JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2022

Bussjåførene krever økt kjøpekraft og at lønna løftes nærmere industriarbeidernes

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet (til venstre) overleverer kravene til Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. 

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet (til venstre) overleverer kravene til Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. 

Fagforbundet

Økt kjøpekraft var et hovedkrav da Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet leverte sine krav til ny bussbransjeavtale tirsdag. Et sentralt spørsmål blir om pensjonskostnader skal regnes inn i den økonomiske ramma eller holdes utenfor.

2022040513313120220405133131

roy@lomedia.no

Kravene ble levert tirsdag, men selve forhandlingene starter torsdag 21. april.

Sjåførenes organisasjoner er opptatt av å øke medlemmenes kjøpekraft og at alt arbeid skal skje i betalt arbeidstid. Økt lønn bidrar dessuten til å gjøre bransjen til en mer attraktiv arbeidsplass for flere.

Bussfører i forhandlingsutvalget: – Risikerer ny storstreik om ikke lønna flytter seg kraftig oppover

Det forhandles ikke bare om lønn. Sikkerhet er et av kjerneområdene som skal diskuteres. Partene må blant annet bli enige om hva som skal gjøres i en sikkerhetssjekk, og hvor lang tid som settes av til oppgaven.

{f2}

Mens arbeidstakersiden, ledet av Fellesforbundets forbundssekretær, Dag-Einar Sivertsen, blant annet kom med krav om økt kjøpekraft for medlemmene, svarte administrerende direktør for NHO Transport, Jon H. Stordrange med arbeidsgivernes motkrav.

{f1}

Pensjonskostnad på 6500 i året

Det gikk blant annet på at totalrammen på 3,7 prosent som ble meklet fram i lønnsoppgjøret for den konkurranseutsatte industrien, ikke skal overskrides. I tillegg forklarte Stordrange at man må ta hensyn til kostnadsøkningen pensjon fra første krone vil få for arbeidsgiverne.

Stordrange anslår det til mellom 6400 og 6500 kroner i året for en heltidsstilling. Hvis man regner en heltidsstilling som 1950 timer, tilsvarer det rundt 3,30 kroner i timen.

Arbeidstakerne krever at det må tas hensyn til kostnadene forbundet med pensjon fra første krone, og på spørsmål fra Magasinet for fagorganiserte om den summen må trekkes fra den økonomiske ramma på 3,7 prosent, var ikke Stordrange avvisende, men sa at det er et punkt som må diskuteres under forhandlingene.

– NHOs politikk er at pensjon skal avtales i lokale forhandlinger og under arbeidsgivers styringsrett, men siden bussbransjen har det tariffestet, må det tas inn i de sentrale forhandlingene, bekrefter Jon H. Stordrange.

Den invitasjonen til å diskutere pensjon, blir ikke mottatt med åpne armer av arbeidstakersidens forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen.

– Jeg registrerer kravet fra arbeidsgiverne, men vi har allerede en avtale om pensjon i bussbransjeavtalen. Den står seg fra vår side, sier Sivertsen kort.

Nå begynner de største lønnsoppgjørene: Se når lønna di skal forhandles

Må vente til 2050

Diskusjon blir det imidlertid om lønn, og ikke minst om punktet i bussbransjeavtalen som sier at lønna i bransjen skal være mer på linje med lønna til industriarbeidere. De offisielle tallene for 2021 viser at de ansatte på bussbransjeavtalen ligger på 91,5 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Sistnevnte var i 2021 på 524.500 kroner, mens bussjåførene hadde snaut 480.000 kroner. Etter lønnsoppgjøret for åtte år siden var forskjellen mindre. Da lå industrien på 453.000 kroner, mens bussjåførene hadde 442.416 kroner i gjennomsnitt. bussjåførenes lønn var med andre ord på nesten 97,7 prosent av industriarbeiderlønna.

Så mye har du allerede fått i lønnsøkning før forhandlingene har begynt

Siden 2014 har lønnsnivået i industrien steget med 71.500 kroner, mens bussjåførenes lønn til sammenligning har steget med drøyt halvparten. Det har gjort at bussarbeiderlønna har blitt langt dårligere sammenlignet med industrien. Men situasjonen før fjorårets lønnsoppgjør var enda litt verre. Da viste nemlig tallene at bussjåførene hadde 91,2 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

FORHANDLINGER ETTER PÅSKE: Forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen (til venstre) og administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange møtes igjen 21. april til forhandlinger om ny bussbransjeavtale.

FORHANDLINGER ETTER PÅSKE: Forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen (til venstre) og administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange møtes igjen 21. april til forhandlinger om ny bussbransjeavtale.

Roy Ervin Solstad

NHO: – Industrien er ikke som før

Dag-Einar Sivertsen innrømmer at «mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn» er et tøyelig begrep.

– Det er likevel ingen tvil om at partene står langt fra hverandre om hvilket nivå dette skal være, sier Dag-Einar Sivertsen.

Jon H. Stordrange i NHO Transport mener imidlertid at den formuleringen ikke er så relevant som den var da den ble tatt med i tariffavtalen i bussbransjen.

– Vi har sagt at industriarbeiderlønna har utviklet seg i en annen retning enn det som var tenkt. Den omfatter flere folk med høyere lønn og mer utdannelse enn før. Arbeidsintensivt arbeid er outsourcet til utlandet, så det er en helt annen struktur enn for ti år siden. Det må vi ta hensyn til, påpeker han.

– Burde NHO Transport av den grunn kreve at det punktet må bort fra bussbransjeavtalen?

– Det må vi i tilfelle ta under forhandlingene, sier Stordrange.

Streikevillige sjåfører

Dag-Einar Sivertsen er ikke overrasket over utspillet fra NHO.

– Den argumentasjonen har vi hørt før, men vi forholder oss til enigheten mellom partene som sier at vi skal mer på linje med industriarbeiderne. Det har de signert på, og inntil noe annet foreligger, så er det realiteten. Vi har ingen grunn til å fravike dokumenter som vi har forhandlet og diskutert tidligere, understreker Sivertsen.

– Det er det ingen tvil om at det kommer til å bli tøffe diskusjoner, men frontfaget har vist at det er mulig strekke seg langt også i vanskelige tider for å finne en løsning. Da bør vi klare det også i bussbransjen. Når vi klarte å stoppe den negative spiralen vi var inne i under pandemien i 2020, bør vi klare å løfte oss i 2022, sier han.

Skjer ikke det, kan man risikere streik i bussbransjen som man hadde i 2020.

– Både vi og arbeidsgiverne så resultatet av uravstemningen sist, og klarer vi ikke å bedre utviklinga i bransjen, så er det mange streikeklare bussjåfører over hele landet. Det er jo det eneste våpenet vi har, og vi viste i 2020 at vi ikke var redde for å bruke det, avslutter Dag-Einar Sivertsen.

Forhandlingene starter torsdag 21. april klokka 11. Det er satt av to dager til forhandlinger. Blir ikke partene enige, blir det mekling fra torsdag 5. mai. En streik kan derfor tidligst starte lørdag 7. mai.

Flere krav fra NHO Transport

• Økonomisk ramme må ikke overstige 3,7 prosent.

• Økte pensjonskostnader må tas hensyn til.

• Mulighet for at sjåfører kan ha mer enn ett stasjoneringssted.

• Mulighet for å opprette deltidsstillinger for helgekjøring.

• Mulighet for å kunne jobbe mer enn 100 prosent i perioder, som kan avspaseres.

Flere krav fra arbeidstakerne

• Økt kjøpekraft.

• Lønnsnivået skal heves til et nivå mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

• Økte minstelønnssatser.

• Renholdere skal sidestilles med bussjåfører lønnsmessig.

• Økt fagbrevtillegg.

• Ekspressbussjåfører skal lønnes som andre bussjåfører.

• Krav om ulempetillegg selv om man får overtidstillegg.

• Økt matpengesats.

• Lærlinger og midlertidig ansatte skal få opparbeidet bedriftsansiennitet for tiden de jobber.

• Bedriften skal forskuttere sykepenger ved sykmelding.

• Ansatte skal ha betalt for uforutsette forsinkelser på inntil ti minutter.

• Bruk av deltskift skal utløse deltskiftstillegg.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy