JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvalitet i barnehager

Direktør i privat barnehagekonsern ut mot Fagforbundet

KRITISK: Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia, var kritisk til Fagforbundet og Utdanningsoforbundet under minihøringen på Stortinget onsdag.

KRITISK: Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia, var kritisk til Fagforbundet og Utdanningsoforbundet under minihøringen på Stortinget onsdag.

Hanna Skotheim

– Fagforbundet og Utdanningsforbundet har et felles mål om å sette eiernes motiv under tvil, mener direktør i Norlandia-barnehagene og får svar fra forbundsleder Mette Nord.

2018110510333520230821171436

hanna.skotheim@fagbladet.no

«Barnehagedebatten handler for mye om eierskap og for lite om kvalitet».

Slik lød invitasjonen da Venstre hadde kalt inn aktører fra barnehagesektoren til minihøring om kvalitet i barnehagene på Stortinget.

Det var under denne høringen at divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene Kristin Voldsnes fant det passende å ta et oppgjør med de to fagforeningene Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

For selv om seminaret skulle handle om kvalitet og ikke på eierskap, ble eierskap likevel et sentralt tema.

– Det har vært en rivende utvikling i barnehagesektoren, og det er trist å se at vi blir målt på eierskap og ikke på kvalitet. Det er en til dels politisering av barnehagesektoren, og det er blitt skapt politiske skillelinjer. Dette er en debatt drevet av ideologi som av og til er for lite faktabasert og unyansert, sa Voldsnes før hun la til:

– Utdanningsforbundet og Fagforbundet har et felles mål om å ramme private kommersielle barnehager spesielt og sette våre eieres motiv under tvil.

Eierens skyld

Voldsnes understreker at hun er for at det settes krav til Norlandia som profesjonell eier, men at hun enkelte ganger ser at når det er avvik eller ulykker hos de private, er dette eierens skyld.

– Er det kommunen som gjør avvik, for det skjer innenfor barnehagesektoren, vises det ofte til en systemfeil eller mangel på ressurser. Dette er en feil dreining av denne diskusjonen.

Divisjonsdirektøren mener det er viktig for sektoren at barnehagedriften er forutsigbar.

– Flere eiere gjør at konkurransen om kompetent personale øker. Da øker også incentivene for å tilrettelegge for å tiltrekke seg dyktige ledere og fagpersonell. Dette har gitt karrieremuligheter og statusheving av yrket, sier Voldsnes.

Leder i Fagforbundet Mette Nord var ikke invitert til Venstres seminar.

Leder i Fagforbundet Mette Nord var ikke invitert til Venstres seminar.

Bjørn A. Grimstad

– Kvalitet, ikke ideologi

Leder i Fagforbundet Mette Nord var ikke invitert til Venstres seminar.

Når hun får presentert Norlandia-direktørens kritikk av forbundet, er hun imidlertid ikke vond å be om en kommentar.

– Fra vår side handler det ikke om ideologi, men om kvalitet for barna og arbeidsforholdene for de ansatte. Dersom det er slik vedkommende beskriver, burde vi hatt tariffavtalt pensjon på linje med det offentlige, samt en bemanning og åpningstider som er lik det offentlige. Det prinsipielle fra vår side er at skatte– og innbyggerbetalte offentlige tjenester ikke skal ha overskudd som går til privat berikelse, men til utvikling av tjenestene. Dersom vi har sagt noe som er konkret feil, må vi få rede på hva det faktisk er. Det holder ikke å si at vi ikke er faktabaserte.

– Misforstått

Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Turi Pålerud var i motsetning til Mette Nord, invitert til Venstres høring på Stortinget. Hun reagerte slik på utspillet fra Norlandia-direktøren:

– Voldsnes har misforstått vårt engasjement i barnehagedebatten. Vi er ikke nødvendigvis opptatt av privat eller offentlig eierskap. Vi er opptatt av at offentlige midler til barnehagene skal komme barna til gode. Vi er også opptatt av at offentlig finansierte utdanningstilbud skal være under offentlig kontroll og at ikke offentlige utdanninger skal bidra til kommersiell gevinst. Men vi er altså ikke imot private barnehager, understreket Pålerud.

REAGERTE: Turi Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, reagerte på utspillet fra Kristin Voldsnes i Norlandia.

REAGERTE: Turi Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, reagerte på utspillet fra Kristin Voldsnes i Norlandia.

Hanna Skotheim

Skape relasjoner

Men så var det dette med kvalitet, da. Det seminaret egentlig skulle handle om, men som mer og mer ble en debatt om eierskap.

Tone Rollve, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet, mener det uansett er kompetansen til eieren som er viktig.

– Ansattes evne til å skape relasjoner er viktig. Det krever kompetanse, og den kompetansehevingen er vi opptatt av. Ellers er vi opptatt av god ledelse, og vi mener dette er nøkkelen til god kvalitet. Derfor bør vi heve kompetansen til pedagogiske ledere. Også økonomi er et kvalitetskriterium. Finansieringsordningen er en utfordring når det gjelder å skape lik kvalitet i alle barnehager i Norge på grunn av det ulike tilskuddsnivået. Dette må følges opp videre.

Tone Rollve, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet og Synne Alsaker, kommunikasjonssjef i Kanvas.

Tone Rollve, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet og Synne Alsaker, kommunikasjonssjef i Kanvas.

Hanna Skotheim

– Politisering av barnehagesektoren

Fagbladet skrev nylig om en rapport, levert av økonomiprofessor Bjarne Jenssen ved Høgskolen Innlandet på oppdrag for Fagforbundet, som viser at antallet ideelle barnehager har sunket til fordel for de kommersielle. Forskeren bak rapporten mener at resultatet av denne utviklingen er dårligere lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte.

Norlandias divisjonsdirekør Kristin Voldsnes er kritisk til denne rapporten.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i tallene som kommer frem i rapporten. Vi har ikke en pensjon på tre prosent i våre barnehager. Vi har en god fremtidsrettet pensjonsordning for våre ansatte.

Voldsnes sikter til den delen av rapporten som peker på pensjonskostnadene for private kommersielle og kommunale barnehager. Ifølge rapporten lå gjennomsnittet av pensjonskostnadene av lønnsutgifter i private kommersielle barnehager på 3,4 prosent mellom 2009 og 2013. I kommunale barnehager lå pensjonskostnadene av lønnsutgiftene på 17,4 prosent i samme tidsperiode.

– Feil om pensjon

Også administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Anne Lindboe har ytret seg kritisk til rapporten og mener den gir et feil bilde av pensjonsforholdene i de private barnehagene.

Hun viser til tariffavtalen mellom Fagforbundet og PBL, som omfatter 95 prosent av de ansatte i private barnehager, og som hun mener gir ansatte i private barnehager pensjonsbetingelser som er fullt ut konkurransedyktige med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.

– De private barnehagene bør måles på pensjonsbetingelsene for de ansatte, ikke på hvor høye kostnader de har til pensjon, skriver Lindboe i et innlegg i avisen Klassekampen.

– Det er synd at Fagforbundet, bevisst eller ubevisst, fremstiller de private barnehagene i et dårligere lys enn det er grunnlag for, legger hun til.

May-Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

May-Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

Per Flakstad

– Bruker mindre enn de får i støtte

May-Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet skriver i sitt svar til Lindboe at det er riktig at Fagforbundet har en tariffavtale med PBL som sikrer medlemmene gode pensjonsbetingelser, inkludert bra alderspensjon, AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

– Men rapporten Lindboe viser til, handler ikke om det, men om at det er et misforhold mellom det mange barnehager betaler i pensjonspremie og det rammetilskuddet de får fra det offentlige. Det skyldes finansieringssystemet for de private barnehagene, skriver Sundal.

Hun påpeker at det ikke er uvanlig at barnehagen betaler om lag fem prosent årlig i forsikringspremie, noe som er lite sammenlignet med de 13 prosentene av lønnskostnadene som barnehagene får i overføringer fra stat og kommune.

– Yngre arbeidstakere

Sundal mener dette kan forklares med at det jobber mange yngre arbeidstakere i de nye, private barnehagene.

– Dermed slipper de unna med lave premier og lave AFP-kostnader på kort sikt, sier Sundal.

Hun mener Fagforbundet og PBL på lengre sikt vil ha felles interesser:

– Skal vi greie å videreføre pensjonsordninger som er på høyde med ordningene som ansatte i offentlig sektor har, må barnehagene få dekket sine reelle kostander etter regning, ikke gjennom et rammetilskudd som er høyt i dag, men som på sikt kan bli lavt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy