Varslersaken i Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen

Anklaget brannsjef gråt i rettssalen

VIL TILBAKE: Frode Negård ønsker å få tilbake jobben som om brannmester i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR). Han hevder han ble degradert etter å ha varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen.

VIL TILBAKE: Frode Negård ønsker å få tilbake jobben som om brannmester i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR). Han hevder han ble degradert etter å ha varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen.

Cathrine Loraas Møystad, Østlendingen

Det er ord mot ord og påstand mot påstand i Sør-Østerdal tingrett. Brannmann Frode Negård og brannsjef Nils-Erik Haagenrud har hver sine versjoner av arbeidsforhold, lederstil og hva som skjedde på drøftingsmøtet.

2018010813561820180108140035

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Frode Negård er brannmann, og har stevnet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) for retten fordi han hevder han ble skviset etter å ha varslet om det han mener er brannsjef Nils-Erik Haagenruds dårlige lederstil.

Negård er medlem i Fagforbundet, og representeres av forbundsadvokat Kjetil Edvardsen under rettssaken. Det er Dagbladet som har fulgt saken.

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Sør-Østerdal tingrett.

Gråt i vitneboksen

På rettssakens tredje dag gråt brannsjef Nils-Erik Haagenrud i vitneboksen og måtte ta lang pause da han ble spurt ut av egen advokat om en Dagblad-artikkel der varsler sto fram, skriver Dagbladet.

I mars i fjor sto Negård, sammen med en kollega fram i Dagbladet, fordi de mente arbeidskonflikten mellom brannmester Frode Negård og brannsjef Nils Erik Haagenrud i MHBR hadde forsinket røykdykkerne da det brant i en bolig på Elverum i. En mann omkom i brannen.

Dagbladet skriver at Haagenrud først ikke vil kommentere avisartikkelen, men sier til slutt at han hadde vakt og var først på stedet og at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap konkluderte med at ingen regler var brutt.

Varslet i åresvis

Brannmann Frode Negård hevder han bare gjorde jobben som hovedtillitsvalgt og ble degradert som følge av at han i en årrekke har varslet om Haagenruds lederstil.

I artikkelen fortalte Negård at han ikke lenger så noen annen løsning på den interne konflikten, enn å gå til media.

Ifølge Negård har Haagenrud blant annet truet en ansatt med sparken, snakket nedlatende om ansatte bak deres rygg, kjeftet på ansatte under aksjon og kommet med trakasserende påstander «om kvinner og polakker».

Haagenrud sa i retten fredag at han er opptatt av at en leder skal kunne ta imot kritikk, og at varslingsrutinene på arbeidsplassen gir rom for å si ifra.

Hva skjedde på møtet?

I et § 15-1-møte (Drøfting før beslutning om oppsigelse) i januar i fjor ble Negård degradert fra brannmester til brannkonstabel.

Det utgjør blant annet lønnsforskjell, at han bare skal jobbe på dagtid og at han ikke lenger får bli med på utrykning.

Negård forklarte i retten at han ikke hadde annet valg enn å møte opp på dagtid i etterkant av møtet, og at han oppfattet det som eneste løsning om han ikke skulle miste jobben. Negård mener at møtet ble holdt som en gjengjeldelse som følge av varslene hans mot sjefen.

MHBR har forklart at møtet skjedde som følge av en advarsel Frode Negård var gitt etter at han hadde kappet av noen slanger. Dette skjedde i følge Nergård som et HMS-tiltak.

MHBR mener også at brannmesteren ble kalt inn fordi han skal ha sagt at han skulle «bli kvitt brannsjefen, om det så var det så var det siste han skulle gjøre».

Aggressive påstander

Det ble ikke tatt notater fra møtet, til tross for at Haagenrud flere ganger under sin forklaring sier at han er svært opptatt av at man fører protokoll eller på annen måte dokumenterer viktige situasjoner i arbeidssammenheng.

Rådgiver Knut Malvik i Fagforbundet sier til Fagbladet at han har deltatt i over 100 slike drøftingsmøter tidligere som rådgiver, men at dette møtet skilte seg ut med sine krasse påstander og angrep på Nergård.

Malvik mener advokat Kanwal Suleman fra KS bedrift gikk til angrep på Negård. På senere møter med advokat Suleman hadde Malvik med seg sin sjef Anne Bondevik. Hun var også vitne i retten.

Ønsket ikke mekling

Etter utspørringen av Bondevik spør rettens administrator, Åsmund Kjos Fjell, om partene kan gå til mekling. Det ville ikke advokat Kjetil Edvardsen fra Fagforbundet, som representerer Negård.

Under rettsforhandlingene, som hittil har vart i tre dager, har begge de prosessfullmektige brutt inn i hverandres utspørringer og klaget til dommeren om tidsbruk.

Dette er saken:

•I mars i fjor sto Negård sammen med en kollega fram i Dagbladet fordi de mente arbeidskonflikten mellom brannmester Frode Negård og brannsjef Nils Erik Haagenrud i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) hadde forsinket røykdykkerne da det brant i en bolig i Elverum.

•En mann i 60-åra omkom i brannen.

•Negård fikk ikke delta i røykdykkingen fordi han var satt til såkalt dagtidsarbeide, ifølge ham selv som følge av av at han hadde varslet mot Haagenruds lederstil i 2013 og 2016. Han monterte derfor trygghetsalarmer i eldres boliger rundt om i kommunen.

•Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gransket dødsbrannen, og fant at ingen regler var brutt.

•Arbeidsgiver og Negård har siden forsøkt å komme til enighet, uten hell, fordi Negård hevder seg usaklig degradert.

•Negård har stevnet arbeidsgiveren sin for retten. Frode Negård ber om at MHBR dømmes til å betale erstatning og oppreisning til ham på 500 000 kroner, i tillegg forsinkelsesrenter. Han ønsker også å stå i stillingen til rettssaken er avgjort, og at MHBR skal betale sakens omkostninger. Han mener han er utsatt for en ulovlig gjengjeldelse etter varsling. MHBR mener de har gitt ham en saklig oppsigelse. Saksøker mener en slik avtale ikke foreligger. Negård nsatt som brannmester fram til saken er rettsskraftig.

•KS bedrift ser ikke på Frode Negårds bekymringsmeldinger som varsler, ifølge prosesskrivet til retten, og vil argumentere for at MHBR hele tida har forsøkt å løse situasjonen.

•Den sivile rettssaken starter i Sør-Østerdal tingrett onsdag 3. januar og holder på i åtte dager.

Kilde: dagbladet.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy