– Asylmottak er et frivillig botilbud

FRIVILLIG: John Olav Kroken hos UDI sier at det er frivillig å bo på asylmottak i Norge.

FRIVILLIG: John Olav Kroken hos UDI sier at det er frivillig å bo på asylmottak i Norge.

UDI

– Mottakene er et frivillig botilbud for asylsøkere, beboerne kan altså forlate mottaket når de vil. De rømmer ikke, sier John Olav Kroken i UDI.

2017110813440520171108134405

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Grunnen til at så mange asylbarn fyller 18 år nå i høst, er at UDI satte dagen asylbarna kom til Norge som fødselsdato. Antallet ankomster eksploderte under flyktningkrisen høsten 2015. Derfor fikk mange enslige mindreårige i norske mottak samme fødselsdato som ankomstdato.

Får midlertidig opphold

Er barna over 16 år kan de få midlertidig opphold i Norge til de er 18 år.

– Et slik midlertidig opphold skulle hindre barna i å legge ut på farlig flukt, sier mottaksleder Iselin Aske ved asylmottaket på Hareid.

Et rekordhøyt antall barn som har flyktet alene til Norge har fått et slikt midlertidig opphold. Antall barn som har lagt ut på flukt fra norske mottak er imidlertid ikke redusert.

Hakim flyktet fra mottaket dagen etter avslaget fra UDI

– Mottakene er et frivillig botilbud for asylsøkere, beboerne kan altså forlate mottaket når de vil, de rømmer ikke. UDI har ingen myndighet til å holde noen tilbake. Når ungdom forlater et mottak uten å melde fra om hvor de skal, varsler mottaket imidlertid UDI, politiet og barnevernet etter faste rutiner, skriver John Olav Kroken, pressemedarbeider i UDI i en e-post.

Han skriver videre at mottakene også jobber også forebyggende med informasjon til beboerne, blant annet med informasjon om assistert retur, et alternativ som kan gjøre det lettere å vende tilbake til hjemlandet.

Lang ventetid asylintervju

De ansatte på mottaket i Hareid er kritiske til den lange ventetiden mellom ankomsten og asylintervjuet som legger grunnlaget for avgjørelsen fra UDI.

– Det kom veldig mange asylsøkere til Norge i siste halvdel av 2015. Det har dessverre ført til lange ventetider for mange. UDI jobber kontinuerlig med å få ventetiden så kort som mulig. Nå, når det kommer få asylsøkere til Norge, vil det føre til kortere ventetider, skriver Kroken.

Noen har bedre papir

Kameraten til Hakim, Muhammed, fikk midlertidig opphold med id-begrensing. Dette gis til dem som har lagt frem et identitetsdokument og som UDI ikke har gode grunner til å tvile på.

De som får en begrenset tillatelse gir mulighet til å dokumentere eller sannsynliggjøre identiteten i ettertid. At tillatelsen er begrenset betyr at asylsøkeren ikke får en permanent oppholdstillatelse, ikke har rett til å gå på norskkurs gjennom introduksjonsordningen, at familien ikke får komme og bo sammen med ungdommen, og tillatelsen gjelder bare for et år av gangen.

– Frihavn i Europa

I dag møttes utenriksminister Ine Eriksen Søreide og innvandringsminister Sylvi Listhaug i Stortinget for å forklare seg om tvangsretur av de såkalte oktoberbarna.

Bakgrunnen for dette er at SV fremmet et forslag om umiddelbar stans i returene av unge asylsøkere fra Afghanistan.

Stortinget valgte å hasteinnkalle de to ansvarlige statsrådene Ine Eriksen Søreide (H) og Sylvi Listhaug (Frp) før de tar stilling til forslaget.

– Vi vil forsikre oss om at de berørte statsrådene kan komme i Stortinget. Vi mener det er helt riktig å høre de to før vi tar stilling til realitetene i saken, sier Rigmor Aasrud (Ap).

Fra talerstolen sa Listhaug at en returstans vil føre til en oppfattelse av Norge som en frihavn i Europa.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy