JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet og Parat i strupen på NHO:

Anklager NHO for villedende informasjon: – De forsøker å skape splid

- Det er en grunn til at tonen i brevet er krass, sier Fagforbundets Pål Skarsbak.

- Det er en grunn til at tonen i brevet er krass, sier Fagforbundets Pål Skarsbak.

Martin Guttormsen Slørdal

Et notat fra NHO får de to fagforbundene til å tenne på alle pugger. – Tonen vår er krass, og det er en grunn til det, sier Fagforbundets Pål Skarsbak.

2022020209463020220202101818

ida.wangberg@fagbladet.no

Vinner Fagforbundet fram i søksmål mot NHOs omsorgsbedrifter, vil det bety slutten på å jobbe flere døgn i strekk for LO-medlemmer, mens Parats medlemmer kan fortsette, skriver NHO Service og Handel i et notat til sine virksomheter.

Det har fått Fagforbundet og Parat til å tenne på alle plugger.

Fagforbundet har stevnet NHO for Arbeidsretten fordi de mener NHOs omsorgsvirksomheter har brutt tariffavtalen ved å ta i bruk såkalt medleverturnus uten å søke forbundet sentralt om godkjenning.

Nå reagerer Fagforbundet sterkt på at NHO Service og Handel driver med det de mener er villedende informasjon for å skape splid mellom arbeidstakerorganisasjoner.

Reagerer på notat

Medleverturnus er en arbeidstidsordning der de ansatte er på jobb i flere døgn i strekk. Fagforbundet er ikke imot medleverturnus, og godkjenner i dag slike turnusordninger i for eksempel statlige barnevernsinstitusjoner. Mange ansatte liker å jobbe medleverturnus, både av faglige grunner og fordi ordningen gir lange sammenhengende friperioder.

Ansatte frykter konsekvenser av rettssak om medleverturnus: – Vi er redde for å miste arbeidsplassen vår

Saken skal opp i Arbeidsretten i uke 6, men i forkant av rettssaken har NHO Service og Handel lagt et betydelig press på de tillitsvalgte ute i virksomhetene. Arbeidsgiverorganisasjonen har nemlig sendt ut et notat til omsorgsbedriftene de organiserer, der de skriver at for noen av dem kan konsekvensen av rettssaken bli at medlemmer av Fagforbundet ikke lenger kan jobbe i medleverturnus, mens medlemmer av den konkurrerende fagforeningen Parat kan fortsette som før.

Det har fått både Fagforbundet og Parat til å tenne på alle plugger.

I notatet, som ble sendt ut til virksomhetene rett før nyttår, står det at en dom fra Arbeidsretten i Fagforbundets favør vil ha umiddelbar betydning for bedrifter som er bundet av tariffavtalen med Fagforbundet, men at den ikke vil ha betydning for bedrifter som bare er bundet av tariffavtale med Parat, fordi «Parat er enig i at Overenskomst 536 ikke er til hinder for bruk av medleverordninger».

Videre hevder NHO Service og Handel at ved bedrifter som har tariffavtale både med LO og Parat, «vil en dom fra Arbeidsretten ha umiddelbar virkning for de organiserte i Fagforbundet og FO, mens det ikke vil ha umiddelbart virkning for organiserte i Parat og Delta.»

Skulle Fagforbundet vinne fram i retten, hevder altså NHO at i slike virksomheter må medlemmer av Fagforbundet og FO umiddelbart over i en vanlig turnusordning på maks 35,5 timer i uka, mens medlemmer i Parat og Delta kan fortsette i medleverturnus. NHO Service og Handel oppfordrer videre medlemsbedriftene til å informere de tillitsvalgte om dette.

– Splitt og hersk

Arbeidstakerorganisasjonen Parat reagerer sterkt på NHOs påstand om at Parat «er enig i at Overenskomst 536 ikke er til hinder for bruk av medleverordninger».

I et brev sendt til NHO 5. januar tar de avstand fra påstanden, som de mener NHO Service og Handel ikke har belegg for å komme med.

– Vi reagerte kraftig negativt da vi fikk dette notatet tilsendt, sier Kjell Morten Aune i Parat til Fagbladet.

– NHO Service og Handel sender villedende informasjon ut til sine arbeidsgivere om hvordan de skal opptre overfor tillitsvalgte og ansatte. Det er et forsøk på splitt og hersk, sier Aune, som forteller at Parat ikke fikk noen henvendelser fra NHO om hvordan de forholder seg til søksmålet før notatet ble sendt ut.

Parat mener at dersom Fagforbundet vinner gjennom med sitt syn i Arbeidsretten, vil det få samme konsekvenser for deres medlemmer som det vil få for LO-medlemmer. Dette skriver de også i brevet til NHO.

– Dette er like tariffavtaler som gjelder for samme type virksomheter, og de kan ikke ha ulikt innhold, sier Aune.

I brevet skriver Parat at de forventer at NHO som avtalepart bidrar til at notatet trekkes tilbake. Brevet avsluttes med en innkalling til et snarlig forhandlingsmøte.

Aune forteller at fristen for å svare gikk ut i forrige uke, og at de så langt ikke har hørt noe fra NHO Service og Handel.

– Brudd på Hovedavtalen

Fagforbundet krever også at NHO Service og Handel dementerer påstandene i notatet, og bruker sterke ordelag i et brev til bransjeforeningen:

«Vi opplever denne agitasjonen som brudd på Hovedavtalen og som et forsøk på å skade Fagforbundet og FO», skriver Pål Skarsbak, leder i Lov- og avtaleverksavdelingen i Fagforbundet.

– Tonen i brevet vårt til NHO er krass, og det er en grunn til det. Gjennom notatet sitt har NHO Service og Handel skapt et betydelig press på våre tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, basert på villedende informasjon, sier Skarsbak til Fagbladet.

I brevet ber han om snarlig tilbakemelding på om NHO Service og Handel vil korrigere og dementere. Til Fagbladet forteller Skarsbak at han fremdeles ikke har fått svar fra bransjeorganisasjonen.

I brevet skriver Skarsbak at Fagforbundet opplever at NHO Service og Handel forsøker å skape splid mellom to arbeidstakerorganisasjoner og motivere arbeidstakere til å bytte organisasjon for å opprettholde en viss type turnus.

Han understreker at Fagforbundet og FO hele tiden har ment at det kan inngås arbeidstidsordninger utover arbeidsmiljølovens bestemmelser gjennom å søke forbundene sentralt om dette.

Skarsbak mener NHO Service ved å foregripe Fagforbundets synspunkt på etablering av tariffmessige medleverturnuser, bidrar til å sette Fagforbundets tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. I brevet til NHO skriver han at det er feil framstilling av Fagforbundets standpunkter og uansett svært konfliktskapende.

NHO: Ønsker ikke å kommentere

Fagbladet har bedt NHO Service og Handel om å kommentere saken. Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel, svarer følgende på e-post:

– Når det gjelder notatet du viser til, så er dette informasjon om tvisten til våre medlemsbedrifter. Vi har hatt dialog og flere møter med Fagforbundet. Hva som er innholdet her, ønsker vi ikke å kommentere nå. Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, og vil derfor ikke kommentere saken ytterligere nå. 

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy