LO-kongressen 2017

Slik oppsummerer forbundsleder Mette Nord LO-kongressen:

– LO-kongressen ble det samlende verkstedet jeg håpet på

FORNØYD: Fagforbundets leder, Mette Nord, mener LO-kongressen har vært et godt politisk verksted.

FORNØYD: Fagforbundets leder, Mette Nord, mener LO-kongressen har vært et godt politisk verksted.

Per Flakstad

Fagforbundets leder Mette Nord mener Fagforbundet fikk gjennomslag for mange av sine hjertesaker på LO-kongressen.

2017051217235720170512223000

per.flakstad@fagbladet.no

Fagforbundet fikk gjennomslag for at LO skal lage en plan for kortere arbeidstid. Lo har fått en ny og offensiv oppvekst- og utdanningspolitikk etter at blant annet Fagforbundet foreslo og fikk vedtatt et nytt kapittel i handlingsprogrammet, og vedtaket om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja ble et kompromiss omtrent som på Arbeiderpartiets landsmøte. I tillegg fikk kongressens Palestina-ambassadører med seg et flertall på å arbeide for en internasjonal boikott av Israel.

I løpet av den ukelange kongressen har motsetninger og steile fronter blitt slipt ned til formuleringer som et samlet LO kan stille seg bak.

Alt i alt er Fagforbundet leder godt fornøyd med den politiske verkstedjobben som er gjort, og mener at den nye LO-ledelsen har fått et meget godt program å jobbe videre med.

Marsjordre for rødgrønn valgkamp

Kongressen ga LOs tillitsvalgte en tydelig marsjorde til å starte valgkampen foran stortingsvalget 11. september. Nå skal det mobiliseres for en rødgrønn valgseier.

– Det er ingen tvil om at Norge trenger en ny regjering, og det må alle i arbeiderbevegelsen bidra til i valgkampen, sier Mette Nord.

– EØS i tråd med landsmøtevedtak

På kongressen gikk hun på talerstolen og forsvarte EØS-avtalen og mente problemet med sosial dumping og rettigheter som blir fjernet eller redusert, først og fremst skyldes norske politikere. Ikke EØS.

Mette Nord: – Det er dagens regjering og ikke EØS som svekker rettighetene våre

– Du er blitt beskyldt for å snakke mot Fagforbundets landsmøtevedtak fra 2013 som ville ha EØS ut av norsk arbeidsliv?

– Jeg argumenterte sterkt for at norske myndigheter skal reservere seg når EU-direktiver innskrenker våre norske virkemidler. Jeg mener at kollektive forhandlingssystemer og vår rett til nasjonale tariffavtaler og ILO-konvensjoner må få foran EU-regler. Det er i tråd med landsmøtevedtaket, som ikke gikk inn for å avvikle EØS-avtalen, hvis det er det kritikerne mener.

LO-kongressen kom ikke EØS-motstanderne i møte, og gikk heller ikke denne gangen inn for å si opp EØS-avtalen.

Enighet om EØS-formulering

– Det er sikkert mange arbeidsgiver glade for. Men nå må de også kjenne sin besøkelsestid. De må respektere avtaler som er inngått, og de må respektere avgjørelser i arbeidsretten. Hvis de fortsetter å ta omkamper i Efta-domstolen for å frata norske arbeidstakere opparbeidete rettigheter, er jeg overbevist om at det ikke blir så lett å stoppe EØS-motstanderne på neste LO-kongress, sier Mette Nord.

– Nå begynner jobben med arbeidstid

Fagforbundet fikk gjennomslag for nesten hele forslaget sitt om å lage en plan for redusert arbeidstid. Det satt langt inne å bruke begrepet 6-timersdag, noe Fagforbundets nye nestleder i LO-ledelsen Roger Haga Heimli antydet i forkant av kongressen, men også det kom med i handlingsprogrammet.

– Hva blir neste steg i en slik arbeidstidsreform?

Fagforbundet fikk gjennomslag for å planlegge en reform for kortere arbeidstid

– Det er nå jobben starter. I motsetning til tidligere har vi nå vedtatt at det skal lages en plan, men nøyaktig hva en slik plan skal inneholde er det umulig å si noe konkret om nå. Det viktigste er at LO-kongressen har samlet seg om synspunktet om at vi trengter en arbeidstidsreform, og at målsettingen må være å inkludere flere i arbeidslivet, at folk kan stå lenger i fulle stillinger og å redusere deltid, sier Mette Nord.

Er det slik at begrepet 6-timersdag er en rød klut, får vi kalle det noe annet

Større forståelse offentlig/privat

Hun er fornøyd med at kongressen også klarte å samle seg om et vedtak i den omstridte oljedebatten og vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

LO samlet seg om Arbeiderpartiets oljevedtak

– Med utgangspunkt i de motsetningene som vi startet kongressen med, synes jeg vi klarte å lande et godt kompromissforslag som både tar hensyn til næringsutvikling, naturressurser og arbeidsplasser, sier hun.

– Omstillinga fra olje blir lettere med dette kompromisset

Et annet tema som har vært en kime til strid på flere LO-kongresser, er forholdet mellom offentlig og privat sektor. Også her mener Mette Nord at det politiske verkstedet som en slik kongress er, har bidratt til å bygge ned motsetninger mellom sektorene.

– Jeg synes vi i løpet av disse dagene har fått en større forståelse for at offentlig sektor handler om mer enn skole og pleie av eldre mennesker. Offentlig sektor handler også om infrastruktur og forvaltning som er viktig for det næringslivet. Offentlige tjenester bidrar og legger til rette for den verdiskapingen som privat sektor står for. Vi har felles interesser i dette, og forståelsen for det synes jeg er økende, noe jeg mener vi har opplevd på denne kongressen, sier hun.

Nytt oppvekst- og utdanningskapittel

Hun er strålende fornøyd med at kongressen vedtok å ta inn et helt nytt kapittel «Å lære» i handlingsprogrammet. Forslaget kom fra Fagforbunder, Fellesorganisasjonen, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.

Fagforbundet vil ha inn nytt kapittel om utdanning i LOs handlingsprogram

LO-ledelsen hadde i utgangspunktet avvist forslaget, men i løpet av kongressen fikk det støtte fra flere andre forbund, blant annet Norsk Tjenestemannslag.

Da redaksjonskomiteene la fram sine innstillinger fredag morgen, var det lagt inn i handlingsprogrammet, og det ble enstemmig vedtatt.

– Utdanning og kunnskap er grunnmuren i et velferdssamfunn. Derfor er det viktig at LO har en offensiv politikk på dette. Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomslag for dette, sier Mette Nord.

Palestina-boikott

At et flertall på kongressen overkjørte LO-ledelsen og fikk vedtatt å arbeide for en internasjonal boikott av Israel, overrasket henne ikke:

Nederlag for LO-ledelsen i stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel

– Jeg har selv vært i Gaza, og det setter dype spor å se ved selvsyn hva slag forhold folk lever under. Det er som å være i et fengsel. Den israelske blokaden gjør blant annet at kostholdet blir veldig ensidig, og nå begynner detå vise seg på folkehelsen i området. Slik kan det ikke fortsette.

– Men er det riktig med en internasjonal boikott?

– Vi har forsøkt å påvirke israelske myndigheter til å endre okkupasjonspolitikken sin i mange år uten å bruke et så sterkt virkemiddel som boikott. Vi har forsøkt alle de verktøyene vi har i verktøykassa uten at det har påvirket den israelske politikken. Den humanitære situasjonen i Gaza ogt på Vestbredden har snarere blitt verre.

– Da blir det et spørsmål om hva du har igjen å bruke når du mener at alle andre verktøy er forsøkt, sier Mette Nord.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy