Om styring av sykehusene

2019060412060020190604120951
Mette Nord sin uttalelse er  i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Linda Reinholdtsen, LO

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

Nestleder i Fagforbundet

Jeg er glad for at vi har tillitsvalgte som Oscar Aaslund Hovin i Fagforbundet som er opptatt av hvordan sykehusene våre styres! Og jeg er helt enig med ham i at det er behov for å øke den folkevalgte styringen. Vi lytter hele tiden til våre medlemmer og tillitsvalgte i sykehusene om hvordan vi kan endre styringen i en slik retning.

Kronikk: Hvem jobber du for, Mette Nord?

Fagforbundet gav i februar 2017 sitt innspill til Kvinnslandutvalgets «NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten». Utvalget mente blant annet på at det er behov for økt forvaltnings- og samfunnskompetanse i styrene. I vårt høringssvar pekte vi på behovet for to viktige endringer:

• Økt folkevalgt styring av sykehusene vil gi økt demokratisk legitimitet, bidra til bedre samhandling med kommunene og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste for pasienten.

• Dagens system for økonomistyring og finansiering er ikke tilpasset oppdraget til sykehusene og det bør startes et arbeid med å endre dette.

Vi mener at styringen skal baseres på folkevalgt legitimitet på tre nivåer. En mulig løsning, som selvsagt må utredes grundigere, er en ordning med representantskap.

Til styrene i helseforetakene kan dette gjennomføres ved at et representantskap bestående av folkevalgte fra kommunene i helseforetakets opptaksområde velger representanter til helseforetakets styre. Likeledes kan et representantskap bestående av folkevalgte fra fylker i det regionale helseforetakets ansvarsområde velge representanter til det regionale helseforetakets styre.

Valg av system for finansiering og økonomisk styring er viktig for styringen av spesialisthelsetjenesten. Med sykehusreformen i 2002 ble systemene endret fra systemer utviklet for offentlige velferdsgoder (forvaltning) til systemer som er utviklet for forretningsvirksomhet med et stort innslag av innsatsstyrt finansiering.

Vi mener erfaringer har vist at disse systemene ikke er tilpasset oppdraget til sykehusene og at de kompliserer styringen av sykehusene. Det bør derfor startes et arbeid med å endre dem. Felles systemer for regnskap, budsjettering og økonomisk planlegging som legger bedre til rette for styring og prioritering av våre felles sykehustjenester bør utredes. Et umiddelbart tiltak er at andelen av innsatsstyrt finansiering reduseres og at det bør arbeides med forsøk med full rammefinansiering.

I tillegg arbeider vi for avvikling av ordningene fritt behandlingsvalg og nøytral moms, som dagens regjering har innført og som er en klar tilrettelegging for at kommersielle aktører skal overta de offentlige sykehusenes oppgaver. Dette er, sammen med endring av finansieringa og vårt forslag til styringa av sykehusene, høyt prioritert når vi er i kontakt med ulike politiske parti.

Disse tiltakene vil bidra til økt folkevalgt styring og demokratisk kontroll.

Styrene i helseforetakene vil da ha politisk valgte representanter med lokal forankring. I tillegg ønsker vi å endre finansieringssystemet i retning av et system som er utviklet for offentlige velferdsgoder – altså forvaltning.

Mette Nord sin uttalelse er derfor i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy