Fri med lønn eller ikke? Sjekk her:

Dette sier loven om velferdspermisjoner

VELFERDSPERMISJON: Skal du flytte og trenger fri? Sjekk om tariffavtalen din gir deg rett til lønnet permisjon.

VELFERDSPERMISJON: Skal du flytte og trenger fri? Sjekk om tariffavtalen din gir deg rett til lønnet permisjon.

Colourbox

Noen ganger krever livet at vi tar en kort pause fra jobben. Da er det bra at det finnes velferdspermisjoner, både i loven og i tariffavtalene.

2018040610230020180405130924

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fri til legebesøk, begravelse og barnas første skoledag. De fleste av oss trenger av og til fri fra jobben for å ta oss av private gjøremål og forpliktelser. Loven gir rett til fri i noen tilfeller, og mange tariffavtaler tar seg av resten.

Så mye ferie har du krav på i sommer

Lønn eller ikke lønn?

– Noen velferdspermisjoner er dekket i arbeidsmiljøloven. Om permisjonen er lønnet eller ikke, står i folketrygdloven. Det er vanlig å få fri til mye av det livet krever av oss, men det er ikke like vanlig å få fri med lønn. Da er det viktig at det finnes utfyllende og gode bestemmelser i tariffavtalene. Man skal ikke straffes økonomisk fordi man har forpliktelser i livet, sier faglig sekretær Erling Hagen i HK.

Hagen bruker pappapermisjon som et eksempel: Nybakte fedre har rett til 14 dager fri rett etter fødsel. Det står i arbeidsmiljøloven. Men denne permisjonen er ikke lønnet ifølge folketrygdloven.

– Vi var det første forbundet som fikk inn i en tariffavtale at disse dagene skal være lønnet, i landsoverenskomsten med Virke. Det fattet Fellesforbundet interesse for, og de tok det med i frontfagsforhandlingene. Resultatet ble en allmenn ordning i alle tariffavtaler, sier Hagen.

Dette gjelder også for tariffavtalene Fagforbundet er part i.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VELFERDSPERSMISJON: Fri til legebesøk er en av de mest brukte  korte velferdspermisjonene.

VELFERDSPERSMISJON: Fri til legebesøk er en av de mest brukte korte velferdspermisjonene.

Colourbox

Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid?

Mange velferdsgrunner

Gjennom årenes løp har HK forhandlet fram fri med lønn til en rekke små og store anledninger, og fått dette nedfelt i de ulike tariffavtalene. Eksempler på det som kalles korte velferdspermisjoner er blant annet fri til flytting, tannlegetime, begravelse, sesjon, eksamen, planleggingsdager på skole og i barnehage (ulønnet), legetime, redningstjeneste, lesedag før eksamen, eget bryllup og blodgivning. For å nevne noe.

De fleste tariffavtaler lister opp de ulike anledningene som gir rett til permisjon. I noen tariffavtaler er det nedfelt rett til et visst antall dager i året, uavhengig av årsak.

– Bestemmelsene om velferdspermisjoner er ulike i de forskjellige avtalene. For å få oversikt over hva som gjelder for deg, må du sjekke hva som står i tariffavtalen som gjelder på din bedrift. Mest brukt er nok fri til begravelser og fri til å gå til lege eller andre behandlinger. Etterhvert har flere og flere også tatt i bruk de relativt nye ordningene, som retten til å følge barn første dag i barnehage og på skole, sier Erling Hagen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VELFERDSPERMISJON: Mange tariffavtaler, og også noen personalhåndbøker har bestemmelser som gir ansatte fri med lønn til eksamen og lesedager før eksamen.

VELFERDSPERMISJON: Mange tariffavtaler, og også noen personalhåndbøker har bestemmelser som gir ansatte fri med lønn til eksamen og lesedager før eksamen.

Colourbox

Mer ferie og fritid gjør at seniorene vil stå lenger i jobb

Få konflikter om dette

Hagens hovedinntrykk er at det ikke er knyttet særlig store problemer til velferdspermisjoner. Det er enighet om hvordan bestemmelsene skal praktiseres på arbeidsplassene. Ifølge Hagen har det vært få saker som omhandler uenighet knyttet til velferdspermisjoner på HKs bord, men det har hendt.

– Det er saker i det noen mener er grenseland, som at man kanskje ikke har fått fri til å begrave en stebestefar. Da gir vi råd om hvordan det kan løses, og vi jobber med å utvikle velferdsordningene og få inn formuleringer i avtalene som utvider rettighetene noe. Endrede familiestrukturer er en årsak til at vi må gjøre det. Det er ikke lenger uvanlig å ha en stebestefar, og han er også nær familie, understreker Hagen.

– Min erfaring er at dette praktiseres romslig på norske arbeidsplasser i dag. Det er jo ingen av de som søker fri til begravelser som gjør det for moro skyld, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VELFERDSPERMISJON: Skal du i begravelse har du rett til fri fra jobben, ofte i inntil tre dager på grunn av reisevei.

VELFERDSPERMISJON: Skal du i begravelse har du rett til fri fra jobben, ofte i inntil tre dager på grunn av reisevei.

Sissel M. Rasmussen

Slik beregnes feriepengene dine

Mer i personalhåndboka

Ifølge Erling Hagen er det mange bedrifter som også har velferdspermisjoner i lokale avtaler og i personalhåndbøker.

– Står det i personalhåndboka, er man prisgitt en velvillig sjef, siden det er arbeidsgiver som ensidig lager bestemmelsene her. Stort sett er dette et også problemfritt område, sier han.

Hagen mener det er en omforent forståelse for at behovet for velferdspermisjoner varierer gjennom livet.

– I en periode har du små barn i barnehagealder, i en annen er det behov for fri til videreutdanning. I en viss tid av livet dør mange rundt deg. Antall legebesøk varierer jo også veldig, anhengig av livssituasjon og fase i livet. Noen bedrifter har også ordninger hvor ansatte får fri til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut for å forebygge skader slik at folk unngår sykmeldinger. Det er jo bra, sier Erling Hagen.

VELFERDSPERMISJON: Barnas første skoledag er en stor begivenhet. Bestemmelser om velferdspermisjoner gir deg mulighet til å bli med.

VELFERDSPERMISJON: Barnas første skoledag er en stor begivenhet. Bestemmelser om velferdspermisjoner gir deg mulighet til å bli med.

Colourbox

Disse streiker fra søndag, hvis ikke LO, YS og NHO blir enige. Se hele lista her.

Dette sier loven

Arbeidsmiljøloven har ikke så mange bestemmelser om velferdspermisjoner, de fleste av dem er nedfelt i tariffavtaler, lokale avtaler og/eller personalhåndbøker. Men loven slår i alle fall fast følgende:

• Arbeidstaker som er gravid har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke kan finne sted utenfor arbeidstiden.

• Arbeidstaker med omsorg for barn har rett til permisjon når barnet er sykt, for å følge barn til lege og når barnepasser er syk. Man kan ha ti slike fraværsdager i året, 15 om man har ansvar for flere enn to barn. Aleneforsørgere har rett til dobbelt antall permisjonsdager. Denne paragrafen i loven gjelder fram til barnet fyller 12 år.

• Arbeidstaker har rett til inntil ti dagers permisjon hvert år for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder for ansatte med funksjonshemmet barn eller kronisk sykt barn selv om barna er over 18 år. Dette er ulønnet.

• Ansatte som ikke hører til den norske kirken har rett til to dager fri fra jobb i forbindelse med religiøse høytider i egen religion (Lov om trudomssamfunn). Dette er ulønnet.

Velferdspermisjon

• Arbeidstakers rett til å være fraværende fra arbeidet av en velferdsgrunn.

• Man må søke om fri.

• Hva som gir rett til velferdspermisjon følger av arbeidsmiljøloven, tariffavtaler, lokale avtaler og personalhåndbøker.

• Velferdspermisjonene er korte, vanligvis én dag. Noen av HKs tariffavtaler har formuleringer om inntil tre dager. Ofte er det en viss reisevei når det for eksempel er snakk om fri til begravelser.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Fredrik Sandvik stilte på intervju i treningstøy og hadde med badebukse.

Fredrik Sandvik stilte på intervju i treningstøy og hadde med badebukse.

Helge Skodvin

Vernepleier Fredrik måtte ta baklengs salto på jobbintervju

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy