JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NYE EIERE: Da det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, måtte hun jobbe 28 flere døgn i året for mindre lønn enn før.

NYE EIERE: Da det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, måtte hun jobbe 28 flere døgn i året for mindre lønn enn før.

Ole Martin Wold

Ingers arbeidsplass ble solgt til svenske oppkjøpere. Så sendte de nye eierne inn sitt omstillingsteam

Da barnevernsinstitusjonen Kletten ble kjøpt opp av et svensk konsern, måtte de ansatte jobbe 28 døgn mer i året for mindre lønn enn de hadde før.

ida.wangberg@fagbladet.no

I de tre husene som utgjør barnevernsinstitusjonen Olivia Solhaugen avdeling Fosen, er det plass til tolv ungdommer mellom 12 og 18 år. Noen er akuttplassert for en kortere periode. Andre bor der permanent.

Inger Robertsen (60) har jobbet der siden 2008.

Fram til 2016 hadde institusjonen lokale eiere, som selv bodde på Fosen.

– Eierne var opptatt av at vi ansatte skulle ha gode vilkår, for de mente at kvaliteten i tilbudet var avhengig av at de ansatte hadde det bra, sier Robertsen til Fagbladet.

Kletten Fjellgård AS hadde en tariffavtale basert på lønns- og arbeidsvilkår i kommunal sektor og lik turnusordning som i offentlige barnevernsinstitusjoner. Det innebar at Inger og hennes kolleger var på jobb to døgn i strekk, før de hadde en uke fri. Så jobbet de to døgn igjen, før en uke fri. Så var de på jobb tre døgn i strekk, før en ny uke med fri. 2/7-2/7-3/7 kalles turnusen, etter hvor mange døgn man er på/av jobb.

{f1}

Solgt til svensk konsern

Kletten Fjellgård gikk med overskudd i mange år. Men i 2015 ble det røde tall i regnskapet.

– Myndighetene innførte strengere krav til bemanning i barnevernsinstitusjoner, uten at det fulgte ekstra midler med. Da vi heller ikke fikk fylt opp alle plassene våre, gikk det dårlig økonomisk, forklarer Robertsen.

Eierne bestemte seg for å selge, men forsikret de ansatte om at de skulle selge til noen som drev på samme måte – ikke først og fremst for å tjene penger, men for å ivareta ungdommene og de ansatte.

Det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsselskapet i mai 2016.

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

«Stram økonomistyring»

På et personalmøte 12. oktober 2016 får de ansatte på Kletten besøk av et «omstillingsteam» fra Team Olivia Norge. De tre mennene presenterer seg selv og selskapet, og legger fram planene for barnevernsinstitusjonen.

De får også høre at «Team Olivia AB vil kreve stram økonomistyring innenfor sine økonomistyringssystemer videre framover», ifølge møtereferatet, som Fagbladet har fått kjennskap til.

Når de er over bunnlinja og går i pluss igjen, vil de kunne bruke mer på kvalitative gode tiltak for barna og personalet.

De ansatte forstår fort at den stramme økonomistyringen vil påvirke arbeidshverdagen deres.

Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, skriver i en epost til Fagbladet at nåværende ledelse i selskapet ikke var til stede i 2017, da endringene i turnus og lønn ble gjennomført i det som tidligere hadde vært Kletten Fjellgård, og at det derfor er noe vanskelig å uttale seg om situasjonen så langt tilbake i tid. Se hele svaret hans her:

{u1}

28 flere døgn på jobb

«Olivia Kletten vil gå over til ny 3-7, 4-7-turnus, så hurtig dette kan gjennomføres på en forsvarlig og juridisk korrekt måte,» forteller omstillingsteamet.

Den nye turnusen innebærer tre hele døgn på jobb før en uke fri, etterfulgt av fire hele døgn på jobb før en uke fri.

Overgangen fra Inger og de andre ansattes 2/7-2/7-3/7-turnus til den nye innebærer at de må jobbe 28 hele døgn mer i året.

Fra å jobbe hver fjerde helg, må de nå jobbe hver tredje.

Oppsigelser

I et brev datert 26. desember 2016 blir Inger Robertsen, i likhet med de andre ansatte, sagt opp fra sin stilling i Olivia Kletten AS. Oppsigelsen begrunnes med «nødvendige omstillinger i selskapet».

Robertsen og de andre ansatte blir tilbudt nye stillinger i medleverturnus, «med samtykke til inntil 60 timer i snitt per uke».

Team Olivia har tidligere informert de ansatte om at «det vil være et ønske at alle eller flest mulig er tilsatt i 100 % stilling.»

Det innebærer at de som jobber redusert stilling nå får tilbud om full stilling. Det gjelder også for en ansatt der den reduserte stillingen skyldes delvis uførhet, noe som i praksis gjør det umulig å takke ja til tilbudet.

Dette aksepterer ikke Fagforbundet, og tar saken til retten. Før saken kommer opp, finner imidlertid arbeidsgiver en løsning, og vedkommende får fortsette i redusert stilling.

Vil forhåndsgodkjenne verv

De nye kontraktene inneholder et omfattende punkt om taushetsplikt og lojalitetsplikt, som legger store begrensninger på de ansattes ytringsfrihet. I kontraktene er det også et punkt om at arbeidstaker ikke kan «påta seg annet arbeid eller andre verv uten arbeidsgivers skriftlige forhåndssamtykke.» Bestemmelsen gjelder også ulønnede verv.

NYE KONTRAKTER: Etter at Team Olivia kjøpte opp barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, ble hun sagt opp. Hun fikk tilbud om å signere ny kontrakt, med samtykke til å jobbe inntil 60 timer i uka. Plasstillitsvalgt Jon Rune Nyheim begynte i jobben etter at endringene var gjennomført.

NYE KONTRAKTER: Etter at Team Olivia kjøpte opp barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, ble hun sagt opp. Hun fikk tilbud om å signere ny kontrakt, med samtykke til å jobbe inntil 60 timer i uka. Plasstillitsvalgt Jon Rune Nyheim begynte i jobben etter at endringene var gjennomført.

Ole Martin Wold

Fagforbundet mener disse bestemmelsene ikke hører hjemme i en arbeidskontrakt. De når ikke fram med argumentene sine overfor Team Olivia, og råder Robertsen og de andre ansatte til å ikke signere kontraktene. Da vil de gamle arbeidsavtalene fremdeles gjelde, siden det er snakk om en virksomhetsoverdragelse.

Lønnsnedgang

Så trer det nye lønnssystemet i kraft.

Daværende plasstillitsvalgt Tone Nysæter er utdannet barnevernspedagog. Hun går ned 4000 kroner i måneden, fra 44.667 kroner brutto til 40.484. Samtidig pålegges hun å jobbe 28 flere døgn i året.

FIKK NOK: Barnevernspedagog og tidligere plasstillitsvalgt Tone Nysæter sluttet i jobben da hun måtte jobbe 28 flere døgn i året for lavere lønn enn hun hadde før.

FIKK NOK: Barnevernspedagog og tidligere plasstillitsvalgt Tone Nysæter sluttet i jobben da hun måtte jobbe 28 flere døgn i året for lavere lønn enn hun hadde før.

Privat

Den nye årslønna for høyskoleutdannede med full ansiennitet blir med tillegg 490.000 kroner før skatt – for nær 60 timers uke.

Ville ha tjent opptil 40.000 kroner mer i året i en statlig institusjon – og jobbet mindre

Inger Robertsen går ned fra en brutto årslønn på omtrent 450.000 kroner til 424.000 kroner. Medlevertillegg er inkludert.

Påvirker familielivet

Den nye turnusordningen får samtidig store konsekvenser for familielivet hennes. Mannen jobber også i turnus, og de ser hverandre i snitt fire døgn hver måned. Etter hvert går de fra hverandre. Selv om arbeidstida ikke er eneste årsak til samlivsbruddet, mener Robertsen den var medvirkende.

– 2/7-2/7-3/7 var en turnusordning som var mulig å kombinere med familieliv. Vi hadde også et fosterbarn på denne tiden. Da var det mye å være borte fire døgn i strekk. Det var også veldig belastende for den som var hjemme å stå alene med alt, sier hun.

Også for daværende plasstillitsvalgt for Fagforbundet Tone Nysæter ble den nye arbeidstidsordningen en påkjenning.

– Det er klart det er en belastning for oss ansatte å være så lenge borte fra egen familie. Jeg prøvde å forklare det da turnusordningen ble lagt om, at det å være på jobb tre og fire hele døgn i strekk ikke er optimalt for oss som har små barn. Min eldste datter begynte på skolen det året, og det var vanskelig når jeg ofte var borte nesten hele skoleuka, sier hun.

Hun var omtrent i daglig kontakt med Fagforbundets kompetansesenter i Trondheim i overgangen.

Fikk nok

De nye eiernes stramme økonomistyring fikk også andre konsekvenser i arbeidshverdagen.

– Vi fikk strenge rutiner for hvert minste innkjøp fordi det skulle spares penger. Det gjaldt både husholdningen og aktiviteter for ungdommene, sier hun.

I desember 2017 sa Nysæter opp stillingen sin.

– Jeg hadde fått nok. Jeg hadde ikke gått tre år på høyskole for å bli herset og herjet med, så jeg takket for meg, sier barnevernspedagogen, som nå jobber med arbeidsavklaring på oppdrag fra Nav.

Krevende turnus

Jon Rune Nyheim er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Olivia Solhaugen avdeling Fosen. Han har jobbet i kommersiell omsorg i mange år, og synes lønnsforskjellene mellom kommersielle og offentlige institusjoner er altfor store.

– Det er svært uheldig at forskjellene er så store når vi i praksis gjør den samme jobben. Det bryter mot prinsippet om lik lønn for likt arbeid, sier han, men understreker at samarbeidet med ledelsen foregår på en ryddig og god måte.

Nyheim mener 3/7-4/7-turnusen kan være krevende. Da han begynte å jobbe som vernepleier i en annen omsorgsinstitusjon, jobbet han 2/7-2/7-3/7-turnus i begynnelsen.

– Da vi måtte over på 3/7-4/7-turnus, merket vi ganske raskt en større belastning, både fysisk og psykisk. Vi så også at sykefraværet økte.

Sykefraværet i Olivia Solhaugen, som barnevernsinstitusjonen på Fosen nå er en del av, var i 2020 på skyhøye 17,6 prosent.

Selv om medleverforskriften slår fast at de ansatte skal ha minst åtte timers hvile på natt og to timer på dagen, er det ikke alltid lett å få til i praksis, forteller Nyheim.

– Det varierer veldig om man får nok hvile. Det er ikke bestandig like enkelt, vi bor jo sammen med ungdommene hele døgnet, sier han.

Se kommentarer fra Team Olivia i egen sak.

Team Olivia:–Nødvendig for å drive forsvarlig

Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, skriver i en epost til Fagbladet at nåværende ledelse i selskapet ikke var til stede i 2017, da endringene i turnus og lønn ble gjennomført i det som tidligere hadde vært Kletten Fjellgård, og at det derfor er noe vanskelig å uttale seg om situasjonen så langt tilbake i tid.

– Det vi vet er at da Team Olivia kjøpte Kletten Fjellgård, hadde selskapet inngått en rammeavtale med Bufdir hvor 3/7-4/7 var den førende turnus. For å innfri krav om økonomisk forsvarlig drift er det nærliggende å tenke at det var helt avgjørende å endre turnusen, skriver han om arbeidstidsendringen.

NØDVENDIG: Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, mener det ville vært uforsvarlig å ikke gjøre endringer i driften av barnevernsinstitusjonen for å sikre arbeidsplasser og fortsatt tilbud til ungdommene som bodde der.

NØDVENDIG: Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, mener det ville vært uforsvarlig å ikke gjøre endringer i driften av barnevernsinstitusjonen for å sikre arbeidsplasser og fortsatt tilbud til ungdommene som bodde der.

Team Olivia

Han kommenterer ikke lønnsnedgangen de ansatte samtidig ble utsatt for.

– Gikk den stramme økonomistyringen utover kvaliteten i tjenestetilbudet?

– Nei. Som det ble påpekt gikk Kletten Fjellgård AS med røde tall. Det offentlige krever økonomisk soliditet og forsvarlig drift for å være samarbeidspartner. For Kletten ville deres drift kunne resultert i tapte godkjenninger, usikre arbeidsplasser/tap av arbeidsplasser og tap av kontrakter. Så det ville vært uforsvarlig å ikke gjøre endringer for å sikre arbeidsplasser og fortsatt kunne gi tilbud til våre barn/ungdom.

Forsvarer kontrakter

De nye arbeidskontraktene de ansatte ble tilbudt i 2017 inneholdt vidtgående punkter om taushetsplikt og forhåndsgodkjenning av verv. Nybakk mener arbeidskontraktene likevel i høyeste grad er i tråd med ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

–I ethvert arbeidsforhold er taushetsplikten viktig. Kanskje særlig innenfor barnevern. Så ja, vi har med formuleringer om taushetsplikt i våre standardkontrakter. Når det gjelder bierverv, er det også helt vanlig å ha en god dialog med arbeidsgiver rundt dette. Vi oppfordrer våre ansatte til å engasjere seg også utenfor arbeidsplassen, men noen ganger kan det skje at engasjementet ikke er forenelig med hovedarbeidet, for eksempel om man sitter som styremedlem i en konkurrerende virksomhet. Dette finner vi alltid en god løsning på, skriver han. 

– God balanse

Ifølge Nybakk har det høye sykefraværet i 2020 ingen sammenheng med turnusordningen i Olivia Solhaugen.

– Sykefraværet i Olivia Solhaugen var dessverre altfor høyt i 2020. Covid-situasjonen, sammen med nødvendige omstillinger var hovedforklaringene. Vi har jobbet strukturert og målrettet sammen med våre tillitsvalgte og ansatte gjennom 2021 for å bedre denne situasjonen. Resultatet er et sykefravær på et langt lavere nivå og en ansattgruppe med en svært høy trivsel og motivasjon, skriver han.

– Ansatte mener 3/7-4/7-turnusen er svært krevende og at den er utfordrende å kombinere med familieliv. De er positive til medleverturnus, men mener 2/7-2/7-3/7 er bedre. Hva er deres kommentar til det?

– Dette er ikke vår erfaring. De aller fleste av våre ansatte sier i medarbeiderundersøkelser at de har en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Vi har i flere år inngått lokale særavtaler med våre tillitsvalgte som uttrykker positivitet til medleverturnusen. Viktigst av alt ser vi at denne turnusen er svært god for de vi er til for – våre barn og ungdommer som trenger stabilitet og ro. Det får de hos oss, skriver Nybakk.

Fagbladet har blitt kontaktet av fire ansatte som sier at de er svært fornøyd med turnusordningen og arbeidsgiver, og at de har forståelse for at lønna er som den er. De ønsker å bidra til å nyansere bildet.

Konkurranseutsatt virksomhet

Han mener de store forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlige og private institusjoner skyldes at barnevernsplassene fordeles gjennom anbudskonkurranser.

– Vår virksomhet er konkurranseutsatt og ene og alene regulert gjennom anbud og prismatriser hvor offentlige organer setter premissene. Gjeldende praksis ved kjøp av private aktører fra Bufetat og andre offentlige instanser er et ønske om en medleverturnus. Et viktig parameter i anbudene er pris. En turnus som det offentlige kjøper fra det private, er et rimeligere alternativ. Økte priser ville kommet våre ansatte til gode. Det er vi selvsagt svært positive til, skriver Nybakk. 

– Hvilke føringer legger det på driften og prioriteringer at Team Olivia-gruppen er kontrollert av det private equity-fondet Procuritas? Hvilke krav stiller det for eksempel til lønnsomhet?

– Primært legges føringer om forsvarlig drift til grunn i henhold til prismatriser og anbud. Det er en stor fordel med en eier som har flere tjenesteområder, lang bransjeerfaring og driftskunnskap. De tilfører en bedrift å kunne bedres med samme kvalitet, inkludert økonomisk støtte når bedriften i perioder ikke har nødvendige midler.

Medleverturnus

• Medleverforskriften gjør at virksomheter som driver omsorgstilbud for personer med rus- eller atferdsproblemer, barn plassert i barnevernsinstitusjoner, personer med utviklingshemming, enslige mindreårige flyktninger og som bosettes i kommunene og enslige mindreårige asylsøkere, ikke trenger å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Dersom de ansatte gir samtykke til det, kan de jobbe inntil 60 timer i uka i snitt.

• Den vanligste medleverturnusen i kommersielle virksomheter er 3/7-4/7.

• I stat og kommune, der langturnus forhandles med fagforbundene, er den vanligste langturnusordningen 2/7-2/7-3/7.

• 3/7-4/7-turnus gir 28 flere hele døgn på jobb i løpet av et år enn 2/7-2/7-3/7-turnus gir.

• Medleverforskriften slår fast at man skal ha åtte timer sammenhengende hvile på natten og to på dagen.

• Ansatte i medleverturnus i kommersielle virksomheter får vanligvis et medlevertillegg i stedet for tillegg for kveld, natt og helg.

• Offentlig ansatte som går langturnus får vanligvis et medlevertillegg pluss tillegg for kveld, natt og helg.

Team Olivia

I dag er virksomheten som tidligere het Kletten Fjellgård AS en del av selskapet Olivia Solhaugen. Dette selskapet eies av Team Olivia Norge, som igjen eies av svenske Team Olivia AB. Private equity-fondet Procuritas, som er registrert i skatteparadiset Guernsey eier over 60 prosent av aksjene i konsernet.

Private equity kan oversettes til risikokapital. Private equity-fond spesialiserer seg på å investere i selskaper som er utenfor børs, og å opptre som aktive eiere, med mål om å gjøre selskapene mer effektive og få dem til å vokse, for så å selge eller børsnotere dem.

Team Olivia AB skriver følgende om sin virksomhet i Norge i årsrapporten for 2020:

«I Norge lå fokus først og fremst på effektiviseringstiltak for å forbedre styring og lønnsomhet samt proaktive markedsaktiviteter for en økt kundetilstrømming, hvilket ga ønsket resultat. Tiltaksprogrammet førte til forbedringer i løpet av året, men som en følge av mindre etterspørsel innen Barnevern kreves ytterligere tilpassing av virksomhet i kommende år for å nå et tilfredsstillende lønnsomhetsnivå.»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy

Ole Martin Wold

NYE EIERE: Da det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, måtte hun jobbe 28 flere døgn i året for mindre lønn enn før.

NYE EIERE: Da det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, måtte hun jobbe 28 flere døgn i året for mindre lønn enn før.

Ole Martin Wold

ida.wangberg@fagbladet.no

I de tre husene som utgjør barnevernsinstitusjonen Olivia Solhaugen avdeling Fosen, er det plass til tolv ungdommer mellom 12 og 18 år. Noen er akuttplassert for en kortere periode. Andre bor der permanent.

Inger Robertsen (60) har jobbet der siden 2008.

Fram til 2016 hadde institusjonen lokale eiere, som selv bodde på Fosen.

– Eierne var opptatt av at vi ansatte skulle ha gode vilkår, for de mente at kvaliteten i tilbudet var avhengig av at de ansatte hadde det bra, sier Robertsen til Fagbladet.

Kletten Fjellgård AS hadde en tariffavtale basert på lønns- og arbeidsvilkår i kommunal sektor og lik turnusordning som i offentlige barnevernsinstitusjoner. Det innebar at Inger og hennes kolleger var på jobb to døgn i strekk, før de hadde en uke fri. Så jobbet de to døgn igjen, før en uke fri. Så var de på jobb tre døgn i strekk, før en ny uke med fri. 2/7-2/7-3/7 kalles turnusen, etter hvor mange døgn man er på/av jobb.

{f1}

Solgt til svensk konsern

Kletten Fjellgård gikk med overskudd i mange år. Men i 2015 ble det røde tall i regnskapet.

– Myndighetene innførte strengere krav til bemanning i barnevernsinstitusjoner, uten at det fulgte ekstra midler med. Da vi heller ikke fikk fylt opp alle plassene våre, gikk det dårlig økonomisk, forklarer Robertsen.

Eierne bestemte seg for å selge, men forsikret de ansatte om at de skulle selge til noen som drev på samme måte – ikke først og fremst for å tjene penger, men for å ivareta ungdommene og de ansatte.

Det svenske konsernet Team Olivia kjøpte barnevernsselskapet i mai 2016.

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

«Stram økonomistyring»

På et personalmøte 12. oktober 2016 får de ansatte på Kletten besøk av et «omstillingsteam» fra Team Olivia Norge. De tre mennene presenterer seg selv og selskapet, og legger fram planene for barnevernsinstitusjonen.

De får også høre at «Team Olivia AB vil kreve stram økonomistyring innenfor sine økonomistyringssystemer videre framover», ifølge møtereferatet, som Fagbladet har fått kjennskap til.

Når de er over bunnlinja og går i pluss igjen, vil de kunne bruke mer på kvalitative gode tiltak for barna og personalet.

De ansatte forstår fort at den stramme økonomistyringen vil påvirke arbeidshverdagen deres.

Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, skriver i en epost til Fagbladet at nåværende ledelse i selskapet ikke var til stede i 2017, da endringene i turnus og lønn ble gjennomført i det som tidligere hadde vært Kletten Fjellgård, og at det derfor er noe vanskelig å uttale seg om situasjonen så langt tilbake i tid. Se hele svaret hans her:

{u1}

28 flere døgn på jobb

«Olivia Kletten vil gå over til ny 3-7, 4-7-turnus, så hurtig dette kan gjennomføres på en forsvarlig og juridisk korrekt måte,» forteller omstillingsteamet.

Den nye turnusen innebærer tre hele døgn på jobb før en uke fri, etterfulgt av fire hele døgn på jobb før en uke fri.

Overgangen fra Inger og de andre ansattes 2/7-2/7-3/7-turnus til den nye innebærer at de må jobbe 28 hele døgn mer i året.

Fra å jobbe hver fjerde helg, må de nå jobbe hver tredje.

Oppsigelser

I et brev datert 26. desember 2016 blir Inger Robertsen, i likhet med de andre ansatte, sagt opp fra sin stilling i Olivia Kletten AS. Oppsigelsen begrunnes med «nødvendige omstillinger i selskapet».

Robertsen og de andre ansatte blir tilbudt nye stillinger i medleverturnus, «med samtykke til inntil 60 timer i snitt per uke».

Team Olivia har tidligere informert de ansatte om at «det vil være et ønske at alle eller flest mulig er tilsatt i 100 % stilling.»

Det innebærer at de som jobber redusert stilling nå får tilbud om full stilling. Det gjelder også for en ansatt der den reduserte stillingen skyldes delvis uførhet, noe som i praksis gjør det umulig å takke ja til tilbudet.

Dette aksepterer ikke Fagforbundet, og tar saken til retten. Før saken kommer opp, finner imidlertid arbeidsgiver en løsning, og vedkommende får fortsette i redusert stilling.

Vil forhåndsgodkjenne verv

De nye kontraktene inneholder et omfattende punkt om taushetsplikt og lojalitetsplikt, som legger store begrensninger på de ansattes ytringsfrihet. I kontraktene er det også et punkt om at arbeidstaker ikke kan «påta seg annet arbeid eller andre verv uten arbeidsgivers skriftlige forhåndssamtykke.» Bestemmelsen gjelder også ulønnede verv.

NYE KONTRAKTER: Etter at Team Olivia kjøpte opp barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, ble hun sagt opp. Hun fikk tilbud om å signere ny kontrakt, med samtykke til å jobbe inntil 60 timer i uka. Plasstillitsvalgt Jon Rune Nyheim begynte i jobben etter at endringene var gjennomført.

NYE KONTRAKTER: Etter at Team Olivia kjøpte opp barnevernsinstitusjonen Inger Robertsen jobber på, ble hun sagt opp. Hun fikk tilbud om å signere ny kontrakt, med samtykke til å jobbe inntil 60 timer i uka. Plasstillitsvalgt Jon Rune Nyheim begynte i jobben etter at endringene var gjennomført.

Ole Martin Wold

Fagforbundet mener disse bestemmelsene ikke hører hjemme i en arbeidskontrakt. De når ikke fram med argumentene sine overfor Team Olivia, og råder Robertsen og de andre ansatte til å ikke signere kontraktene. Da vil de gamle arbeidsavtalene fremdeles gjelde, siden det er snakk om en virksomhetsoverdragelse.

Lønnsnedgang

Så trer det nye lønnssystemet i kraft.

Daværende plasstillitsvalgt Tone Nysæter er utdannet barnevernspedagog. Hun går ned 4000 kroner i måneden, fra 44.667 kroner brutto til 40.484. Samtidig pålegges hun å jobbe 28 flere døgn i året.

FIKK NOK: Barnevernspedagog og tidligere plasstillitsvalgt Tone Nysæter sluttet i jobben da hun måtte jobbe 28 flere døgn i året for lavere lønn enn hun hadde før.

FIKK NOK: Barnevernspedagog og tidligere plasstillitsvalgt Tone Nysæter sluttet i jobben da hun måtte jobbe 28 flere døgn i året for lavere lønn enn hun hadde før.

Privat

Den nye årslønna for høyskoleutdannede med full ansiennitet blir med tillegg 490.000 kroner før skatt – for nær 60 timers uke.

Ville ha tjent opptil 40.000 kroner mer i året i en statlig institusjon – og jobbet mindre

Inger Robertsen går ned fra en brutto årslønn på omtrent 450.000 kroner til 424.000 kroner. Medlevertillegg er inkludert.

Påvirker familielivet

Den nye turnusordningen får samtidig store konsekvenser for familielivet hennes. Mannen jobber også i turnus, og de ser hverandre i snitt fire døgn hver måned. Etter hvert går de fra hverandre. Selv om arbeidstida ikke er eneste årsak til samlivsbruddet, mener Robertsen den var medvirkende.

– 2/7-2/7-3/7 var en turnusordning som var mulig å kombinere med familieliv. Vi hadde også et fosterbarn på denne tiden. Da var det mye å være borte fire døgn i strekk. Det var også veldig belastende for den som var hjemme å stå alene med alt, sier hun.

Også for daværende plasstillitsvalgt for Fagforbundet Tone Nysæter ble den nye arbeidstidsordningen en påkjenning.

– Det er klart det er en belastning for oss ansatte å være så lenge borte fra egen familie. Jeg prøvde å forklare det da turnusordningen ble lagt om, at det å være på jobb tre og fire hele døgn i strekk ikke er optimalt for oss som har små barn. Min eldste datter begynte på skolen det året, og det var vanskelig når jeg ofte var borte nesten hele skoleuka, sier hun.

Hun var omtrent i daglig kontakt med Fagforbundets kompetansesenter i Trondheim i overgangen.

Fikk nok

De nye eiernes stramme økonomistyring fikk også andre konsekvenser i arbeidshverdagen.

– Vi fikk strenge rutiner for hvert minste innkjøp fordi det skulle spares penger. Det gjaldt både husholdningen og aktiviteter for ungdommene, sier hun.

I desember 2017 sa Nysæter opp stillingen sin.

– Jeg hadde fått nok. Jeg hadde ikke gått tre år på høyskole for å bli herset og herjet med, så jeg takket for meg, sier barnevernspedagogen, som nå jobber med arbeidsavklaring på oppdrag fra Nav.

Krevende turnus

Jon Rune Nyheim er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Olivia Solhaugen avdeling Fosen. Han har jobbet i kommersiell omsorg i mange år, og synes lønnsforskjellene mellom kommersielle og offentlige institusjoner er altfor store.

– Det er svært uheldig at forskjellene er så store når vi i praksis gjør den samme jobben. Det bryter mot prinsippet om lik lønn for likt arbeid, sier han, men understreker at samarbeidet med ledelsen foregår på en ryddig og god måte.

Nyheim mener 3/7-4/7-turnusen kan være krevende. Da han begynte å jobbe som vernepleier i en annen omsorgsinstitusjon, jobbet han 2/7-2/7-3/7-turnus i begynnelsen.

– Da vi måtte over på 3/7-4/7-turnus, merket vi ganske raskt en større belastning, både fysisk og psykisk. Vi så også at sykefraværet økte.

Sykefraværet i Olivia Solhaugen, som barnevernsinstitusjonen på Fosen nå er en del av, var i 2020 på skyhøye 17,6 prosent.

Selv om medleverforskriften slår fast at de ansatte skal ha minst åtte timers hvile på natt og to timer på dagen, er det ikke alltid lett å få til i praksis, forteller Nyheim.

– Det varierer veldig om man får nok hvile. Det er ikke bestandig like enkelt, vi bor jo sammen med ungdommene hele døgnet, sier han.

Se kommentarer fra Team Olivia i egen sak.