Tariffoppgjøret 2016:

Dette er pensjonsstriden i LO

Industrien: Frontfaget står solid. Og årets oppgjør vil dreie seg om å sikre arbeidsplasser i den konkurranseutsatte delen av næringslivet. Spørsmålet er om pensjon blir en del av forhandlingene slik Fellesforbundet legger opp til. Bildet er fra 
tidligere Scana Steel, Jørpeland stålverk, som ble nedlagt og nå er startet opp som Nomac.

Industrien: Frontfaget står solid. Og årets oppgjør vil dreie seg om å sikre arbeidsplasser i den konkurranseutsatte delen av næringslivet. Spørsmålet er om pensjon blir en del av forhandlingene slik Fellesforbundet legger opp til. Bildet er fra tidligere Scana Steel, Jørpeland stålverk, som ble nedlagt og nå er startet opp som Nomac.

Erlend Angelo

Nok en gang kan resultatet av tariffoppgjøret bli at spørsmålet om pensjon utsettes.

2016021214030020160215114503

torgny@lomedia.no

Dette må du vite om pensjon

Forspillet til årets tariffoppgjør er uvanlig konfliktfylt i LO. Motpolene er Fellesforbundet på den ene siden og Handel og Kontor på den andre. Striden står om pensjon og oppgjørsform.

– Jeg har ikke gitt opp en eller annen form for samordning ved årets oppgjør for å få en pensjonsordning på plass, men det er uaktuelt å godta den pensjonsordningen som Fellesforbundet foreslår, sier forbundsleder i Handel og Kontor Trine-Lise Sundnes til LO-Aktuelt.

Sammenbrudd i pensjonssamtalene

Pensjon satt på vent i 2014

Tariffoppgjøret for to år siden skulle være et oppgjør som sørget for at pensjonen ble tariffestet. Da Arve Bakke fra Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen fra arbeidsgiverne i Norsk Industri la fram resultatet nesten 20 timer på overtid, var det ingen tjenestepensjon i potten. Det eneste som lå der var at tjenestepensjon skulle utredes.

Følg Fagbladet på Facebook

Partene var enige om å utrede:

• Hvordan arbeidstakerne kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene.

• Hvordan beholde pensjonsopptjening ved jobbskifte.

• Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til å betale inn til egen pensjon individuelt grunnlag.

Når Fellesforbundet forhandler, er det med fullmakt fra LOs representantskap. «Bestillingen» fra LOs høyeste organ mellom kongressene før 2014-oppgjøret, var «at det etableres brede ordninger som sikrer pensjonsopptjening ved jobbskifte og likepensjon mellom kvinner og menn.»

Få Fagbladets nyhetsbrev

Men resultatet av frontfagsoppgjøret i 2014 var skuffende for mange i LO-familien. I mandatet for utredningen var kravet om likepensjon mellom kvinner og menn borte. Krav om brede ordninger, var erstattet med innbetaling på individuelt grunnlag.

Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige

Før årets oppgjør brukte Fellesforbundet Gabler og Norsk Industri Deloitte til utredningsarbeidet. Da utredningene var ferdige, ga Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og Lier-Hansen en felles uttalelse. Her heter det blant annet at «Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår at arbeidstaker oppretter en personlig pensjonskonto og gis rett til å selv velge leverandør. Formålet er bl.a. å bedre ivareta pensjonsopptjening ved jobbskifte».

Enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er i tråd med resultatet fra forrige oppgjør, men ganske forskjellig fra LOs krav før tariffoppgjøret i 2014.

Enige: Arve Bakke, Fellesforbundet. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri legger fram resultatet av frontfagsforhandlingene i 2014.

Enige: Arve Bakke, Fellesforbundet. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri legger fram resultatet av frontfagsforhandlingene i 2014.

Erlend Angelo

Flere andre forbund oppfattet at Fellesforbundet her la på bordet ikke bare et ultimatum som gjaldt oppgjørsform, men også et ultimatum når det gjelder hvordan framtidas tjenestepensjon skal utformes.

Det er tradisjon for at Fellesforbundet bestemmer om det blir forbundsvist oppgjør eller ikke. Til nå har det aldri skjedd at Fellesforbundet har blitt nedstemt i dette spørsmålet. Men blant LO-forbundene i privat sektor er det flere som mener at fellesskapet står sterkere enn Fellesforbundet i front når det gjelder pensjonsspørsmålet.

Det tunge industriforbundet Industri Energi følger derimot Fellesforbundet og forbundsleder Leif Sande mener at kritikken mot Fellesforbundet er lite gjennomtenkt.

• Les også: Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår egen pensjonskonto for alle

Ingen kosetur til London

Uka etter at enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble kjent, dro inntektspolitisk utvalg til London. LOs inntektspolitiske utvalg består av elleve forbundsledere og de tre på toppen i LO. Det her den egentlige kampen står om den politiske linja i tariffoppgjøret. London-turen ble langt fra en kosetur. Deltakere på møtet forteller at temperaturen rundt bordet var usedvanlig høy.

Det eksisterer ulike pensjonsordninger.

• Ytelsesbaserte ordninger der pensjonistene er garantert en fast ytelse, blir avviklet fordi de er for dyre for arbeidsgiverne.

• Dagens obligatoriske tjenestepensjon (OTP), er en innskuddsbasert ordning der pensjonistene får utbetalt utfra avkastningen i ordningen.

• Etter 2014 er det utviklet et annet alternativ, hybridpensjon. Her fordeler arbeidsgiver og arbeidstaker risikoen seg imellom. Dette har vært favoritten til blant annet LO-leder Gerd Kristiansen. Men enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri stenger døra for denne løsningen.

Frontfaget i fare

Frontfagsmodellen gir Fellesforbundet rett til å gå foran i forhandlingene. Forbundet får en fullmakt fra LOs representantskap til å føre fram kravene.

Oppslutningen om frontfagsmodellen forutsetter at de som kommer etter i hovedsak er fornøyd med resultatet. At de i hvert fall har en følelse av at deres argumenter blir lyttet til. Et løp fra Fellesforbundets side hvor de andre føler seg overkjørt, kan rokke ved hele frontfagsmodellen.

Frontfagsmodellen er LOs juvel. Det er her LO virkelig får vist sin funksjon som en av samfunnets viktigste pilarer. Samordnet lønnsdannelse er et av Norges største konkurransefortrinn, er det ettertrykkelig slått fast i Folkets Hus' øverste etasjer.

I Sverige har uenighet om tariffoppgjøret fjernet samordningen. Kravene sprikte og det ble tilslutt umulig for svenskene å ha en samordning av lønnskravene i tariffoppgjøret. Hvis uenigheten innad i LO blir for stor, kan det også bli resultatet her. Farvel til frontfagsmodellen er et skrekkscenario ingen ønsker seg.

• 23. februar vedtar LO kravene til tariffoppgjøret og oppgjørsform. HK, EL & IT Forbundet og Arbeidsmandsforbundet har krevd et samordnet oppgjør. De vil være med å påvirke i pensjonsspørsmålet.

• 26. januar vedtok forbundsstyret i Fellesforbundet krav til oppgjøret: «Det fremmes krav om forhandlingsrett på tjenestepensjon og rett til opptjening fra første krone. En felles oppfølging av utredningsarbeidet med Norsk Industri tas også opp.»

Pensjonsstrid: Forbundslederne i Handel og Kontor Trine-Lise Sundnes og Fellesforbundets Jørn Egumm står mot hverandre i synet på hvordan tjenestepensjonen skal ordnes,

Pensjonsstrid: Forbundslederne i Handel og Kontor Trine-Lise Sundnes og Fellesforbundets Jørn Egumm står mot hverandre i synet på hvordan tjenestepensjonen skal ordnes,

Martin Guttormsen Slørdal/Håvard Sæbø

Krever pensjonsopptjening fra første krone

Kravet om forhandlingsrett (tariffesting, journ.anm.) og opptjening fra første krone har stor støtte i LO. Men kravet om å følge opp «utredningsarbeidet med Norsk Industri», har ikke full støtte. Sundnes i Handel og Kontor oppfatter dette som støtte til deres pensjonsmodell.

LO-leder Gerd Kristiansen åpner for å utsette pensjonsspørsmålet. Hun ønsker å dempe konfliktnivået internt.

– Men jeg tror vi bør bruke tid. Pensjonsrettighetene til medlemmene er ikke noe vi bør avgjøre i sene nattetimer, uttalte hun til LO-Aktuelt/FriFagbevegelse 1. februar, og gjentok det i intervju med NTB en uke seinere.

Resultatet av årets oppgjør kan dermed bli en utsettelse som i 2014.

Når det gjelder penger er det få som venter mye. Fellesforbundets krav er å sikre kjøpekraften for medlemmene. Det skal tilsi en lønnsvekst på 2,3 prosent.

Svaret fra Norsk Industris Stein Lier-Hansen er klart:

– Det må bli null, null, null, null. Null er det eneste tallet vi har å tilby som sentrale tillegg ved årets oppgjør, alt annet er helt uforsvarlig. Men det betyr ikke at det ikke blir lønnsvekst. For overhenget og lokal glidning vil gi lønnsvekst også i år, sa han på en pressekonferanse i slutten av januar.

I LO er derimot ambisjonene større. Alt tyder på at LO vil kreve opprettholdelse av kjøpekraften for brede grupper.

MER OM PENSJON:

Ny aksjon vil slåss i tariffoppgjøret for bedre pensjon

Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

SV vil stoppe dumping av ansattes pensjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy