12 døde av korona ved sykehjemmet - nå skal fylkesmannen granske saken

Fylkesmannen skal granske koronasaken ved Vallerhjemmet i Bærum.

Fylkesmannen skal granske koronasaken ved Vallerhjemmet i Bærum.

Lise Åserud / NTB scanpix

Det var Bærum kommune selv, ved kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen, som 24. april ba om tilsynet.

2020061810175720200618101824

baj@fagbladet.no

Koronaviruset slo hardt og brutalt ned på Vallerhjemmet i Bærum kommune. Totalt døde det 12 beboere. I tillegg ble 34 ansatte og 11 andre beboere smittet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har flere spørsmål de vil ha svar på. De vil blant annet undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien.

«Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satte inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.»

Rapport: «En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte»

I mai kunne Aftenposten fortelle om flere avviksmeldinger ved sykehjemmet. Blant annet ble det to dager etter at smitten ble oppdaget hos en beboer, funnet en svart søppelpose med covid 19-avfall liggende åpen i stuen. I en annen avviksrapport fortelles det om en smittet pasient som ble funnet under nattlig tilsyn tildekket av urin i senga. Det lå forurenset avfall og brukte håndkle på rommet/gulvet, samt brukte nåler/sprøyter, injeksjonsutstyr og væske på nattbordet og andre bord i rommet.

– Det er dypt beklagelig at pasienter har opplevd denne utryggheten. Historien understreker at det er helt nødvendig både med en intern gjennomgang og et eksternt tilsyn, sa kommunaldirektør for velferd, Kristin Nilsen, til Aftenposten den gang.

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

Intern gjennomgang

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier til Fagbladet at avviksmeldingene sammen med de mange dødsfallene ved sykehjemmet er bakgrunnen for at kommunen selv ba om tilsyn.

I anmodningen skriver Nilsen:

«Vi iverksetter en intern evaluering av hendelsesforløpet og vurderer om saken kunne vært håndtert annerledes, men ønsker i tillegg at Fylkesmannen som uavhengig instans kunne gjøre en vurdering (eventuelt et tilsyn) av denne alvorlige hendelsen.»

Ifølge Nilsen var kommunens undersøkelser grundige og ble gjennomført på kort tid. Blant annet for å se om kommunen selv kunne finne ting det måtte gripes fatt i fort.

Det var også et klart ønske fra ledelsen og politikere om å se om det var svikt i systemene, fremfor å identifisere enkeltpersoner som ikke hadde gjort jobben sin. Totalt 40 ledere, ansatte, nøkkelpersonell, pårørende og pasienter ble intervjuet i gjennomgangen.

– Noe av det som framkommer, er det som kanskje har medvirket mest til uro, og kanskje til avvikene også, er at det i denne perioden skjedde mange lederskift. Det var fire lederskift på en måned på Vallerhjemmet. Dette er noe som uttrykkes veldig sterkt fra de ansatte, forklarer kommuneoverlegen.

Lokalavisen Budstikka har gått gjennom rapporten og kan i denne artikkelen fortelle om hva som gikk galt på Vallerhjemmet.

Prøver ble ikke analysert

26. mars ble smitten oppdaget på sykehjemmet. Etter hvert som smitten spredte seg delte man beboerne i grupper med smittede og ikke-smittede. Samtidig kunne ansatte bevege seg fritt mellom disse. Ifølge Nilsen ble det gjort forsøk på å begrense ansattes bevegelser mellom avdelinger og grupper:

– I en periode var nesten alle faste ansatte i karantene, og man måtte ut og finne ekstrahjelper og vikarer i en situasjon som var både krevende og utfordrende. Så langt det lot seg gjøre, forsøkte vi å unngå at personer gikk på tvers.

– I virkeligheten er ikke det så enkelt å gjennomføre fullt ut. Det er vanskelig unngå at nattsykepleieren på et sykehjem må være på flere steder i løpet av natten, forklarer Nilsen.

Det var også skjebnesvangert at det tok lang tid å få analysert prøver som ble sendt inn, mener kommuneoverlegen:

– Sykehjemslegen sendte av gårde prøver som ikke ble analysert da de ikke var innenfor gitte kriterier. Noe som jo er forståelig ettersom man bare hadde anledning til å analysere ett visst antall prøver.

Kriteriene ble etter hvert endret og lempet på.

Nilsen mener både kommunen og sykehjemmet har lært mye av denne hendelsen. Noe som har materialisert seg i beredskapsplanene som nå er oppdatert.

– Vi har konkretisert og tydeliggjort ting, og tatt opp den erfaringen vi har hatt fra Vallerhjemmet, forklarer kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy