Bevegelse i kirkestreiken: Arbeidsgiver har kommet med nytt tilbud

Nestleder i Fagforbundet TeoLOgene, Heinke Foertsch, og de andre streikende prestene krever at nyansatte prester skal ha like god lønn som nå.

Nestleder i Fagforbundet TeoLOgene, Heinke Foertsch, og de andre streikende prestene krever at nyansatte prester skal ha like god lønn som nå.

Birgit Dannenberg, Fagforbundet

KA har kommet med et forslag som de håper kan få slutt på streiken blant prestene.

2021010409003120210104090002

per.flakstad@fagbladet.no

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KA, er åpen for å innvilge kravet om å gjøre boligkompensasjonen til en fast del av lønnen for nye prester. Dette har vært et av hovedkravene fra Presteforening og Fagforbundet teoLOgene.

KAs betingelsen for å innfri kravet er at prestene går over på samme tilleggssatser som andre ansatte og at lønnssystemet harmoniseres fra 2022.

Prestestreiken er trappet opp

Reagerer på at tilbudet er offentliggjort

Arbeidstakerorganisasjonene har ventet på et nytt tilbud siden 12. desember.

I romjula sendte KA en e-post til arbeidstakerorganisasjonene med et nytt tilbud. E-posten og tilbudet ble dagen etter omtalt av avisen Vårt Land. Tilbudet ligger også åpent på KAs egen hjemmeside.

Arbeidstakerorganisasjonene reagerer på at KAs tilbud er offentliggjort.

«Det oppleves svært krevende at arbeidsgiver velger å forhandle gjennom media. Vi ser det som helt nødvendig at de videre forhandlingene finner sted hos Riksmekleren.

Som alltid under mekling er det kun mekleren som uttaler seg om meklingen, heter det i en felles uttalelse fra de ti arbeidstakerorganisasjonene i konflikten.

Streikende prester: – Veldig bekymret for kirkens framtid

Dette er KAs forslag til løsning

1. Innfrielse av kravet om opprettholdt lønnsnivå for kapellan, prostiprest og sokneprest

KA tilbyr å etterkomme kravet fra arbeidstakerorganisasjonene om å slette de nederste 5 lønnsalternativer for prester i stillingskode 1555, 0922 og 1537.

– I dette ligger det en erkjennelse av at den lønnskompensasjon som ble gitt fra staten som følge av bortfall av bopliktordningen, har festet seg som «den nye normalen» for presters lønn, sier direktør Ingrid B. Tenfjord i KA.

2. Krav om at prestene skal inn på samme satser for tilleggslønn som alle andre kirkelig ansatte

Etter utskillelsen fra staten per 01.01.2017 er prestene den eneste kirkelige arbeidstakergruppe som har beholdt statens satser for tilleggslønn.

– Ordningen medfører administrativt merarbeid og gir liten mening i lokale stabsfellesskap som arbeider felles om de fleste arbeidsoppgaver. Kravet om harmonisering av satsene har vært et uttalt mål for KA siden 2017, sier Tenfjord.

3. Overgang til KAs lønnssystem fra 2022 med nødvendige tilpasninger

Det har over lengre tid vært jobbet for å finne fram til et felles, helhetlig lønnssystem for Den norske kirke. Å forene ulike lønnssystemer er komplisert, og spørsmålet har vært forsøkt løst også tidligere gjennom partssammensatte utvalg.

– KA krever nå en tilslutning til målsettingen om overgang til KAs lønnssystem også for prestene fra 2022. Det vil forutsette en del tilpasninger. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys derfor medvirkning til dette gjennom et nytt partssammensatt utvalgsarbeid, sier Tenfjord.

Tilpasningene skal ha særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av stillinger med krav om seks års utdanning samt harmonisering av ansiennitetsstiger som i dag varierer fra 10 til 28 år. Tilpasningene skal ikke påføre virksomhetene økte lønnskostnader. Arbeidet skal være ferdig senest 1. mars 2022.

Ønsker snarlig løsning

– Vi ønsker med dette å bidra til en forsvarlig og snarlig løsning på den pågående konflikten. Kirkens medlemmer trenger en kirke som er til stede og tilgjengelig i alle lokalsamfunn over hele landet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Følgene forbund er involvert i streiken: Fagforbundet, Presteforeningen, Det norske diakonforbund, Creo, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen og Forskerforbundet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy