JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette betyr statsbudsjettet for deg som jobber i helsesektoren

– Viser ingen muskler i eldreomsorgen, sier Fagforbundet-topp

Werner Juvik

Fagforbundet er ikke imponert over regjeringens statsbudsjett, men her er de viktigste punktene for deg som jobber i helsesektoren.

2018100814015920181008150757

ingeborg.rangul@fagbladet.no

– Jeg hadde forventet noe mer fra en regjering som sier de har ambisjoner innen nettopp eldreomsorgen. Alt er bakt inn som intensjoner i kvalitetsreformen Leve hele livet.

Det sier Kurt Rønning – nestleder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Han synes det er grunn til å være forundret over at regjeringen ikke viser mer muskler i eldreomsorgen.

– Mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, alt ligger inne som intensjoner i kvalitetsreformen, men uten friske midler og vikemidler.

LO-sjefen er kritisk til statsbudsjett-forslaget

Må selv finne ut hvordan

Rønning synes det ser ut som om kommunene skal ordne alt selv og lære av dem som lykkes. De må selv finne metoden.

Rønning er kritisk til at kommunene tillegges flere oppgaver, men ikke handlingsrom.

Rønning peker på at folkehelsearbeidet også lider.

– Det hjelper lite med forebyggende helsearbeid når regjeringen ikke vil minke forskjellene. De som lykkes får mer. De som sliter må klare seg med det de har.

– Som forventet er dette et passivt statsbudsjett, sier Rønning.

Fagforeningsfradraget står stille

Dette står i statsbudsjettet for deg som jobber innen helsesektoren:

• Aldersgrensen for egenandelsfritak ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og psykiatriske ungdomsteam (PUT) foreslås hevet fra 18 år til henholdsvis 23 og 30 år.

• Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det skal legges til rette for å opprette 450 nye plasser med forhøyet tilskuddssats i 2019.

• Et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud foreslås etablert. Formålet er å styrke oppmerksomheten om eldres behov, å bedre eldreomsorgen og å gi eldre et talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsordenen.

• Investeringstilskudd på om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser innen sykehjem og omsorgsboliger.

• Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom.

• Norsk helsearkiv på Tynset skal organiseres som en enhet i Arkivverket. Arkivet skal sikre forsvarlig oppbevaring og tilgjengeliggjøring av eldre, bevaringsverdige pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten.

• Opptrappingsplanen for rusfeltet. Det kommunale rusarbeidet skal styrkes med øremerkede midler innenfor utleieboligtilskuddet, flere tiltaksplasser og avrusing i fengsel.

• Styrking av rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

• Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

• Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. Det foreslås bevilgninger til en pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene. Denne skal høste erfaringer om hvordan kommunal praksis bør organiseres og finansieres for å etablere flere gode praksisplasser.

Kilde: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/

– Regjeringen minker satsingen på sykehus

– Helseminister Bent Høie lovet i forrige regjeringsperiode 12 milliarder nye kroner til sykehusene. Det innebar tre nye milliarder kroner hvert år. Det løftet klarte han ikke å holde, sier Hans Martin Aase på Fagforbundets nasjonale sykehuskontor i en kommentar.

Han peker på at nå minker økningen i bevilgningene ytterligere. I statsbudsjettet for 2019 er økningene til sykehus på rundt 1,3 milliarder kroner som er langt unna behovet i sektoren.

– I statsbudsjettet for 2018 var det lagt opp til en aktivitetsvekst på to prosent. I statsbudsjettet for 2019 er ambisjonene redusert til 1,7 prosent.

I tillegg sier Aase at regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). For sykehusene betyr dette en reell reduksjon på rundt 200 millioner kroner i budsjettet for 2019.

– Dette er fortsatt uforsvarlige ostehøvelkutt, sier Aase.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy