Podkast

Ny bok om løsarbeidersamfunnet

– Også på høyresiden mener man at faste ansettelser skal være standarden, sier Elin Ørjasæter

Fire konkrete tips for å motvirke løsarbeid

GIR UT BOK: Rådgiver i Fellesforbundet, Line Eldring (t.v.), og høyskolelektor Elin Ørjasæter deler én bekymring: En utvikling mot færre faste ansettelser. Viljen til å flytte all risiko over på arbeidstaker er stor i mange bransjer, påpeker de.

GIR UT BOK: Rådgiver i Fellesforbundet, Line Eldring (t.v.), og høyskolelektor Elin Ørjasæter deler én bekymring: En utvikling mot færre faste ansettelser. Viljen til å flytte all risiko over på arbeidstaker er stor i mange bransjer, påpeker de.

Erlend Angelo

– Vi trenger et ombud der ansatte kan få vurdert ansettelsesformen sin, mener Line Eldring og Elin Ørjasæter. Hør forfatterne fortelle om sin frykt for løsarbeidersamfunnet i vår podkast.

2018081308340020180813140530

ragnhild@lomedia.no

I februar i år startet hun opp nettavisen arbeidsnytt.no, men Elin Ørjasæter er først og fremst kjent som høyskolelektor og samfunnsdebattant. En uttalt liberalist som gjennom mange år har bidratt til samfunnsdebatten med til tider tabloide utspill og politisk ukorrekte meninger.

1.500 brudd på arbeidsmiljøloven er en «akutt oppstått situasjon», ifølge Høie. Men slik har det vært i fem år

Line Eldring er rådgiver i Fellesforbundet med trygg tilhørighet på den politiske venstresiden. En forhenværende forsker ved Fafo, som ikke uttaler seg uten å kunne det hun snakker om og som alltid er opptatt av å få med nyansene. Nå sitter de og småprater som to gamle venninner.

Eldring og Ørjasæter har nettopp gitt ut bok om et brennbart politisk tema: Løsarbeiderne i det norske arbeidslivet.

– Aleris er en av verstingene

De to mener saken hvor 17 tidligere konsulenter går til sak mot Aleris for brudd på arbeidsmiljøloven, er et eksempel på en urovekkende utvikling. De 17 hadde kontrakter som selvstendig næringsdrivende, men hevder de jobbet som fast ansatte, ifølge Dagbladet.

– Vi omtaler Aleris som en av verstingene. De opererer systematisk med å maskere arbeidstakere som selvstendig næringsdrivende. Med det omgår de arbeidsmiljøloven på veldig mange punkter, sier Ørjasæter til Dagbladet.

Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris mener forfatternes beskrivelse er feil:

– Det er ikke riktig at vi systematisk maskerer arbeidstakere. Lovverket gir full anledning til å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter innenfor psykisk omsorg, sier han til Dagbladet.

Han sier videre at selskapet det siste året har gjort en innsats for å øke andelen fast ansatte og at de tar HMS-arbeidet på alvor.

Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

– Vi snakket innledningsvis om det ville bli behov for å ta dissenser underveis, ler Eldring.

Det viste seg imidlertid at på akkurat dette området var de to forfatterne enige om overraskende mye.

– Det at vi har litt ulik bakgrunn både jobbmessig og politisk, har gjort at det har gnistret mer i positiv forstand. Det har ikke vært helt opplagt hva svarene skulle være, sier Eldring.

Hør Line Eldring og Elin Ørjasæter fortelle om boka i dette opptaket:

Gullstandarden

Egentlig skulle boken ha tittelen «Prekariatet», inspirert av den mye omtalte boken til Guy Standing fra 2011. Her beskriver han en utvikling i arbeidslivet generelt, hvor flere og flere blir løsarbeidere uten fast ansettelse.

Ørjasæter kjente på en økende bekymring for at disse tendensene også var i ferd med å gjøre seg gjeldende i Norge.

– Jeg tenkte at jeg måtte snakke med noen som kan dette og som har god bakgrunn for egne meninger, så da kontaktet jeg Line.

Resultatet har blitt en bok som tar for seg løsarbeid i alle sine varianter, fra midlertidige ansettelser til innleie og bruk av selvstendig næringsdrivende. I boka har de også viet et eget kapittel til det de kaller «gullstandarden» i norsk arbeidsliv – nemlig faste ansettelser.

– Boka er på mange måter en hyllest til standardarbeidsforholdet – faste ansettelser – som en produktiv og god modell i det norske arbeidslivet. Den modellen har gitt veldig gode resultater, og vi er bekymret for at den sprekker opp selv om «alle» mener at faste ansettelser skal være normen, sier Eldring.

Hadia Tajik (Ap) om Aleris-saken: – Det er nok nå, nok kommersialisering og råkjør mot arbeidsfolk

– Negativ utvikling

For hva skjer når én av tre arbeidere på en byggeplass er innleid fra bemanningsforetak, eller når vernede boliger driftes med en overvekt av selvstendig næringsdrivende «konsulenter»? Hvilke konsekvenser har nye typer «ansettelser» for den enkelte, for virksomhetene, ja for hele samfunnet?

Eldring og Ørjasæter frykter en polarisering i arbeidslivet hvor de som er mest attraktive på arbeidsmarkedet, fortsatt vil ha god inntekt og trygge rammer, men hvor store grupper vil gå fra den ene usikre jobben til den andre.

– De vil ikke få utviklet sin kompetanse, de vil ikke få boliglån, de vil bli en utenfor-gruppe i samfunnet. Det er veldig alvorlig også for samfunnsøkonomien, sier Ørjasæter.

Så, har Norge blitt et løsarbeidersamfunn? Nei, mener de to forfatterne. Ikke ennå.

– Men vi ser noen utviklingstrekk som er veldig bekymringsfulle, særlig hvis man finstiller kikkerten på noen bransjer og enkeltgrupper i bransjer, sier Eldring og viser til et Fafo-notat fra 2017 som påpeker at mellom 15 og 18 prosent av årsverkene i bygg og anlegg i Oslo utføres av innleide fra bemanningsforetak.

– Da snakker vi dramatisk høye tall.

ADVARER: - Også på høyresiden mener man at faste ansettelser skal være standarden. Jeg er bare litt mer bekymret for utviklingen enn det en gjennomsnittlig Høyre- eller Frp-velger er, sier Elin Ørjasæter.

ADVARER: - Også på høyresiden mener man at faste ansettelser skal være standarden. Jeg er bare litt mer bekymret for utviklingen enn det en gjennomsnittlig Høyre- eller Frp-velger er, sier Elin Ørjasæter.

Erlend Angelo

Ingen naturlov

At faste ansettelser skal fortsette å være normen i arbeidslivet, er ikke gitt, påpeker de to. Ser vi ut over Norges grenser, er standardene i norsk arbeidsliv unntaket heller enn regelen. Og det som er normen i norsk arbeidsliv i dag med faste ansettelser og et godt oppsigelsesvern, er egentlig for en historisk parentes å regne.

– Dette er ikke naturgitt i Norge. Det kan skli i feil retning, og vi mener at det sklir nå, sier Eldring.

Forfatterne sier rett ut at de ønsker å male fanden på veggen. Ikke for å skremme, men fordi det bare er ved å ta inn over seg konsekvensene at en kan få politiske løsninger som endrer utviklingen. Selv kommer de med fire forslag til tiltak som de mener kan få utviklingen på en annen kurs.

• Et slags «Teknisk beregningsutvalg» for tilknytningsformer. Fordi et felles faktagrunnlag er en forutsetning for gode løsninger.

• Et eget ombud à la Likestillings- og diskrimineringsombudet, som kan føre tilsyn med tilknytningsformer og gi veiledning i enkeltsaker.

• Økte insentiver for organisering. Fordi færre er organiserte, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, vil det gi mer løsarbeid.

• Å forlenge prøvetiden ved ansettelser til ett år. Som et alternativ til den økte adgangen til midlertidige ansettelser.

Trepartssamarbeidet – en suksessoppskrift

Elin Ørjasæter forteller hvordan hun har fått et helt nytt syn på det organiserte arbeidslivet.

– Man skjønner ikke hva man har før man er i ferd med å miste det. For to tiår siden så jeg på LO som en litt gammeldags organisasjon. Men når vi har sett hvor raskt konkurransen mellom bedriftene kan ødelegge også for dem og tvinge fram et stadig lønnspress nedover, så tror jeg næringslivet selv er tjent med organiserte forhold. Det er slik vi har fått et arbeidsliv hvor vi har vært på topp når det gjelder innovasjon og teknologi- og kompetanseutvikling.

Løsarbeidersamfunnet

Line Eldring og Elin Ørjasæter

Cappelen Damm forlag

2018

Line Eldring

• Rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

• Var fram til 2016 forsker ved Fafo med arbeidsinnvandring, lavlønnskonkurranse og sosial dumping som sine viktigste forskningsområder.

Elin Ørjasæter

• Førstelektor ved Høyskolen Kristiania hvor hun underviser i ledelse.

• Redaktør for den nyetablerte nettavisen Arbeidsnytt.no.

• Har bakgrunn blant annet som «hodejeger» og kommentator i nettavisen E24.

• Har vært en aktiv skribent, samfunnsdebattant og foredragsholder gjennom en årrekke, og har gitt ut flere bøker.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy