Pengestøtte den siste landsmøteperioden:

Derfor deler Fagforbundet ut 136 millioner kroner

OVERSIKT: Nederst i saken kan du se den komplette oversikten over hvem som får penger av Fagforbundet.

OVERSIKT: Nederst i saken kan du se den komplette oversikten over hvem som får penger av Fagforbundet.

Vida Eriksen

I løpet av de siste fire årene har Fagforbundet delt ut støtte tilsvarende 94 kroner per medlem hvert år. Her er den komplette oversikten over hvem som fikk støtte.

2017092713175720170929103546

simen.grimsrud@fagbladet.no

Fagforbundet er en raus samfunnsaktør som årlig deler ut millioner av kroner til gode formål, prosjekter, organisasjoner og partier. Men hvem er de, og hva går pengene til? Se den komplette listen nederst i saken.

I anledning av at denne landsmøteperioden går mot slutten, har Fagbladet bedt om å få lista over alle som har mottatt økonomisk støtte fra Fagforbundet de siste fire årene.

Til sammen har Fagforbundet gitt 136 millioner kroner i støtte, fordelt på 103 mottakere.

Solidaritetsarbeid og politisk påvirkning

På lista finner vi et vidt spekter av formål, alt fra politiske partier og tenketanker til en fagforening på Filippinene, Norges svømmeforbund og Natur og Ungdom. Noen har fått penger til et enkeltarrangement, andre får årlig støtte.

Lista kunne vært over dobbelt så lang, ifølge Fagforbundets leder, Mette Nord, som hvert år må si nei til en rekke søknader.

– Lokale ting sier vi konsekvent nei til, det må lokale fagforeninger eventuelt støtte. Det vi støtter, må ha en verdi for Fagforbundets medlemmer og dele det samfunnsengasjementet vi som organisasjon har, slår Nord fast.

«Arbeiderbevegelsen og kristenrørsla står tradisjonelt sammen om solidaritet og nestekjærlighet»

Penger gir forutsigbarhet

På et kontor i Storgata i Oslo sitter ei som er strålende fornøyd med Fagforbundets gavmildhet og engasjement. Generalsekretær Henriette Killi Westhrin og Norsk Folkehjelp har gjennom en samarbeidsavtale med Fagforbundet fått over 20 millioner kroner de siste fire årene – mest av alle. Nå er partene innstilt på at avtalen fornyes for nye fire år.

– Vi bruker masse ressurser på å søke om penger. Det er et krevende arbeid. Pengestøtten vi får fra Fagforbundet, er derfor veldig, veldig viktig. Den gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt, sier Westhrin.

VIKTIG: – Pengestøtten vi får fra Fagforbundet er veldig, veldig viktig. Den gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

VIKTIG: – Pengestøtten vi får fra Fagforbundet er veldig, veldig viktig. Den gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Sissel M. Rasmussen

En del av midlene går til å dekke egenandelen Norsk Folkehjelp må betale for å få Norad-midler, som er bistandspenger fra staten. Resten går til prosjekter i Palestina, i palestinske flyktningleirer i Libanon og til rydding av klasebomber i Laos, men også til politisk påvirkningsarbeid her hjemme, og til Fagforbundets Palestina-ambassadører.

– For meg er det viktig å si at det handler om mye mer enn pengene. Norsk Folkehjelp ønsker å oppnå politiske endringer, øke organisasjonsgraden, jobbe for likestilling, og at folk skal bli aktive i å bygge opp landet sitt. Da er det viktig at vi kan ha med folk fra fagbevegelsen i Norge ned til disse områdene, sier Westhrin.

Her lager den italienske kokken pizza i Gaza

Støtter palestinerne

For Fagforbundets del handler støtten til Norsk Folkehjelp om et årelangt internasjonalt engasjement. Forbundet har tidligere finansiert byggingen og driften av en SOS-barneby i Angola. Prosjektene er mange. Støtten til det palestinske folket har vært en hjertesak lenge.

VIKTIG: Norsk Folkehjelp gjør en veldig viktig jobb i Palestina og Libanon. Det er viktig at vi som fagforbund hjelper kamerater ute i verden. Det sitter i ryggmargen, sier Mette Nord.

VIKTIG: Norsk Folkehjelp gjør en veldig viktig jobb i Palestina og Libanon. Det er viktig at vi som fagforbund hjelper kamerater ute i verden. Det sitter i ryggmargen, sier Mette Nord.

Per Flakstad

– Vi står sammen med det palestinske folket som har vært på flukt siden 1950-tallet, og som er under okkupasjon. Norsk Folkehjelp gjør en veldig viktig jobb i Palestina og Libanon. Det er viktig at vi som fagforbund hjelper kamerater ute i verden. Det sitter i ryggmargen, sier Mette Nord.

Forbundsleder Mette Nord i 2016: – Alvorlig i Gaza nå

Kvinnenettverk

Prosjektene Fagforbundet støtter, retter seg mot kvinner, ungdom og folk som jobber med matproduksjon – bønder og fiskere. For Fagforbundet er det viktig å bygge kvinnenettverk, få kvinner til å stille som politikere og at ungdom engasjerer seg i politikk og fagforeningsarbeid. Like viktig som pengene, mener Nord det er at Fagforbundet selv er aktive i arbeidet og reiser ned med delegasjoner.

– Er dette en sak det er bred støtte for i Fagforbundet?

– Ja, veldig. Vi har også egne Palestina-ambassadører som jevnlig reiser ned. Jeg tror vi har godt av å kjenne på kroppen det palestinerne opplever hver dag, sier Fagforbundets leder.

Følg Fagbladet på Facebook

Politisk påvirkning

Også her hjemme er Fagforbundet raus med penger til organisasjoner og samarbeidspartnere.

For Velferdsstaten, en allianse Fagforbundet er en del av, har fått 16 millioner kroner i støtte de fire siste årene. Organisasjonen jobber med å fremskaffe og formidle kunnskap og analyser om utviklingen i arbeidslivet og velferdsstaten. Hovedmålgruppa for arbeidet er tillitsvalgte i fagbevegelsen, men organisasjonen jobber også for å skape brede allianser og bidra til folkeopplysning, blant annet gjennom boka Velferdsprofitørene, som med kritisk blikk ser på hvordan noen kan tjene seg søkkrike på å drive private velferdstjenester.

Her kan du abonnere på Fagbladets nyhetsbrev

Lokaldemokrati

Fagforbundet gir også betydelige summer til Lokalsamfunnsforeningen, som forbundets tidligere leder Jan Davidsen var blant initiativtakerne til. Foreningen jobber for lokaldemokrati og for desentralisering, og har blant annet arrangert seminarer og debatter om kommunereformen.

En annen aktør som får solid støtte, er Høgskolen i Hedmark, der Fagforbundet blant annet har fått på plass et praktisk studie spesialtilpasset folk som jobber i offentlig sektor.

Forlaget Res Publica, som arbeider for økt forståelse og oppslutning om den norske modellen med en sterk fagbevegelse, har fått over 10 millioner kroner.

– Dette er en viktig del av alliansepolitikken vår. Vi vil sikre at andre miljøer utenfor Fagforbundet har økonomisk frihet til å jobbe med spørsmål vi og de synes er viktige. Noen har vi samarbeidsavtaler med, hvor vi for eksempel bestiller rapporter om konsekvensene av privatisering, sier Nord.

Ga 25 millioner til politiske partier

Partistøtten til de rødgrønne partiene er kanskje den mest omdiskuterte. Nesten 25 millioner kroner har tikket inn på kontoen til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet de siste fire årene, hvor direkte valgkampstøtte til kommunevalget for to år siden og høstens stortingsvalgt utgjør over halvparten.

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet over valgresultatet, men samtidig ser vi at regjeringa er kraftig svekket, sier Nord.

– Vi støtter disse partiene fordi vi deler samme verdigrunnlag. Vi vil legge til rette for et samfunn med mindre forskjeller og trepartssamarbeid i arbeidslivet. Når fagbevegelsen gir penger, er det til en samfunnsutvikling som kommer hele samfunnet til gode, mens når rike onkler gir til Høyre, får disse personene 20 ganger så mye i skattelette, sier Nord.

– Har pengestøtten gitt resultater?

– Den innsatsen vi har gjort de siste 10–15 årene, begynner å gi avkastning politisk. Et eksempel er kampen vi har tatt mot New Public Management og målstyring. Nå ser vi for eksempel at SV, Sp og Ap går inn for tillitsreformer på kommunenivå, sier forbundslederen.

«Stoppeklokkeomsorg» og «målemani»: – Skit i måla, la oss gå for kvalitet

– Kommer medlemmene til gode

– Hvordan klarer dere å ha kontroll over hva over 100 organisasjoner bruker pengene til?

– I noen organisasjoner sitter vi i styret. Andre miljøer vil vi ha en armlengdes avstand til, men vi følger med i det offentlige ordskiftet, og ser hva de driver med. Det er ikke sånn at vi nødvendigvis skal detaljstyre alle, sier Nord.

– Er det nødvendig å bruke over 34 millioner kroner i året for å oppnå den påvirkningen dere søker?

– Jeg skjønner at det oppleves som mye, men det kommer Fagforbundets medlemmer til gode. Når vi støtter organisasjoner som blant annet jobber mot privatisering, en sterk offentlig sektor eller et sterkt lokalsamfunn, styrker det vårt arbeid, som igjen kommer medlemmene til gode, sier Nord.

– Målstyring koster samfunnet milliarder

Disse fikk støtte fra Fagforbundet

Amnesty Internasjonal Norge 50 000

Antirasistisk senter x 200 000

Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek 10 868 000

Arbeiderkamp AS 200 000

Arbeidernes ungdomsfylking 250 000

Arbeiderpartiet x, inkl. valgkampstøtte 11 745 599

ATTAC- Norge 1 600 000

Besteforeldrenes Klimaaksjon 10 000

Brannmenn mot Kreft 19 000

Buskerud Senterparti 150 000

Central De Trabajadores De Cuba x 141 951

CIU-Confederation of indep.Unions x 2 097 251

Cornell University Depository Account 50 000

Dråpen i havet, frivillig arbeid for flyktninger 20 000

ECCP, fagforeningsseminar i Brussel 46 450

EMS Norway, ambulansemesterskap 30 000

EPSU-European Federation 54 950

Fagskolen i Østfold x 300 000

Fagakademiet Hovedkontor 125 000

Fagorganisasjonsfunksjonærenes pensj.forening 10 000

Feiermesternes Landsforening 50 000

Fellesrådet for Afrika 50 000

Fellesutvalget for Palestina 20 000

Folkeaksjonen mot Tisa 10 000

For Velferdstaten (x) 16 365 000

Foreningen Fattignorge 350 000

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane 10 000

Foreningen Manifest Analyse 2 373 475

Forlaget Manifest AS 310 000

Framfylkingen - LOs barneforening 10 000

Framtiden i våre hender 20 000

Gyldendal Norsk Forlag AS/Klimavalgalliansen 199 000

Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet 350 000

Homonettverket 30 000

Høgskolen i Hedmark x 2 750 000

ICAN Norge. NF solidaritetsungdom mot atomvåpen 10 000

ISKA/PSI-Internationale des 150 486

Kirkens Nødhjelp, TV-aksjonen 2014 100 000

Kommunenes interesseorganisasjon (KS), NM for helsefagarbeidere 50 000

Kristne Arbeidere x 400 000

Kulturskolen.no 15 000

Kvinner på tvers 120 000

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) x 3 960 000

LHL Hjerneslag 10 000

Lokalsamfunnsforeningen x 2 005 000

Lærdal Brann og Redning 30 000

Natur og Ungdom 195 000

Nei til Atomvåpen 10 000

Nei til EU 2 049 035

Noas 50 000

Norges Bygdeungdomslag 50 000

Norges Fredslag 100 000

Norges Fredsråd 20 000

Norges Naturvernforbund x 605 000

Norges Røde Kors, TV-aksjonen 2016 0g 2017 200 000

Norges Sosiale Forum, Globaliseringskonferansen 200 000

Norges Svømmeforbund x 1 530 000

Norsk Bibliotekforening 62 500

Norsk Brannmannsforum 140 000

Norsk Folkehjelp x 20 298 000

Norsk Folkehjelp minioritetsetnisk x 2 000 000

Norsk Folkehjelp Hadeland 362 824

Norsk forening for brannskadde NFFB 1 600 000

Norsk Havnearbeiderforening, streikestøtte 370 000

Norsk Lokomotivmannsforbund 10 000

Norsk tjenestemannslag, Kampen mot svart arbeid 107 488

Norsk Transportarbeiderforbund, renovasjonskonferanse 14 400

Oslo Arbeiderparti 250 000

Oslo Grafiske Fagforening/Norway Cup 75 000

Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Kjeholmen 10 000

Palestinakomiteen i Norge 25 704

Publish What You Pay Norway 175 000

Regnskogfondet, TV-aksjonen 2015 100 000

Forlaget Res Publica 10 649 000

Revolve NTNU 187 500

Rød ungdom 10 000

Sabona 100 000

Senterpartiet, inkl. valgkampstøtte 6 650 000

SheBop Big Band/8.mars-konsert 30 000

Ship to Gaza Norway 100 000

SOS-Barnebyer 217 500

Sosialistisk Ungdom 410 000

Sosialistisk Venstreparti, inkl. valgkampstøtte 6 563 500

Standard Norge 3 000

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Kreftrisiko blant menn 300 000

Stiftelsen Vardøger - Seminar 216 700

Stiftelsen Verdighetsenteret x 10 500 000

Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe 5 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 50 000

Stiftelsen Norsk Luftambulanse x 10 600 000

Stiftelsen Notodden Blues Festival 120 000

Støttekomiteen for Vest-Sahara 100 000

Sørlandet sykehus HF Kristiansand, Årets arbeidsgiverpris 25 000

Tankesmien Agenda AS/Fremtidskonferanse 200 000

Telemark brannbefalslag 10 000

Trade unions for Energy Democracy - TUED 100 000

TV 2 AS - TV-serie "Oslo brenner" 150 000

Ungdom & Fritid 30 000

Ungdom mot EU 200

Universitetet for Miljø og Biovitenskap, avløpskonferanse 10 000

Utøya AS 55 000

Who profits x 300 000

Sum 136 018 513

X: Disse har Fagforbundet en samarbeidsavtale med.

– Fagbevegelsen har alltid bygget allianser

ALLIANSER: – Fagbevegelsen har alltid bygget allianser, sier Knut Kjeldtadli.

ALLIANSER: – Fagbevegelsen har alltid bygget allianser, sier Knut Kjeldtadli.

Jan-Erik Østlie

Historieprofessor Knut Kjeldstadli ved Universitetet i Oslo sier at fagbevegelsen opp gjennom historien har bygd allianser – både innad i LO, mellom ansatte i privat og offentlig næringsliv, mellom by og land – og med partiene. LO og Arbeiderpartiet har hatt et tett samarbeid siden tidenes morgen.

– Samarbeid med miljøer utenfor fagbevegelsen er av nyere dato. At Fagforbundet nå gir penger til en bred flora av virksomheter, gjør at miljøer utenfor forbundet kan skape politiske ideer og produsere rapporter som et faktagrunnlag i samfunnsdebatten – uten at Fagforbundet trenger å ta skylda hvis det feiler, sier professoren.

Han minner om at såkalte tenketanker har fått en viktig rolle i å utforme politikk i Norge utover 2000-tallet. Det startet med høyresidens Civita. Nå har venstresiden fått Manifest og sentrum-venstre-tenketanken Agenda.

– Partiene har ikke ressurser til å gjøre skikkelige analyser og utarbeide rapporter selv. Derfor utformes mye av politikken i tenketankene, sier Kjeldstadli, som selv er SV-er og styremedlem i Manifest – en tenketank og et forlag som også står på mottakerlista til Fagforbundet.

94 kroner per medlem i året

• I årene 2014–2017 har Fagforbundet hatt en samlet omsetning på rundt 5 milliarder kroner.

• I samme periode har forbundet gitt totalt 136 millioner kroner i økonomisk støtte.

• Det vil si 94 kroner per medlem i året.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy