Det kan bli flertall på Stortinget for å begrense profitt på velferden

BLI MED DA: SV-leder Audun Lysbakken forsøker å samle hele opposisjonen på Stortinget mot velferdsprofitt. (Bildet er fra SVs valgvake.)

BLI MED DA: SV-leder Audun Lysbakken forsøker å samle hele opposisjonen på Stortinget mot velferdsprofitt. (Bildet er fra SVs valgvake.)

Jan-Erik Østlie

Denne uka kommer SV med åtte forslag mot profitt på barnevern, barnehager og eldreomsorg.

2017100912220020171009130550

yngvil@lomedia.no

oystein@fagbladet.no

SV har med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og sist, men ikke minst, Kristelig Folkeparti på laget som jobber for å begrense profitt på velferd, skal vi tro det opposisjonspartiene på Stortinget selv sier.

– Vi reagerer alle når enorme overskudd tas ut av midler som skal gå til barn og eldre. Det haster å få på plass reguleringer her, sier Krf-nestleder Olaug Bollestad til FriFagbevegelse.

Åge hadde levende fluelarver i sårene før han døde

SV er på ballen. Samme uke som Kongen åpner Stortinget legger partiet fram åtte konkrete forslag.

Olaug Bollestad, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier partiet ser «med stor glede og optimisme at det nå er flertall på Stortinget for en forpliktende politikk for faktisk vekst for ideelle aktører i velferdssektoren» og at «veksten for de store kommersielle stanses», skriver Bollestad i en sms til FriFagbevegelse.

Hun lover at KrF vil fortsette kampen de har kjempet i flere perioder for de ideelle aktørene i velferden.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Rødt og Senterpartiet er skeptiske til om Arbeiderpartiet vil gå langt nok. Ap sier partiet vil stemme for forslag som sikrer at penger til velferd, faktisk går til velferd og ikke til profitt.

SV, Ap, SP, Krf, R og MDG har til sammen 89 stortingsrepresentanter, mens H, Frp og V til sammen har 80.

– Vi har valgt å prioritere forslagene som omhandler tilbudet til de mest sårbare. Barn i barnehagealder, barn som får hjelp av barnevernet, og syke og hjelpetrengende eldre, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

Etter at SV har lagt fram forslagene skal de deretter knas godt i sine respektive komiteer på Stortinget. Til slutt legger komiteene fram sine innstillinger for avstemning i Stortinget.

Barnevern

Kommersielle selskaper solgte barnevern for 13 milliarder kroner på fem år, ifølge fagbladet Fontene.

Omsetningen i barnevern til det største av disse, Aleris, var i fjor på cirka 1,2 milliarder kroner. Overskuddet var på rundt 65 millioner kroner etter skatt.

SV viser til at de kommersielle aktørene i barnevern tar ut millioner av kroner i profitt. I fjor var den samlede omsetningen i barnevern på nesten 3 milliarder kroner. Partiet vil ha lovendringer som:

• Sikrer at offentlige penger kommer barnevernsbarna til gode og at pengene ikke går til profitt for privateide selskaper.

• Styrker ideelle virksomheter som jobber med barnevern og gi ideelle aktører fortrinnsrett foran kommersielle. Slutt på å sette barnevern på anbud, og heller ha utvidet egenregi eller andre langsiktige kontrakter.

• Sikrer at aktører som får skattepenger til å drive barnevern skal ha like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som i det offentlige barnevernet.

Barnehager

Barnehager er blitt big business. De fire største barnehageselskapene hadde i fjor et samlet overskudd på rundt 740 millioner kroner, ifølge De Facto Analyse. De kommersielle som driver barnehager vokser fort. Norlandia, Aspira, Læringsverkstedet og Trygge barnehager er ventet å øke omsetningen sin fra 6,2 milliarder i fjor til 7,7 milliarder i år. De Facto anslår at overskuddet vil bli på rundt 770 millioner i år. Noen barnehageeiere tjener hundrevis av millioner på å selge barnehagene. SV til ha lovendringer som sikrer at:

• Offentlige penger og foreldrebetaling kommer barna til gode og ikke går til privat profitt for eierne.

• Ansatte i private barnehager har like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som sine kolleger i offentlige barnehager. Dette skal være en forutsetning for å få offentlig støtte.

• Kommunene må kunne stille samme krav til private og offentlige barnehager.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Eldreomsorg

De kommersielle selskapene som driver eldreomsorg, omsatte for 1,7 milliarder kroner i fjor, og nesten 10 milliarder kroner de siste ti årene. Noen tjener svært gode penger på å selge seg ned i slike selskapene. For eksempel hadde eierne av omsorgskonsernet Unicare «finansinntekter» på 600 millioner kroner i fjor, trolig gevinst på aksjesalg, ifølge Klassekampen.

SV viser til kommersielle velferdskonsern som hemmeligholdt alvorlige avvik. Partiet vil ha lovendringer for å sikre krav til like stor åpenhet i private institusjoner som i offentlige. I dag har ikke private institusjoner samme krav om å følge Forvaltningsloven, Offentleglova og Arkivlova som de offentlige institusjonene. SV vil ha lovendringer som gir:

• Kommunene rett og plikt til å sikre innsyn hos helse- og omsorgsinstitusjoner som jobber på oppdrag for kommunene eller i kommunal regi når det gjelder: Bemanning, vilkårene for lønn, arbeid og pensjon, og avvik. Videre kreves innsyn i institusjonenes selskapsstruktur, regnskap, pengestrømmer og profittuttak.

• Følg oss på Facebook

Ap: – Penger til velferd, skal gå til velferd

Ingvild Kjerkhol, helse- og omsorgspolitisk talsperson i Ap, sier «pengene fellesskapet bruker på velferd, skal gå til velferd og ikke til profitt».

– Dette har vi ment hele tiden, sier Kjerkhol til Fagbladet.

Hun viser for eksempel til at Ap stemte for SVs forslag fra to år tilbake om å begrense profitt i velferden.

Sp og Rødt er skeptiske til at de vil få med seg Ap på forslag som går langt nok.

Senterpartiets Kjersti Toppe tror det vil stå på Ap:

– Jeg tror det kommer et flertallsvedtak som går i retning av å hindre utbytte, men det kommer an på hvor konkret det blir. Jeg har store forhåpninger, men da må vi som er i opposisjon samle oss.

Rødts Bjørnar Moxnes mener også det kommer an på Arbeiderpartiet. Han hevder Ap fram til nå har ført samme politikk som Høyre, og viser for eksempel til at den rødgrønne regjeringen bestemte at det skulle være mulig å ta ut et «rimelig utbytte» fra barnehagedrift.

– Siden da har milliardene rent ut av barnehagene, sier Moxnes.

– Vi trenger nå å få vekk den kommersielle driftsformen, som danskene har gjort med sine private skoler. Ideelle kan være med, men ikke de kommersielle, sier Moxnes.

Rødt jobber for et nasjonalt forbud mot profitt på velferdstjenester,

Ingvild Kjerkhol i Ap svarer at partiet vil stemme for forslag som sikrer at offentlige penger som går til velferd, går til velferd og ikke profitt.

Disse ti grafene viser Forskjells-Norge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy