JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Kommersielle virksomheter må forhandle medleverturnus med Fagforbundet eller LO dersom forbundet vinner fram med rettssak. Vinner de på alle punkter, kan ansatte i kommersiell omsorg bli tilkjent milliardbeløp.

2022011709554620220119142018

ida.wangberg@fagbladet.no

Inger Robertsen og Jon Rune Nyheim jobber i en kommersiell barnevernsinstitusjon på Fosen i Trøndelag. De jobber i snitt opp mot 60 timer i uka, langt utover arbeidsmiljølovens grenser.

Ingers arbeidsplass ble solgt til svenske oppkjøpere. Så sendte de nye eierne inn sitt omstillingsteam

Vanligvis må man søke forbundene sentralt om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i loven, men det må ikke virksomheter som driver barnevernsinstitusjoner og en del andre omsorgstjenester. Årsaken til det er medleverforskriften, som åpner for at man kan avtale langturnus individuelt med hver enkelt ansatt, i stedet for å forhandle med forbundene om hvordan turnusordningen skal se ut og hva de ansatte skal få i kompensasjon.

Fagforbundet mener imidlertid at denne praksisen er tariffstridig. For selv om medleverforskriften gir unntak fra arbeidsmiljøloven, mener forbundet at arbeidsgiver likevel er bundet av tariffavtalen. Og i overenskomst 453 mellom NHO og Fagforbundet står det at for ansatte i skift og turnus skal arbeidstida «i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 t. pr. uke».

{f1}

Kan få stor betydning

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som vant Stendi-saken for Fagforbundet, er klar for Arbeidsretten, der rettssaken skal gå i februar.

– Dersom man innfører medleverturnus på opp mot 60 timer i uka og det står maks 35,5 timer i tariffavtalen, må man få aksept fra den som er part i avtalen. Det er Fagforbundet og LO, og ikke lokal tillitsvalgt. Selv om mange har inngått avtaler om medleverturnus lokalt, har vi ment at de ikke har kunnet gjøre dette uten å få godkjenning fra Fagforbundet/LO, sier Edvardsen til Fagbladet.

STEVNER NHO: Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen mener NHOs virksomheter har opptrådt tariffstridig når de har tatt i bruk medleverturnus uten å forhandle dette med Fagforbundet eller LO.

STEVNER NHO: Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen mener NHOs virksomheter har opptrådt tariffstridig når de har tatt i bruk medleverturnus uten å forhandle dette med Fagforbundet eller LO.

Werner Juvik

Ifølge Edvardsen har forbundet hatt denne oppfatningen i flere år, men det er først nå tillitsvalgte har tvistet på dette lokalt. Det har skjedd i virksomheten Human Care AS, som i ettertid har byttet navn til Humana AS, og i Olivia Solhaugen, der Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber. Fagforbundet har nå stevnet disse virksomhetene og NHO for Arbeidsretten.

Ville ha tjent opptil 40.000 kroner mer i året i en statlig institusjon – og jobbet mindre

Vinner Fagforbundet gjennom med sine krav, vil alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 måtte søke Fagforbundet/LO om å bruke langturnus. Det betyr at forbundet vil kunne forhandle fram turnusordninger som er gunstigere for de ansatte, og høyere tillegg som kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

{s1}

Det vil kunne få stor betydning for både arbeidstidsordningen og lønna til Nyheim og Robertsen framover. Men det stopper ikke der. For Fagforbundet krever også etterbetaling tre år tilbake i tid. Får Fagforbundet medhold fra Arbeidsretten i dette kravet, vil de ansatte kunne få etterbetalt overtidstillegg for alle arbeidstimer over 35,5 timer i uka, pluss tillegg for kveld, natt og helg. Det blir en del, når man har jobbet døgnet rundt, 60 timer i uka.

{f2}

Milliardsøksmål

Forbundsadvokat Edvardsen mener kravet om etterbetaling samlet sett kan dreie seg om et milliardbeløp, dersom forbundet vinner på alle punkter.

– Det er viktig for meg å understreke at det er et veldig usikkert anslag, men det er snakk om mange timer og mange ansatte i de 15 virksomhetene som etter hvert vil omfattes av denne rettsavgjørelsen. Så det er tenkelig at det kan bli utfallet, sier han.

Han er klar over at det vil ha store økonomiske konsekvenser for virksomhetene.

– Får vi medhold på alle punkter og krever full etterbetaling, vil det kunne bety at enkelte av virksomhetene går konkurs og de ansatte mister jobben. Her vil vi selvsagt kunne forhandle fram løsninger som ivaretar våre medlemmers interesser, sier han.

– Vil det ikke lønne seg veldig å ikke ha tariffavtale, dersom Arbeidsretten er enig i deres tolkning?

– I utgangspunktet vil det i denne situasjonen se slik ut. Men vi mener virksomhetene likevel er tjent med å følge tariffavtalene. Vi har håp om at regjeringen vil pålegge kommunene å stille krav om ordnede arbeidsforhold når de kjøper inn tjenester fra private, på lik linje med det Bufetat gjør i dag, sier Kjetil Edvardsen.

NHO: – Ikke tariffstridig

NHO mener på sin side at overenskomst 453 ikke er til hinder for at tariffbundne bedrifter kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at arbeidstidsordningene ved Human Care og Olivia Solhaugen derfor ikke er tariffstridige. NHOs oppfatning er at medleverturnus er en særskilt ordning, som overenskomst 453 ikke regulerer.

Subsidiært mener NHO at Fagforbundet har akseptert praksisen med medleverordninger i disse virksomhetene, ved å ikke ha reagert på dette tidligere. NHO avviser krav om etterbetaling.

NHO-advokat Torunn Hardeland ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i mediene, og vil derfor ikke kommentere saken ytterligere.

– Overraskende

Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, som eier Olivia Solhaugen, mener i likhet med sin arbeidsgiverorganisasjon at overenskomst 453 ikke er til hinder for bruk av medleverforskriften.

– Vi har i flere år inngått lokale særavtaler med våre tillitsvalgte. Her har det også vært stor enighet omkring medleverturnusen. Det var derfor svært trist og overraskende for oss å motta stevningen, skriver Nybakk i en epost til Fagbladet. 

– Hvilke konsekvenser vil det få for Olivia Solhaugen dersom Fagforbundet får medhold for sitt syn i Arbeidsretten?

– Det drøfter vi nå med våre tillitsvalgte. På generell basis vil det bety at tariffstridige forhold må korrigeres, og at våre virksomheter som er bundet av overenskomst 453 ikke kan ha en arbeidstidsordning som overstiger en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på mer enn 35,5 timer. Dette mener vi vil være svært uheldig for våre barn.

Dette er rettssaken om medleverturnus

Fagforbundet har stevnet Human Care AS og Olivia Solhaugen AS, NHO og NHO Service og Handel for Arbeidsretten for å ha praktisert arbeidstidsordninger i sine virksomheter som Fagforbundet mener er tariffstridige.

Oppsummering av Fagforbundets påstand:

• Unntak fra tariffavtalens bestemmelser om at ukentlig arbeidstid i snitt ikke skal overstige 35,5 timer kan kun etableres av LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel i fellesskap som overordnet tariffpart.

• Arbeidstidsordningene ved Human Care AS og Olivia Solhaugen AS i perioden 1. mai 2016–30. april 2020 som har hatt ukentlig arbeidstid på over 35,5 timer i snitt er tariffstridige. 

• Human Care AS og Olivia Solhaugen AS må etterbetale berørte arbeidstakere fra og med 1. april 2018.

• NHO mener virksomhetene som er omfattet av overenskomst 453 kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at de derfor ikke trenger å forhandle det med partene i overenskomsten.

• NHO mener praksisen derfor ikke er tariffstridig, og avviser krav om etterbetaling.

• Vinner Fagforbundet fram med sitt syn, vil det få konsekvenser for alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 som bruker medleverturnus.

Dette er medleverturnus

• Medleverforskriften gjør at virksomheter som driver omsorgstilbud for personer med rus- eller atferdsproblemer, barn plassert i barnevernsinstitusjoner, personer med utviklingshemming, enslige mindreårige flyktninger og som bosettes i kommunene og enslige mindreårige asylsøkere, ikke trenger å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Dersom de ansatte gir samtykke til det, kan de jobbe inntil 60 timer i uka i snitt.

• Den vanligste medleverturnusen i kommersielle virksomheter er 3/7-4/7.

• I stat og kommune, der langturnus forhandles med fagforbundene, er den vanligste langturnusordningen 2/7-2/7-3/7.

• 3/7-4/7-turnus gir 28 flere hele døgn på jobb i løpet av et år enn 2/7-2/7-3/7-turnus gir.

• Medleverforskriften slår fast at man skal ha åtte timer sammenhengende hvile på natten og to på dagen.

• Ansatte i medleverturnus i kommersielle virksomheter får vanligvis et medlevertillegg i stedet for tillegg for kveld, natt og helg.

• Offentlig ansatte som går langturnus får vanligvis et medlevertillegg pluss tillegg for kveld, natt og hel.

Selv om mange har inngått avtaler om medleverturnus lokalt, har vi ment at de ikke har kunnet gjøre dette uten å få godkjenning fra Fagforbundet/LO.

Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy