Fagforbundet om tvangssammenslåing:

– Kan ikke skryte av lokaldemokratiet og overkjøre det etterpå

FOLK BLIR FORBANNET: Når sentrale politikere i regjeringa velger å lukke øynene og ser bort i fra lokale, demokratiske vedtak så er det ikke rart folk blir forbanna, sier Odd-Haldgeir Larsen.

FOLK BLIR FORBANNET: Når sentrale politikere i regjeringa velger å lukke øynene og ser bort i fra lokale, demokratiske vedtak så er det ikke rart folk blir forbanna, sier Odd-Haldgeir Larsen.

Per Flakstad

– Vi er sterkt kritisk til bruk av tvang for å slå sammen kommuner i Norge. Det er ikke sånn at vi kan skryte av lokaldemokratiet i festtaler, for å så overkjøre lokale vedtak i neste vending, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

2017022312133220170224130638

tips@fagbladet.no

Partiene Høyre, FrP og Venstre sikrer flertallet for å redusere antall kommuner fra dagens 428 til 358. Dette skal skje innen 2020. Det betyr at 13 kommuner skal tvinges sammen, mens 94 kommuner gjør dette frivillig.

– Kjenner på usikkerheten

Larsen er overrasket over bruken av tvang når regjeringa tidligere har oppfodret kommunene til å lytte til folks meninger. For Fagforbundet er det viktig at medlemmenes interesser ivaretas.

– Våre medlemmer vil bli sittende på vent og mange vil nok føle på en usikkerhet. Hele denne prosessen er uheldig for folks trygghet, men også uheldig for tjenesteproduksjonen i kommunene. Vi kommer til å bruke all vår tid på å sikre medlemmenes jobbtrygghet, sier Larsen til Fagforbundets egen nettside.

Bok refser kommunereformen: «Det har preg av hastverksarbeid»

Mener kritikerne bommer

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har møtt massiv motstand underveis i prosessen, men sier at kritikerne bommer i sin kritikk av tvangsreformen.

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier Sanner til departementets hjemmeside.

Frykter mistillit

Fagforbundet mener derimot at det er Sanner og regjeringa som skaper splittelse mellom by og land.

– Det skapes en usunn og unødvendig avstand mellom folk og politikerne, når regjeringa og Venstre tror de kan sitte i Oslo og tegne Norges-kartet på nytt, sier Larsen.

Han frykter økende mistillit til systemet når politikerne overkjører lokaldemokratiet på denne måten.

– Tvangstankegangen til Høyre, Frp og Venstre tror jeg bidrar til å skape mistillit til systemet. Når sentrale politikere i regjeringa velger å lukke øynene og ser bort i fra lokale, demokratiske vedtak så er det ikke rart folk blir forbanna, sier Odd-Haldgeir Larsen.

Sissel M. Rasmussen

– Klokt med lokal forankring

Også kommunenes interesseorganisasjon KS oppfordrer regjeringen til å legge vekt på det lokale forlkestyret så langt det er mulig.

– KS har understreket at gode lokale prosesser er en forutsetning for vellykkede endringer i kommunestrukturen. Det gjelder også i fortsettelsen av kommunereformen, sier styrelederen i KS, Gunn Marit Helgesen (bildet).

Selv om det er Stortinget som fastsetter kommune- og fylkestingsgrenser, minner hun om at samfunnet skapes nedenfra, og at det derfor er klokt å legge stor vekt på at endringer forankres lokalt.

Hun forventer også at de nye fylkeskommunene får overført både flere oppgaver og myndighet fra staten, slik Stortinget har varslet tidligere.

– Først og fremst skal reformene sørge for å legge makt og myndighet nærmere der folk bor. Å gi kommunestyrer og fylkesting flere oppgaver og mer myndighet på bekostning av statsmakt, styrker demokratiet og gir innbyggerne større og mer direkte innflytelse på sin egen hverdag, sier Helgesen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy