Klimagassutslipp:

Bare ett LO-forbund har en plan for å kutte klimagassutslipp fra reiser

I BRESJEN: Mette Nord leder Fagforbundet som går foran i LO-familien når det gjelder å redusere egne klimautslipp fra ansattes og tillitsvalgtes jobbreiser.

I BRESJEN: Mette Nord leder Fagforbundet som går foran i LO-familien når det gjelder å redusere egne klimautslipp fra ansattes og tillitsvalgtes jobbreiser.

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet skal halvere reisevirksomheten sin og fly minst mulig. De andre LO-forbundene som er spurt har ingen slike mål.

2021110109382220211101093821

yngvil@lomedia.no

FriFagbevegelse har sjekket med åtte av de største LO-forbundene hvordan klimakrisa påvirker reisevirksomheten til ansatte og tillitsvalgte, ikke minst når det gjelder hvor mange flyreiser forbundet tar.

Fasiten er at bare fagforeningsgiganten Fagforbundet har regnet på det, og satt seg et mål for hvor mye forbundets tillitsvalgte og ansatte skal kutte i sine karbonutslipp fra reiser.

Noen av de største klimagassutslippene i Norge stammer fra transport. Før korona sto utslippene fra transport for en tredel av totalen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Da er ikke nordmenns flyreiser ut av landet tatt med.

I framtida skal ikke Fagforbundets folk reise 112 ganger rundt jorda hvert år

Fagforbundet

Fagforbundet nærmer seg 400.000 medlemmer, i offentlig sektor, og er med det Norges største fagorganisasjon.

Forbundet skal halvere sitt karbonutslipp fra reiser sammenlignet med nivået i 2019 – det siste året som ikke var påvirket av korona. Det bestemte landsstyret i sommer, meldte Fagbladet.

Forbundet har skrevet retningslinjer på fire sider om hvordan de skal kutte i reisevirksomheten sin:

• Møtevirksomheten skal innebære færrest mulig reiser, særlig flyreiser.

• Foran hvert eneste møte og arrangement skal det nå gjøres en vurdering om møtet kan gjennomføres digitalt.

• Ved reiser skal man ta tog eller buss der det er praktisk mulig.

• Kjør sammen med andre ved bruk av privatbil til nødvendige fysiske møter der det ikke er kollektivtilbud, for å redusere egne utslipp.

Fagforbundet har også definert hvilke møter som kan gjøres digitalt og ikke.

For forbundet på nasjonalt nivå kan disse møtene være digitale: Rådgivning, veiledning, opplæring og foredragsoppdrag med folk i nasjonalt nivå i egen organisasjon.

For forbundet på nasjonalt nivå kan disse møtene fortsatt gjennomføres med fysisk oppmøte: Forhandlinger med motpart eller andre.

For forbundets fagforeninger er det mindre strenge krav til et nødvendig fysisk møte: Direkte kontakt for erfaringsutveksling er viktig for å lykkes med det lokale og regionale fagforeningsarbeidet. Særlig gjelder dette kontakt mellom fagforening og medlemmene. Medlemsrettet virksomhet, vervearbeid, og oppfølging av plasstillitsvalgte er blant oppgavene som krever fysiske møteplasser.

Mange av fagforeningenes møter kan gjennomføres digitalt. Dette avhenger av lokale forhold og vurderes lokalt.

Fellesforbundet

– Det er ingen tvil om at det blir mindre reisevirksomhet framover, spesielt internasjonalt, sier kommunikasjonssjef i Fellesforbundet, André Nerheim. Forbundet har rundt 160.000 medlemmer som jobber i for eksempel industri, bygg, restaurant og hoteller, verksteder og transport.

– Samtidig skal vi på ingen måte slutte å reise. Noen møter og forhandlinger må gjøres fysisk. Å møte folk der de jobber og se deres arbeidshverdag er en grunnleggende del av fagbevegelsens virke – og kan ikke erstattes av et Teams-møte, understreker han.

Fellesforbundet har en innkjøpspolitikk, som omfatter kjøp av reiser, og som omtaler miljøhensyn.

Forbundet har blant annet bestemt at «ved innkjøp av varer og tjenester skal det legges betydelig vekt på miljøhensyn og etisk handel».

– Når det gjelder forholdet mellom fysiske møter og digitale møter, så har vi helt siden innføring av Skype for business oppfordret til å vurdere om det er hensiktsmessig å kjøre møtet fysisk eller digitalt, sier Nerheim.

Han legger til at forbundet etter korona har hatt en gruppe som jobber med anbefalinger når det gjelder møtevirksomhet.

Handel og Kontor

Handel og Kontor i Norge har ikke utarbeidet retningslinjer for reiser, men har en instruks som sier: «Vi skal vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er mest hensiktsmessig å reise kollektivt». Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Gjermund Skaar i forbundet. Handel og Kontor har rundt 74.000 medlemmer som jobber i for eksempel varehandel, reiseliv og kontor.

Instruksen til HK sier også at flere og flere møter skal gjennomføres digitalt, for å unngå reising der det er mulig.

Industri Energi

Industri Energi er et forbund med over 60.000 medlemmer som blant annet organiserer arbeidere som jobber i olje,- og gassindustrien, kjemisk industri, renserier og treindustri.

– Vi har ikke tallfestede mål, opplyser Johnny Håvik, fungerende kommunikasjonssjef i forbundet.

Han sier samtidig: – Det er klart at teknologiutviklingen gjennom pandemien har gjort det mye enklere for oss også å tenke klima, økonomi og tidsbruk når det kommer til reisevirksomhet.

– I tida framover vil i enda større grad enn før pandemien vurdere om det er nødvendig å reise til ulike møter og konferanser, eller om det er mulig å avholde møte eller delta på konferansen digitalt, sier Håvik.

Norsk Tjenestemannslag

– Vi kommer til å prioritere enda hardere framover når det gjelder reising. Vi må spørre oss om reisen er nødvendig eller om møtet kan gjennomføres digitalt, sier NTL-leder Kjersti Barsok. NTL er et stort forbund med 50.000 medlemmer, de fleste av dem jobber i staten, for eksempel i Nav, departementene og mange andre steder.

– Vi i NTL er opptatt av å begrense utslipp fra reiser og har blant annet lagt til rette for at det skal være enklere å bestille reise med tog til våre arrangementer når det er praktisk mulig, sier hun.

Barsok sier NTL skal diskutere retningslinjer for reisevirksomhet, og hva som egentlig er et nødvendig møte, «når kontoret er mer tilbake til normalen» i et nesten helt gjenåpnet samfunn.

– Verken fagbevegelsen eller andre arbeidsplasser bør fortsette å reise som før 2019, har Barsok uttalt til fagbladet NTL Magasinet.

El og IT Forbundet

Heller ikke El og IT Forbundet har retningslinjer for sin reisevirksomhet, men sier:

– Vi ønsker å redusere klimaavtrykket vårt, og særlig yngre medlemmer i forbundet er opptatt av det, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

Forbundet har over 39.000 medlemmer som jobber i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

Han forteller at alle forbundets møterom er utstyrt for digital deltakelse. Nesten hver dag har de «hybridmøter» der noen er fysisk til stede, mens andre sitter på arbeidsplassen der ute.

Forbundet har mange utvalg, for eksempel utvalg for HMS, likestilling og IKT som skal legge planer og strategier. Vi diskuterer hvor ofte det er nødvendig å møtes fysisk. Vi sparer jo også tid når vi ikke reiser og kan ha utvalgsmøter oftere.

Nødvendige reiser definerer han som for eksempel: Tvistemøter eller rettsmøter, forhandlinger, og rekruttering av medlemmer.

Arbeidsmandsforbundet

Forbundet har ikke et eget mål for reduksjon av klimautslipp når det gjelder reiser, opplyser nestleder Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet. Forbundet organiserer 39.000 medlemmer som blant annet jobber med anlegg- og vedlikehold og renhold, og vektere.

– Vi har en målsetting om at antallet reiser skal være så lavt som mulig, sier Edvardsen.

Han forteller at forbundet er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og har egne kriterier for transport og reiser gjennom dette. Det innebærer at de utarbeider retningslinjer for reise med mål om å redusere unødig reising samt å fremme miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport og transport av kunder/gjester.

Forbundet har foreløpig ikke detaljerte kriterier for hva som er nødvendige reiser.

Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund

Heller ikke NNN har satt et mål om å redusere reisevirksomheten sin for å få ned egne klimautslipp.

– Sannsynligvis må vi se på det etter hvert, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen. NNN organiserer 28.000 medlemmer som har ulike yrker i produksjon av nærings- og nytelsesmidler.

– Men det vil bli en reduksjon i antall reiser og mer digitale møter i forhold til før korona uansett, opplyser hun.

Forbundet har ikke nedfelt kriterier for hva som er nødvendig reisevirksomhet til fysiske møter og hva som kan gjøres digitalt, men har diskutert dette en del. Noen møter krever at folk faktisk møtes.

Det er saker som kan være vanskelige å løse uten at folk faktisk møtes og snakker sammen. Hun trekker fram: Oppsigelsessaker, ulike tvister og andre saker som krever tid og debatt.

Hun mener digitale møter egner seg for mer konkrete saker som bare krever en beslutning eller er rene orienteringssaker.

– Vi har gjort oss en del erfaringer etter 18 måneder med digitale møter, sier forbundsleder Aker Hansen.

MEST LEST:
Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Rønnaug Jarlsbo

Helsefagarbeideren åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene av handlingene mine

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

Birgit Dannenberg

Reagerer på barnehage-info: – Dette er skremselspropaganda

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

Bjørn A. Grimstad

I dag holdes en stor terrorøvelse i Oslo. Brannkonstabel Lill-Marit mener dette er feil oppskrift

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Har hatt 3,74 millioner i gjennomsnittlig årlig overskudd – hevder kutt på 650.000 kroner betyr at barna må få færre leker

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Fagforbundet

Har du bestilt almanakken? Slik gjør du det

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy