etter 40 år i arbeidslivet

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

Rønnaug Jarlsbo

«Det verste som kan skje er at kommunen overtar og Jonas og Raymond får bestemme hva vi skal spise til middag»

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy