Om styring av sykehusene

2019060412060020190604120951
Mette Nord sin uttalelse er  i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Linda Reinholdtsen, LO

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

Nestleder i Fagforbundet

Jeg er glad for at vi har tillitsvalgte som Oscar Aaslund Hovin i Fagforbundet som er opptatt av hvordan sykehusene våre styres! Og jeg er helt enig med ham i at det er behov for å øke den folkevalgte styringen. Vi lytter hele tiden til våre medlemmer og tillitsvalgte i sykehusene om hvordan vi kan endre styringen i en slik retning.

Kronikk: Hvem jobber du for, Mette Nord?

Fagforbundet gav i februar 2017 sitt innspill til Kvinnslandutvalgets «NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten». Utvalget mente blant annet på at det er behov for økt forvaltnings- og samfunnskompetanse i styrene. I vårt høringssvar pekte vi på behovet for to viktige endringer:

• Økt folkevalgt styring av sykehusene vil gi økt demokratisk legitimitet, bidra til bedre samhandling med kommunene og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste for pasienten.

• Dagens system for økonomistyring og finansiering er ikke tilpasset oppdraget til sykehusene og det bør startes et arbeid med å endre dette.

Vi mener at styringen skal baseres på folkevalgt legitimitet på tre nivåer. En mulig løsning, som selvsagt må utredes grundigere, er en ordning med representantskap.

Til styrene i helseforetakene kan dette gjennomføres ved at et representantskap bestående av folkevalgte fra kommunene i helseforetakets opptaksområde velger representanter til helseforetakets styre. Likeledes kan et representantskap bestående av folkevalgte fra fylker i det regionale helseforetakets ansvarsområde velge representanter til det regionale helseforetakets styre.

Valg av system for finansiering og økonomisk styring er viktig for styringen av spesialisthelsetjenesten. Med sykehusreformen i 2002 ble systemene endret fra systemer utviklet for offentlige velferdsgoder (forvaltning) til systemer som er utviklet for forretningsvirksomhet med et stort innslag av innsatsstyrt finansiering.

Vi mener erfaringer har vist at disse systemene ikke er tilpasset oppdraget til sykehusene og at de kompliserer styringen av sykehusene. Det bør derfor startes et arbeid med å endre dem. Felles systemer for regnskap, budsjettering og økonomisk planlegging som legger bedre til rette for styring og prioritering av våre felles sykehustjenester bør utredes. Et umiddelbart tiltak er at andelen av innsatsstyrt finansiering reduseres og at det bør arbeides med forsøk med full rammefinansiering.

I tillegg arbeider vi for avvikling av ordningene fritt behandlingsvalg og nøytral moms, som dagens regjering har innført og som er en klar tilrettelegging for at kommersielle aktører skal overta de offentlige sykehusenes oppgaver. Dette er, sammen med endring av finansieringa og vårt forslag til styringa av sykehusene, høyt prioritert når vi er i kontakt med ulike politiske parti.

Disse tiltakene vil bidra til økt folkevalgt styring og demokratisk kontroll.

Styrene i helseforetakene vil da ha politisk valgte representanter med lokal forankring. I tillegg ønsker vi å endre finansieringssystemet i retning av et system som er utviklet for offentlige velferdsgoder – altså forvaltning.

Mette Nord sin uttalelse er derfor i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

MEST LEST:
TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Lillan ga fra seg barna for å få sosialhjelp: – Det er helt forferdelig

Det er fullt mulig å få seg noen pustepauser i mai.

Det er fullt mulig å få seg noen pustepauser i mai.

pexels.com

Du «mister» en fridag i vår: Slik får du mest ut av helligdagene

Pixabay

Har du en god historie på lager? Da kan du vinne 50.000 kroner i denne skrivekonkurransen

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

Helge Skodvin

Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest i fjor

Beata Cupidon har jobbet i vaskeriet i 14 år. Nå tar hun og ti kolleger ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fagbrev.

Beata Cupidon har jobbet i vaskeriet i 14 år. Nå tar hun og ti kolleger ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fagbrev.

Ola Tømmerås

Bare to norske sykehus har fremdes eget vaskeri: Derfor tar elleve ansatte fagbrev sammen

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!