Mette Nord om revidert nasjonalbudsjett:

Alvorlig bekymret for om Siv Jensen har mistet kontrollen

BEKYMRET:  Regjeringa bruker ikke de store pengene på tiltak som motvirker økt ledighet

BEKYMRET: Regjeringa bruker ikke de store pengene på tiltak som motvirker økt ledighet

Knut A. Nygaard

Siv Jensen tapper oljefondet, men velger kun å bruke en tidel til innsats mot den økende ledigheten. Jeg er alvorlig bekymret for om Siv Jensen har mistet kontrollen på økonomistyringen når hun ikke evner å komme med tiltak som virker, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

2016051115192220160511152316

tips@fagbladet.no

– Regjeringa bruker ikke de store pengene på tiltak som motvirker økt ledighet. Siv Jensen tapper oljefondet, men velger kun å bruke en tidel til innsats mot den økende ledigheten. Jeg er alvorlig bekymret for om Siv Jensen har mistet kontrollen på økonomistyringen når hun ikke evner å komme med tiltak som virker, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord, i en pressemelding etter at regjeringa la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett tirsdag.

Les også: • Nesten 4 milliarder kroner mer til kommunesektoren neste år

Anslår beskjeden jobbvekst

Nord viser til at regjeringa øker anslaget for arbeidsledighet fra 4,5 til 4,7 prosent. I 2016 anslås det samtidig en beskjeden jobbvekst på bare 5000 personer. Arbeidsledigheten er nå den høyeste på over 20 år, noe som bekymrer Fagforbundet.

– Med 135 000 arbeidsledige og med en spådom om halvert vekst i norsk økonomi, er dette budsjettet den endelige bekreftelsen på at regjeringas økonomiske politikk ikke virker. De setter ny rekord i bruk av oljepenger, uten at vi ser noen resultater. Det er oppsiktsvekkende, sier Mette Nord.

Hovedårsaken er at skatteinntektene er kraftig redusert, noe som ikke overrasker Mette Nord når regjeringas totale skattekutt er på 20 milliarder – med liten dokumentert effekt.

Frykter nullvekst for kommunene

Regjeringa legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3¾ og 4 mrd. kroner. De reelle frie inntektene i 2017 blir derimot betydelig lavere på grunn av demografi, pensjon og politiske føringer, så nærmer det seg nullvekst for kommunene.

I følge Mette Nord er dette dårlig nytt for kommunene.

Les hele kommuneproposisjonen her

– Det er en dårlig dag for de kommunene som har ambisjoner om å ansette flere innen barnehage, skole eller for de som ønsker å gi eldreomsorgen et etterlengtet kvalitetsløft. Dette budsjettet bidrar til å øke presset på de ansatte og tar kommunene i feil retning, sier Mette Nord.

Konsekvensen av lav økning i reelle frie inntekter er at kommuner som sliter økonomisk må redusere sitt aktivitetsnivå, med direkte følger for velferdstjenestene. I en periode hvor det er økende arbeidsledighet burde regjeringa styrke kommuneøkonomien som et motkonjunkturtiltak.

Nytt inntektssystem må settes på vent

Fagforbundet mener at prosessen med et nytt inntektssystemet må settes på vent, og at det gjennomføres en forsvarlig faglig utredning av det kommunale inntektssystemet.

– Et krav til nytt inntektssystem må være en reell utjevning av kommunenes inntekter. Dette er avgjørende for at det skal gis likeverdig tjenester i hele landet, samt sikre en effektiv og hensiktsmessig finansiering av kommunale tjenester, sier Nord.

Kryper til korset

Regjeringa foreslår 250 millioner til vedlikehold av kommunale veier, bygg- og anlegg på Sør- og Vestlandet. Pengene skal gå til kommuner som har høyere ledighet enn snittet. 50 millioner skal gå til vedlikeholdstiltak i helseforetakene.

– Regjeringa kryper til korset, og ikke har noe annet valg enn å ta i bruk motkonjunkturtiltak de tidligere har vært motstrebende til å ta i bruk. Problemet er at dette er lommerusk i den store sammenhengen. Det som kommer, kommer for sent og er for lite målretta, sier Mette Nord.

Les også: • – Kommuner kan bremse asylspekulasjon

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy