Helsepersonell og influensavaksine:

Derfor tar så få helsearbeidere influensavaksinen

Helsedirektoratet: Utsetter sårbare pasienter for økt risiko

ANBEFALER – TRYGT: Influensavaksinen er en trygg vaksine, ifølge overlege Ragnhild Raastad ved Oslo Universitetssykehus.

ANBEFALER – TRYGT: Influensavaksinen er en trygg vaksine, ifølge overlege Ragnhild Raastad ved Oslo Universitetssykehus.

Pixabay

Tre av fire helsearbeidere tar ikke influensavaksinen. Frykt for bivirkninger, ideologi og dårlig tilrettelegging er noen av årsakene.

2018101214094220181017102922

hanna.skotheim@fagbladet.no

– Jeg har ikke råd til å bli syk. Jeg har en jobb og en familie jeg må forholde meg til. Da er det bedre å være forberedt på influensaen enn å bare tenke at «dette går fint».

Atefeh Moradi (43) er sykepleier og jobber i hjemmetjenesten i Alna bydel i Oslo. I to år har hun tatt influensavaksinen som tre av fire helsearbeidere velger å ikke ta, ifølge Helsedirektoratet.

INGEN BIVIRKNINGER: Dette er andre året Atefeh Moradi (34) tar influensavaksinen. Hun har ikke fått bivirkninger av vaksinen og tror det er ytterst få som faktisk får det.

INGEN BIVIRKNINGER: Dette er andre året Atefeh Moradi (34) tar influensavaksinen. Hun har ikke fått bivirkninger av vaksinen og tror det er ytterst få som faktisk får det.

Hanna Skotheim

Ser ikke poenget

I to år har Oslo universitetssykehus (OUS) og helseforetaket Vestre Viken spurt sine ansatte om årsakene til at noen ikke vaksinerer seg.

Flere sier at de ikke forstår hvorfor de trenger vaksinen så lenge de er friske. Det er også mange som er redde for bivirkningene.

En undersøkelse der forskere har intervjuet sveitsiske sykepleiere om hvorfor de ikke tar influensavaksine, går det fram at de har en tendens til å stole mer på egne oppfatninger om helse enn vitenskapelige bevis.

Studien peker også på at helsearbeidere ofte ikke forstår poenget med å ta vaksinen siden de aldri har vært syke, og at de ikke stoler på helsemyndighetene som promoterer og selger vaksinen. Det er også de som avstår fra vaksinen fordi de ønsker å bestemme over egen kropp. De vil ikke at andre skal presse dem til å ta den og de ønsker å ha rett til å bli syk.

Få vil stå fram

Atefeh Moradi har ikke opplevd bivirkninger selv og mener det er synd hvis andre lar seg skremme av det.

– Jeg skal ikke reklamere for vaksinen. Det er helt valgfritt å ta den. Samtidig mener jeg at du som helsepersonell må tenke fornuftig over hvilke type mennesker du har med å gjøre i jobben din. Er du bare litt forkjøla på jobb, kan det få fatale konsekvenser for pasientene dine, sier Moradi.

Selv om majoriteten av helsepersonell velger bort influensavaksine, er det få som ønsker å fortelle åpent om hvorfor de velger som de gjør.

Fagbladet har blitt fortalt at mange oppgir frykt for dårlige opplevelser som grunn. Noen hevder også at den ikke virker, eller at de ville blitt syke uansett.

I fjor døde 1700 personer i Norge: Derfor bør helsepersonell ta influensavaksine

Overlege: – Trygg vaksine

Overlege ved OUS, Ragnhild Raastad, mener det ikke er noen grunn til å bekymre seg for bivirkninger.

– Influensavaksinen er en trygg vaksine. Den brukes over hele verden og i Norge overvåker vi også bivirkningene gjennom et meldesystem. Vi oppfordrer de som har blitt vaksinert hos oss, og som får alvorlige bivirkninger, til å melde fra til oss slik at vi kan melde det videre til Folkehelseinstituttet, sier Raastad.

Ifølge overlegen meldes det om få alvorlige bivirkninger. Noen kan riktig nok bli støle i armen eller folk kan bli slappe et par dager, men dette er milde bivirkninger.

Skylder på svineinfluensaen

Hvorfor er det da så mange som frykter bivirkningene?

Ragnhild Raastad mener svaret kan spores noen år tilbake i tid.

– Tiltroen til vaksinen fikk seg en knekk med svineinfluensaen. Det var fordi noen av dem som vaksinerte seg mot epidemien, fikk narkolepsi. Dette var en bivirkning vi ikke visste om på forhånd. Men influensavaksinen er en helt annen vaksine. Den er produsert på en annen måte og den er velprøvd og trygg. Derfor er det ingen grunn til bekymring. Det er vi bevisste på å opplyse våre ansatte om, sier hun.

En annen viktig årsak til at flere helsearbeidere ikke vaksinerer seg, er fordi selve vaksinasjonen er for lite tilgjengelig, ifølge Raastad.

– Må være lett tilgjengelig

OUS hadde en vaksinasjonsdekning på 54 prosent i 2017-18. Raastad mener den kommer til å bli høyere i år basert på informasjonsarbeid og god tilgjengelighet.

– Hvis du må betale for det selv, ta deg fri fra jobb eller hvis du jobber turnus og ikke er på jobb når vaksinasjonskontoret er åpent, blir det en ekstra barriere å ta vaksinen, sier Raastad.

Hun mener vaksinasjonsviljen er der, men at vaksinen må være lett tilgjengelig for folk. Selv drar hun rundt til arbeidsplasser slik at de ansatte bare kan spankulere ut kontordørene sine og ta vaksinen.

På hennes egen arbeidsplass er det i hovedsak lagt opp til «kollegavaksinasjon». Det betyr at de ansatte vaksinerer hverandre. På OUS har de ansatte i flere år fått tilbud om gratis influensavaksine slik de har lovfestet rett til.

– Vi vaksinerer for hverandre og alle andre, sier Raastad.

Vil ikke tvinge

Bjørn Guldvog, direktør for Helsedirektoratet, er enig i at manglende tilrettelegging og bevisstgjøring fra arbeidsgivere er en årsak til at mange helsearbeidere ikke vaksinerer seg.

– Derfor må vi bli enda flinkere til å legge til rette slik at helsepersonell på en enkel måte kan ta vaksinen gratis på jobben. Vi må henstille arbeidsgivere til å ta dette ansvaret, noe de også er forpliktet til å gjøre. Arbeidsgivere som har gjort dette, og som informerer om hvor viktig dette er, har lykkes med å øke vaksinasjonsgraden til det tredobbelte, forteller Guldvog.

– Falsk trygghet

Guldvog mener det er en dårlig unnskyldning hvis du er blant dem som ikke forstår poenget med å ta vaksinen fordi du alltid er frisk.

– Mange har trodd at hvis de selv ikke har følt seg syke, vil de ikke smitte andre. Det er ikke riktig. Det er ingen myte at helsearbeidere bygger opp en viss resistens og har et sterkt immunforsvar, men dette er en falsk trygghet. De kan likevel bli smittet og bringe smitten videre til pasientene.

Tvang eller ikke?

Mens helsebyråd i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl (Ap) ønsker «obligatorisk vaksinasjon», mener leder i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog at det er litt for drastisk.

– Vi ønsker i så stor grad som mulig å utvikle helsetjenesten gjennom motivasjon av helsearbeiderne og ikke gjennom det som kan oppfattes som tvang og lovregulering. Samtidig er det grunn til å tro at pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende ikke vil akseptere en høy risiko for å bli smittet av helsepersonell. De er i en svært sårbar situasjon.

Omplassering

Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke for tvang, men åpner nå opp for at ikke-vaksinert personell i siste instans kan bli omplassert til andre arbeidsoppgaver.

– Uvaksinerte helsepersonell utsetter pasientene for en økt risiko. Arbeidsgiver bør derfor gjøre en vurdering på hva som er mulig for å redusere risikoen for pasientene. I en slik situasjon kan omplassering av personell som ikke er vaksinert, være et aktuelt tiltak.

– Vil det ikke bli ressursmangel hvis alle uvaksinerte helsearbeidere skal omplasseres?

– Det må naturligvis gjøres en samlet vurdering, og omplassering vil ikke alltid være mulig. Samtidig kan problemstillingen like gjerne snus andre veien. Hvis mange blir smittet av influensa, både blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig, vil vi kunne oppleve svært stor mangel på ressurser. Helsetjenesten er også landets største beredskapsorganisasjon. Det er en betydelig risiko om vi har mange uvaksinerte helsearbeidere. Får vi en kraftig influensaepidemi, er det en stor risiko for at helsetjenesten kan bli satt ut av spill i enkelte deler av landet.

Skremt

Anita Lund leder seksjon helse og sosial i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. Hun mener det skulle bare mangle at helsepersonell tar influensavaksinen.

Anita Lund

Anita Lund

Werner Juvik

– I hvert fall hvis de jobber rundt mennesker med nedsatt immunforsvar. Disse er svært mottagelig for virus, og de blir mye dårligere enn hva vi, friske folk, ville blitt.

Lund tror ideologiske grunner ligger bak motstanden mot å ta vaksine, men har også inntrykk av at folk er blitt skremt av hva andre har opplevd etter å ha tatt vaksinen.

– Tror du det er mange som rett og slett ikke er bevisste nok på influensavaksinen?

– På min tidligere arbeidsplass ble vi minnet på vaksinen hele tiden. Men det har også gått i glemmeboka noen år. Det har særlig skjedd når avdelingssykepleiere har satt ansvaret over på oss ansatte. I en hektisk hverdag kan det da fort bli utsatt og glemt, sier Lund.

Influensavaksinen og helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren.

Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å vaksinere seg årlig mot influensa.

Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere antall influensarelaterte komplikasjoner, også dødsfall.

Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er også viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større influensautbrudd.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Tiltroen til vaksinen fikk seg en knekk med svineinfluensaen

Ragnhild Raastad, overlege ved OUS

Det er ingen myte at helsearbeidere bygger opp en viss resistens og har et sterkt immunforsvar, men dette er en falsk trygghet

Bjørn Guldvog, leder for Helsedirektoratet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy