Dette er fagbevegelsens neste konflikter med regjeringen

Her er oversikten over sakene som vil skape konflikt mellom regjeringen og fagbevegelsen i tida som kommer.

2015032512000020150327101727

yngvil@lomedia.no

Regjeringen fikk rett før påske flertall for flere midlertidige ansettelser og mer overtid. Nå er arbeidsmiljøloven blitt blåere, men det venter nye problemsaker rett over påske.

April 2015: Omfattende endringer i NSB

Regjeringen legger fram forslag til jernbanereform for Stortinget etter påske. Reformen kommer som en stortingsmelding. Da vil den kunne behandles i Stortingets vårsesjon.

Noen av forslagene som allerede er lekket:

• Både drift og vedlikehold settes ut på anbud.

• NSBs eiendommer, Nettbuss og godstrafikken skilles ut av NSB.

Norsk Jernbaneforbund og Fafo samarbeider om et forslag til ny organisering av jernbanen. Det skal legges fram 7. april.

April 2015: All post på anbud

Det er duket for ny postlov og ny postforskrift. Planlagt framlagt for Stortinget i vårsesjonen. Hvis vedtatt, betyr det full liberalisering av posten. All postlevering skal ut på anbud. Fra før er nesten all postlevering på anbud. Det eneste som er igjen er brev under 50 gram.

Staten må dermed regne med å betale 1 milliard for å dekke inn kostnadene ved posttjenester i distrikts-Norge i de kommende årene.

Det blir slutt på post på lørdager.

Den såkalte produktivitetskommisjonen anbefaler regjeringen å selge hele Posten. Regjeringen studerer forslagene fra kommisjonen nå.

Våren 2015: Shopping på en søndag

Regjeringen vil ha søndagsåpne butikker. Den lovte i januar å sende et forslag om det ut på høring. Det er ennå ikke gjort.

Handel og Kontor er svært negative til at butikkene skal få en generell tillatelse til å holde åpent på søndager. Det vil gi forbundets medlemmer nok en arbeidsdag.

Heller ikke arbeidsgiverne er positive til søndagsåpne butikker. De hevder at det vil gi økte utgifter uten at omsetningen går opp.

September 2015-september 2017: Den store omkampen om arbeidsmiljøloven

LO vil sette arbeidslivsspørsmål høyt på dagsorden i valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget. LO ser dette som en del av den lange valgkampen fram til 2017.

Arbeiderpartiet lover å reversere endringene i loven dersom de kommer i regjering etter stortingsvalget i 2017.

1. november 2015: Tjenestemannsloven står for tur

Regjeringsutnevnt utvalg legger fram rapport med forslag til endring av tjenestemannsloven.

Loven regulerer blant annet ansettelse og oppsigelse i staten. Regjeringen vil undersøke om loven kan «fornyes, forenkles og forbedres». Norsk Tjenestemannslag mener loven står seg godt og at en slik gjennomgang er unødvendig.

Utvalget ledes av advokat Ingeborg Moen Borgerud. Hun ledet også utvalget som la fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven til Bondevik II-regjeringen. Et kaldt gufs fra fortida, mente LO om forslagene den gangen. Borgerud har tidligere jobbet for LO.

Før 31. desember 2015: Det går mot en ny arbeidstid

Rgjeringen har utnevnt et utvalg som skal se på «ulike sider ved organiseringen av arbeidstid». Utvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe og skal legge fram sin utredning før utgangen av året.

– Utvalget vil nok også legge føringer for hovedtariffoppgjøret i 2016, sier Dag Westhrin i LO Stat.

Sterke krefter jobber for å endre arbeidstidsreglementet. NHO vil for eksempel flytte tidspunktet for når nattarbeid slår inn. I dag får folk som jobber natt tillegg fra klokka 21. NHO vil endre det til klokka 23.

Februar 2016: Produktivitetskommisjonen legger fram ny rapport

Utvalg oppnevnt av regjeringen. Ledes av samfunnsøkonom Jørn Rattsø. Kommisjonen baserer seg på en antakelse om at konkurranse i et åpent marked gir samfunnsøkonomiske gevinster.

Skal komme med konkrete forslag til tiltak som kan gi økt produktivitet i norsk økonomi.

Skal se på:

•Teknologi, utvikling og innovasjon.

•Bedre bruk av arbeidskraftsressursene.

•Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

10. februar 2015 overleverte Jørn Rattsø sin første rapport til finansminister Siv Jensen.

Mars 2016:Tariffavtalene under press

Forhandlingsstart i tariffoppgjøret som er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at det forhandles om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene.

– Det blir et press på alle tariffavtalene når arbeidsmiljøloven endres, spår leder Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund.

Mai 2016: Større kommuner får mer å gjøre

Regjeringen vil at små kommuner slår seg sammen. Den hevder store kommuner gir bedre tjenester til innbyggerne.

Fagforbundet frykter reformen betyr økt privatisering av offentlige tjenester. Forbundet mener den største trusselen mot effektiv bruk av kommunebudsjettene er at private profittbaserte selskaper tar over stadig flere kommunale oppgaver.

20. mars 2015 la regjeringen fram en stortingsmelding som pekte ut nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy