Tillitsvalgt i Fagforbundet om streiken til Sykepleierforbundet:

– Sykepleiere i Fagforbundet og Sykepleierforbundet bør ha samme lønn. Det er usolidarisk hvis Sykepleierforbundet drar fra oss andre

LIKELØNNSKRAV: – Kravet om likelønn er rettferdig dersom det gjelder alle, mener Siri Follerås.

LIKELØNNSKRAV: – Kravet om likelønn er rettferdig dersom det gjelder alle, mener Siri Follerås.

Karin E. Svendsen

Topptillitsvalgte Siri Follerås mener sykepleierne i Fagforbundet og Sykepleierforbundet bør ha samme lønn. Konflikten mellom NSF og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service kan føre til at sykepleiere i NSF tjener mer enn dem som er organisert i Fagforbundet.

2018111612524220181116125242

karin.svendsen@fagbladet.no

Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, er helt enig i at ansatte pleiere i kommersielle virksomheter skal ha samme lønn som ansatte i kommunen. Det har hun selv og fagforeninga hennes lenge kjempet for.

Derfor streiker NSF-sykepleiere

– Et rettferdig krav

– Kravet om likelønn er rettferdig dersom det gjelder alle, sier hun. Men hun syns det er usolidarisk at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bare krever likelønn for sine egne.

Follerås mener det er uheldig at NSF og Fagforbundet har hver sin tariffavtale med NHO Service.

– Det hadde vært mer solidarisk med en felles avtale for alle yrkesgrupper i dette området, mener hun.

Tjener mer i kommunen

LIV OG HELSE:  - Det er ikke NSF som setter liv og helse i fare ved å ta ut 45 sykepleiere i streik. Det gjør NHO Service når de tar ut 500, sier Gisella Rodriguez Castillo

LIV OG HELSE: - Det er ikke NSF som setter liv og helse i fare ved å ta ut 45 sykepleiere i streik. Det gjør NHO Service når de tar ut 500, sier Gisella Rodriguez Castillo

Karin E. Svendsen

Støtter streiken

Pleieassistent Gisella Rodriguez Castillo arbeider på Paulus sykehjem i Oslo, hvor hun også er tillitsvalgt i Fagforbundet. Paulus blir drevet av Attendo omsorg, ett av selskapene som er rammet av streiken til Sykepleierforbundet, og som arbeidsgiverforeningen i NHO Service tar ut i lockout tirsdag.

– Jeg skjønner at sykepleierne streiker. Kravet om samme lønn i private og kommunale virksomheter er absolutt ikke urimelige, mener hun.

– Vi gjør ikke noen dårligere jobb enn dem som er ansatt i kommunen, så vi burde hatt samme lønn, legger hun til.

Rodriguez Castillo tror de kommersielle aktørene har penger nok til å innføre likelønn mellom sine ansatte og ansatte i kommunen. Derfor støtter hun også streiken.

Over 100.000 i lønnsforskjell

Ingen fare for liv og helse

Gisella Rodriguez Castillo mener streiken ikke setter liv og helse i fare på Paulus sykehjem. Hun sier de som er igjen når sykepleierne i NSF streiker skal klare å ta vare på beboerne.

– Daglig leder er ikke tatt ut i streik, og vi er mange helsefagarbeidere som har medisinkurs og som derfor deler ut medisiner, sier hun.

– Men hvis helsefagarbeiderne og assistentene streika, ville det derimot vært fare for liv og helse blant pasientene.

Ingen kommentar fra LO

Tror på forhandlingsløsning

Forskningskoordinator Kristine Nergaard i Fafo utelukker ikke at Norsk Sykepleierforbund (NSF) får gjennomslag for noen av sine krav en av de første dagene. Hvis ikke konflikten blir løst, setter arbeidsgiversida i verk lockout tirsdag 20. november. Det betyr at alle sykepleierne som er organisert i NSF, blir utestengt fra jobben.

– Antakelig er begge partene interessert i å finne en løsning gjennom forhandlinger, og jeg tror det er muligheter for at de klarer det, sier Fafo-forskeren.

Hun begrunner det med at konflikten mellom NSF og NHO Service og Handel først og fremst dreier seg om penger.

– Da er det lettere å komme fram til en løsning enn om konflikten stod om prinsipper, mener Nergaard.

Dessuten er alle de andre lønnsoppgjørene ferdige. Om NSF får noe nå, får det derfor ingen følger for andre grupper.

– Det gir et forhandlingsrom som begge parter kan bruke hvis de ønsker det.

– Frykter trolig lønnsnemnd

En annen grunn til at Kristine Nergaard venter en løsning, er at konflikten etter all sannsynlighet vil havne i Rikslønnsnemda ganske fort.

– Det er ingen automatikk i det, men tidligere erfaringer viser at Helsetilsynet temmelig raskt frykter for liv og helse når en konflikt rammer sykehjem, sier hun.

En slik vurdering i Helsetilsynet vil uvegerlig føre til at konflikten blir avgjort i Rikslønnsnemnda.

– Verken arbeidsgiversida eller arbeidstakersida kan ta for gitt at nemnda vil kjøpe deres argumenter. Derfor kan begge sider være interessert i å unngå at konflikten blir avgjort gjennom tvungen lønnsnemnd. De har større muligheter til å påvirke resultatet gjennom forhandlinger enn i lønnsnemnd, sier Nergaard.

Hvis helsefagarbeiderne og assistentene streika, ville det vært fare for liv og helse blant pasientene

Gisella Rodriguez Castillo, helsefagarbeider

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy