JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den internasjonale forskergruppen kom fram til at brannkonstabelyrket var kreftfarlig. Slik jobbet de

UTSATT: Brannkonstabler utsettes ofte for farlige situasjoner.

UTSATT: Brannkonstabler utsettes ofte for farlige situasjoner.

Colourbox

Den norske kreftforskeren Kristina Kjærheim var med da kreftinstituttet til Verdens helseorganisasjon pekte på brannkonstabelyrket som «sikkert kreftfremkallende». – Et vedtak som myndighetene i de fleste demokratiske land vil forholde seg til, sier hun.

2022101207503620221012132651

ronnaug.jarlsbo@fagbladet.no

I sommer klassifiserte kreftinstituttet til Verdens helseorganisasjon (IARC) brannkonstabelyrket som «sikkert kreftfremkallende». To kreftformer kan kobles direkte til eksponeringer brannkonstabler utsettes for: brysthinnekreft og blærekreft. Bak den nye klassifiseringen ligger et nitid arbeid. Kreftregisterets forsker og spesialist i arbeidsmedisin, Kristina Kjærheim, har vært med i et av de fire internasjonale forskerteamene som har utført arbeidet som ligger bak instituttets nye klassifisering.

– Vi har brukt ca. et år på hver vår kant til å gjennomgå all tilgjengelig og publisert litteratur om kreftrisiko blant brannfolk. Deretter kom vi sammen i ti dager hos IARC i Lyon i sommer og gikk gjennom alt på nytt. For å komme fram til en sikker sammenheng må vi se på konsistensen i de ulike forskningsresultatene og med rimelig grad av sikkerhet kunne utelukke at de kan være tilfeldige eller skyldes systematiske skjevheter eller andre årsaker, sier Kjærheim.

Observasjoner av «det virkelige liv»

Kjærheim tilhørte den såkalte epidemiologi-gruppa. Epidemiologi er kort fortalt – og ifølge Store Norske Leksikon – læren om forekomst av sykdom i befolkningen, om faktorer som bestemmer sykdomsvariasjonen, og om hvordan helseproblemer kan behandles og kontrolleres. 

– Epidemiologien er verken naturvitenskap eller eksperimenter, men baserer seg på observasjonelle studier av det virkelige liv med all sin kompleksitet. Vi forholder oss ikke til harde, målbare kriterier, men konsistente resultater og metodologiske vurderinger. Hvis studiene viser en økt risiko, så skal man med rimelig grad av sannsynlighet konkludere med at dette ikke skyldes tilfeldigheter, systematiske skjevheter i materialet eller andre årsaker. 

Kristina Skjærheim

Kristina Skjærheim

Kreftregisteret

Når det gjelder brannmenn har det vært en diskusjon hvorvidt økt forekomst av enkelte kreftformer, kan skyldes eksponering for giftige gasser eller at de rett og slett har hyppigere helsesjekker. 

– Dette kan være et eksempel på en såkalt systematisk skjevhet. Noe annet kunne være at brannmenn røyker mer eller mindre, at de har annerledes kosthold eller at de alle sammen gjør noe på fritida som påvirker dem, forklarer Kjærheim.

Ikke pålegg

For blærekreft og brysthinnekreft hos brannmenn kunne altså forskerne med rimelig grad av sikkerhet utelukke slike «feilkilder». Samtidig med offentliggjøringen av den nye klassifiseringen konstaterte helseorganisasjonens kreftforskningsinstitutt «begrenset bevis» for sammenhengen mellom brannkonstabelyrket og tykktarmkreft, prostatakreft, testikkelkreft, føflekkreft i hud og lymfekreft. Det betyr at man har observert en økt risiko, men anser at det er mer sannsynlig at denne er forklart av andre forhold, og ikke av yrkeseksponeringen.

Henry Sørensen fikk de første symptomene på at noe var galt midt på nittitallet, 15 år etter at han sluttet som brannmann. I 2011 fikk han påvist prostatakreft. Nå skal Høyesterett avgjøre om prostatakreft skal godkjennes som yrkessykdom.

Henry Sørensen fikk de første symptomene på at noe var galt midt på nittitallet, 15 år etter at han sluttet som brannmann. I 2011 fikk han påvist prostatakreft. Nå skal Høyesterett avgjøre om prostatakreft skal godkjennes som yrkessykdom.

Eivind Senneset

LES OM BRANNMANNEN HENRY SØRENSEN SOM HAR KJEMPET HELT TIL HØYESTERETT FOR Å FÅ GODKJENT PROSTATAKREFTEN SOM YRKESSYKDOM

Det er opp til myndighetene i de enkelte land hvordan de velger å forholde seg til IARCs klassifiseringer. Den nye klassifiseringen innebærer ingen automatiske pålegg overfor myndigheter eller arbeidsgivere.

– Dette er ikke et vedtak som krever handling, men det er jo et vedtak som myndighetene i de fleste demokratiske land vil forholde seg til. Det er mange stoffer som er kreftfremkallende og som vi håndterer med for eksempel beskyttelse, ved å lukke prosessen inne eller med å fase ut og erstatte med andre stoffer. Når det gjelder brannfolk, så er dette vanskelig, fordi en brann i seg selv verken er ønsket eller planlagt og dermed også uregulerbar. De viktigste reguleringene man kan gjøre, vil antagelig gå på bekledning, utstyr, rutiner for renhold og organisering av arbeidet, sier Kjærheim. 

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy