– Når det blir vanskelig å rekruttere til barnevernet, må Fagforbundet gjøre noe

– Ansatte sitter hjemme med låste dører

MELDTE SEG UT: Elisabeth Johansen meldte seg ut av Fagforbundet, fordi hun synes forbundet er for lite synlig i media, og at de gjør for lite for medlemmene sine.

MELDTE SEG UT: Elisabeth Johansen meldte seg ut av Fagforbundet, fordi hun synes forbundet er for lite synlig i media, og at de gjør for lite for medlemmene sine.

Privat

Barnevernsleder Elisabeth Johansen savner Fagforbundet i den offentlige debatten, og etterlyser fokus på det positive med jobben. – Synd at hun opplever det slik, sier Raymond Turøy i Fagforbundet.

2017032812030720170426164659

camilla.ovrebo.ondrckova@fagbladet.no

– Vi opplever blant annet at vi blir hengt ut på nett. Vi blir indirekte truet med at "vi vet hvor du bor", "hvor barna dine går på skole" og så videre. Jeg har folk i tjenesten som har sittet hjemme med låste dører. Det er også veldig ubehagelig å bli oppringt med anonyme trusler.

Ordene kommer fra Elisabeth Johansen. Johansen er leder for Barnevernstjenesten i Ytre Helgeland. Hun synes arbeidshverdagen er blitt stadig tøffere med trusler, hetsing og mye negativ oppmerksomhet i media de siste årene.

Fagbladet er blant mediene som har satt fokus på de ansattes arbeidsverdag i barnevernet i det siste.

– Viktig med sterk fagforening

Med en sånn arbeidshverdag mener Johansen at det er viktig med en sterk fagforening bak seg, som støtter og stiller opp for sine medlemmer.

– Jeg føler at Fagforbundet har vært helt usynlig i debatten og i media. Jeg har ikke registrert at Fagforbundet har engasjert seg for vår yrkesgruppe i det hele tatt. Jeg føler at de har meldt seg helt ut, sier hun og legger til:

– Fagforbundet må være mer synlige, vise at de støtter medlemmene sine og at de forstår at dette er en vanskelig situasjon å stå i. Jeg forventer at forbundet skal være mer tydelige på hva som er akseptabelt for ansatte å måtte tåle av hets.

Johansen etterlyser også mer fokus på det positive med jobben, i tillegg til lønnsnivået innen sosialt arbeid.

Barnevernsansatte blir drapstruet og hetset

Etterlyser sterkere engasjement

Johansen mener Fagforbundet burde engasjert seg sterkere i det offentlige ordskiftet og løftet disse problemstillingen mer frem i lyset. Hun etterlyser også et sterkere engasjement i prosessen som har vært i forbindelse med ny barnevernlov.

Barnevernslederen advarer mot at hverdagen skal bli så tøff at få orker å jobbe i barnevernstjenesten. Hun etterlyser også her at Fagforbundet kommer sterkere på banen.

– Når det begynner å bli vanskelig å rekruttere til barnevernet, når mange slutter og folk vegrer seg for å jobbe hos oss, da må Fagforbundet inn og gjøre noe.

Inntil nylig var Johansen medlem i Fagforbundet, som hun har vært siden tidlig 90-tallet. Men i slutten av februar meldte hun seg ut.

– Barnevernet mangler tid og kompetanse

Har innført trusselvurdering og debriefing

Hun forteller at arbeidshverdagen har blitt mye tøffere de siste årene. Sælig hetsing i sosiale medier.

– Det har økt betraktelig de siste tre-fire årene. Vi følger med på disse Facebookgruppene for eksempel, og forsøker å ta det opp umiddelbart. I tillegg har vi debriefing etter spesielt tøffe situasjoner og vi har mulighet for å ta kontakt med psykiatri-tjenesten i kommunen for samtale, eller også å henvise videre om det skulle være aktuelt.

Som følge av utviklingen med trusler og hetsing har tjenesten i Ytre Helgeland innført trusselvurdering før hjemmebesøk.

– Det har vi hatt rutiner på i mange år. Vi har også kursing med tanke på hvordan man skal oppføre seg i en truende situasjon.

Privat barnevern sjudoblet på ti år

SYND: Det er bare å beklage at hun opplever at vi ikke er på banen, sier seksjonsleder Raymond Turøy.

SYND: Det er bare å beklage at hun opplever at vi ikke er på banen, sier seksjonsleder Raymond Turøy.

Sidsel Hjelme

– Synd at hun opplever det slik

Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, er lei seg for at Elisabeth Johansen opplever at Fagforbundet ikke gjør nok for medlemmene sine innenfor barnvernstjenesten.

– For det første er det bare å beklage at hun opplever at vi ikke er på banen. Det må vi ta på alvor. Vi kan sikkert bli flinkere til å være enda mer synlige, og få fram alt det arbeidet vi gjør, sier han og understreker:

– For vi er aktive og har gjort en god del for å bedre situasjonen også innenfor dette feltet, sier Turøy og ramser opp:

– Vi deltar og har deltatt aktivt i arbeidet med den nye barnevernsloven, både opp mot politikere og departement, samt i høringer. Vi har også vært aktive i arbeidet med å få på plass en bemanningsnorm, sammen med FO, fordi vi ser at ansatte i det kommunale barnevernet har et altfor stort press i sin arbeidshverdag. Det er fortsatt en vei å gå, men vi kommer ikke til å gi opp.

Lederen sier at Fagforbundet også er veldig opptatt av de ansatte sin arbeidshverdag, og nevner som eksempel at forbundet i dag sitter i møte med Arbeidstilsynet, der trusler og vold blant arbeidstagere står på agendaen.

– Men hvordan skal dere få medlemmene deres til å føle at de blir hørt, sett og i varetatt i større grad - som Johansen etterlyser?

– Vi må bli flinkere til få ut informasjon om det arbeidet vi faktisk gjør. Der ser vi at vi ikke har vært flinke nok. Med tanke på å være mer synlig i debatter og det offentlige, er utfordringen vår at vi ikke alltid slipper til.

Turøy sier at det imidlertid også at har kommet til nye medlemmer i Fagforbudnet den siste tiden, etter at de har vært synlige i media. Men han ønsker seg Johansen tilbake også, og kommer med følgende oppfordring:

–Vi ønsker oss alltid aktive og engasjerte medlemmer, og hun virker til å være begge deler. Vi trenger medlemmer som gir oss tilbakemeldinger på hva som rører seg der ute, på godt og vondt. Det er vi helt avhengig av. Så jeg håper Johansen vil revurdere avgjørelsen sin og komme tilbake til oss.

Liten støtte for bemanningsnormer

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy