Om styring av sykehusene

2019060412060020190604120951
Mette Nord sin uttalelse er  i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Linda Reinholdtsen, LO

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

Nestleder i Fagforbundet

Jeg er glad for at vi har tillitsvalgte som Oscar Aaslund Hovin i Fagforbundet som er opptatt av hvordan sykehusene våre styres! Og jeg er helt enig med ham i at det er behov for å øke den folkevalgte styringen. Vi lytter hele tiden til våre medlemmer og tillitsvalgte i sykehusene om hvordan vi kan endre styringen i en slik retning.

Kronikk: Hvem jobber du for, Mette Nord?

Fagforbundet gav i februar 2017 sitt innspill til Kvinnslandutvalgets «NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten». Utvalget mente blant annet på at det er behov for økt forvaltnings- og samfunnskompetanse i styrene. I vårt høringssvar pekte vi på behovet for to viktige endringer:

• Økt folkevalgt styring av sykehusene vil gi økt demokratisk legitimitet, bidra til bedre samhandling med kommunene og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste for pasienten.

• Dagens system for økonomistyring og finansiering er ikke tilpasset oppdraget til sykehusene og det bør startes et arbeid med å endre dette.

Vi mener at styringen skal baseres på folkevalgt legitimitet på tre nivåer. En mulig løsning, som selvsagt må utredes grundigere, er en ordning med representantskap.

Til styrene i helseforetakene kan dette gjennomføres ved at et representantskap bestående av folkevalgte fra kommunene i helseforetakets opptaksområde velger representanter til helseforetakets styre. Likeledes kan et representantskap bestående av folkevalgte fra fylker i det regionale helseforetakets ansvarsområde velge representanter til det regionale helseforetakets styre.

Valg av system for finansiering og økonomisk styring er viktig for styringen av spesialisthelsetjenesten. Med sykehusreformen i 2002 ble systemene endret fra systemer utviklet for offentlige velferdsgoder (forvaltning) til systemer som er utviklet for forretningsvirksomhet med et stort innslag av innsatsstyrt finansiering.

Vi mener erfaringer har vist at disse systemene ikke er tilpasset oppdraget til sykehusene og at de kompliserer styringen av sykehusene. Det bør derfor startes et arbeid med å endre dem. Felles systemer for regnskap, budsjettering og økonomisk planlegging som legger bedre til rette for styring og prioritering av våre felles sykehustjenester bør utredes. Et umiddelbart tiltak er at andelen av innsatsstyrt finansiering reduseres og at det bør arbeides med forsøk med full rammefinansiering.

I tillegg arbeider vi for avvikling av ordningene fritt behandlingsvalg og nøytral moms, som dagens regjering har innført og som er en klar tilrettelegging for at kommersielle aktører skal overta de offentlige sykehusenes oppgaver. Dette er, sammen med endring av finansieringa og vårt forslag til styringa av sykehusene, høyt prioritert når vi er i kontakt med ulike politiske parti.

Disse tiltakene vil bidra til økt folkevalgt styring og demokratisk kontroll.

Styrene i helseforetakene vil da ha politisk valgte representanter med lokal forankring. I tillegg ønsker vi å endre finansieringssystemet i retning av et system som er utviklet for offentlige velferdsgoder – altså forvaltning.

Mette Nord sin uttalelse er derfor i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy