– Skuffende at maskinskatten kuttes uten at vi vet noe om konsekvensene

KRITISK: Rådmann Arve Varden i Høyanger har mange spørsmål og foreløpig få svar om konsekvensene av at regjeringen og samarbeidspartiene vil kutte ut maskinskatten.

KRITISK: Rådmann Arve Varden i Høyanger har mange spørsmål og foreløpig få svar om konsekvensene av at regjeringen og samarbeidspartiene vil kutte ut maskinskatten.

Øystein Windstad

– Vi er svært skuffet over at regjeringen og samarbeidspartiene er blitt enige om å kutte maskinskatten. Foreløpig aner vi lite om hva konsekvensene vil bli, sier Arve Varden som er leder i Fagforbundets forening for rådmenn.

2017112410122120171124101221

per.flakstad@fagbladet.no

Allerede da regjeringen la fram sitt budsjettforslag i oktober, gikk Arve Varden ut og kritiserte forslaget. Han mente at konsekvensene av et slikt kutt måtte utredes grundig før det ble satt i verd.

Han legger ikke fingrene imellom når forslaget nå kommer til å bli vedtatt: – Det er svært skuffende at regjeringen og samarbeidspartiene bestemmer seg for å gjennomføre et slikt kutt på tampen av en budsjettforhandling uten å ha oversikt over konsekvensene, sier Varden.

Han mente, og mener fortsatt, at det burde vært satt ned et lovutvalg som kunne utredet konsekvensene av å kutte maskinskatten.

– Da ville vi fått belyst alle sidene av et slikt tiltak, sier han.

En kommune mister over 150 millioner kroner når maskinskatten blir borte

Kritiske vannkraft-kommuner

Også Landssammenslutningen for vannkraftkommuner reagerer skarpt på at maskinskatten nå skal fjernes.

«Nå har særdeles vanskelige og ikke minst viktige prinsipielle spørsmål blitt forhandlet bort i løpet av noen få dager i Statsrådssalen på Stortinget. Dette lover ikke bra.», skriver de i en uttalelse.

«Prinsippet om at noe av verdiene som skapes lokalt skal beholdes lokalt gjennom en lovbestemt lokal beskatningsrett blir nå satt i spill.», heter det videre.

Selv om overgangsfasen og nedtrappingen er forlenget fra fem til sju år, mener de at det ikke er noen trøst i at kommunene får to ekstra år på å ta tapet av årlige skatteinntekter.

Uttalelsen avsluttes med at de er skuffet over at de ikke fikk synliggjort på en overbevisende måte hvor alvorlig det er å fjerne en prinsipielt viktig stedbunden skatt.

KrF presset regjeringen til å snu: Det blir ikke kutt i dagpenger for arbeidsløse

– Vil gi vekst i næringslivet

Høyres Nicolai Astrup mener det vil gi vekst for næringslivet å fjerne maskinskatten. Han mener videre at dette vil gi kommune økte skatteintekter og mer velferd.

– Vi ønsker å legge til rette for flere jobber og mer næringsvirksomhet i Norge, og at både norske og utanlandske bedrifter skal vurdere Norge som et attraktivt sted å etablere seg. Ny aktivitet og flere arbeidsplassar vil gi større skatteinntekter til kommunen, sa han i et intervju med Fagbladet etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober.

Mange spørsmål, få svar

– Det er lagt inn noen unntak for teletjenester og datautstyr i store datasentre. Og det blir sagt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon slik at de ikke vil tape på dette. Men foreløpig vet vi lite om hva det innebærer og hvordan staten skal klare å kompensere for lovbestemte årlige skatteinntekter, sier Arve Varden.

– Jeg, og mange med meg, har mange spørsmål. Foreløpig har vi fått få svar, fortsetter han.

Som rådmann i Høyanger kommune anslo han at kommunen ville miste rundt ti millioner kroner i skatteinntekter som kunne brukes på velferd i Høyanger.

Også andre rådmenn og ordførere har reagert, blant annet i industrikommuner som Lindås, Porsgrunn og Bamble. De har varslet økt boligskatt og tøffe kutt på kommunebudsjettene hvis regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å kutte maskinskatten.

– Vi har sett på forslag fra rådmannen. Det innebærer å legge ned sykehjemsplasser, kutte i tilbudet til frivillige lag og organisasjoner og ungdomsklubber, sier ordfører Robin Kåss til Nationen.

Regjeringen har anslått inntektstapet til 1,2 milliarder kroner for kommunene, og det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes.

Nordmenn sier nei til skattelette

Uenighet i LO

En oversikt Nationen har fått fra kommunenes interesseorganisasjon KS viser at 348 kommuner i dag har maskinskatt. 67 av disse har ikke annen eiendomsskatt, mens rundt 270 har eiendomsskatt i varierende grad. Mange kommuner kan dermed øke eiendomsskatten for å kompensere for pengene som blir borte med maskinskatten.

Tidligere har Fellesforbundet i LO tatt til orde for å fjerne maskinskatten. Dette fikk Fagforbundets leder, Mette Nord, til å reagere, og understreket at Fellesforbundet ikke snakket på vegne av hele LO.

– Vi er imot at maskinskatten kuttes, i alle fall så lenge konsekvensene for kommunene er så store og uklare, sa hun.

Maskinskatten skal fjernes:

• I dag inngår arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som er kategorisert som «verk og bruk» i eiendomsskattegrunnlaget.

• Dette gjelder når maskinene anses som integrerte i anlegget.

• Regjeringen har foreslått at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt fra 2019 over en periode på fem år.

• Regjeringen begrunner dette med bedre forutberegnelighet ved utskriving av eiendomsskatt både for kommuner og eiendomsskattepliktige.

• Vannkraftanlegg, og anlegg omfattet av særskatteregler for petroleum og vindkraft skal ikke omfattes av forslaget.

• Anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt.

Kilde: Regjeringen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy