Gikk på dagen fra Sykehuset Østfold

Direktøren gikk før enda flere pasienter kom

Just Ebbesen gikk av som direktør ved Sykehsuet Østfold søndag.

Just Ebbesen gikk av som direktør ved Sykehsuet Østfold søndag.

Sykehuset Østfold

Søndag kveld ble det klart at Just Ebbesen går av som direktør for Sykehuset Østfold. Han har særlig fått kritikk for mange korridorpasienter. Fra mai skal sykehuset ta imot pasienter også fra Akershus.

2018042316065820180423161422

karin.svendsen@fagbladet.no

Det var innkalt til ekstraordinært styremøte ved Sykehuset Østfold HF mandag, og eneste sak på dagsordenen var direktør Just Ebbesens framtid ved sykehuset på Kalnes. Han trakk seg forut for møtet.

En tydelig leder

Begrunnelsen er ifølge Ebbesen selv at det har vært stor oppmerksomhet om ham som leder.

– Jeg ser at Sykehuset Østfold ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press, sier Just Ebbesen til sykehusets egen hjemmeside. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Fagforbundets tillitsvalgte ved Sykehuset Østfold, Rune Jacobsen, har ikke noe å utsette på sin tidligere leder.

– Jeg har ikke noe å utsette på lederstilen hans. Just Ebbesen er den mest innovative og tydelige leder jeg har møtt, sier han.

Slik gikk det i lønnsoppgjøret for sykehusene

Sykepleierforbundet ser framover

I dag vil ikke fylkeslaget i Norsk Sykepleierforbund (NSF) kommentere lederegenskapene til Just Ebbesen.

– Vi har varsla om kritikkverdige forhold ved sykehuset, og våre bekymringer er fulgt opp, er kommentaren fra fylkesleder Karen Brasetvik.

Hun ønsker å være ferdig med det som har skjedd.

– Nå har vi fått en ny direktør som vi skal samarbeide godt med framover, sier fylkeslederen i NSF.

Hvem skal ha mest i årets oppgjør – mor eller datter?

For smått

Rune Jacobsen i Fagforbundet mener hovedgrunnen til at Just Ebbesen måtte gå, er de mange korridorpasientene.

– Men det kan ikke direktøren lastes for, hevder Jacobsen.

Forklaringene på de mange korridorpasientene, i fjor var det rundt 3.800, er ifølge Fagforbundets tillitsvalgte at sykehuset er bygd for lite.

– Dessuten er det enkelte kommuner som ikke har vært i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

– Hvem har ansvar for at det ble bygd for lite?

– Høyre lovte før valget i 2013 at spesialisthelsetjenesten skulle få 12 milliarder kroner ekstra. Vi fikk 9 milliarder i løpet av de fire første årene med blå regjering. Helse Sørøst bevilga seks milliarder til bygging av nytt sykehjem, og vi bygde for det, sier Jacobsen.

Mer enn fortjent?

Mistet tillit i styret

I begynnelsen av april gikk et enstemmig styre i Helse Sør-Øst imot Just Ebbesen som ønsket at pasienter fra Vestby skulle overføres fra A-hus til Sykehuset Østfold. Det skulle etter planen skje 2. mai 2018. Styret valgte å utsette overføringen av øyeblikkelig hjelp-pasienter i somatikken til september, mens pasienter i psykisk helsevern overføres som planlagt.

Styret hadde ifølge Dagens Medisin ikke tillit til forsikringene fra Ebbesen om at Sykehuset Østfold kunne håndtere enda flere pasienter nå.

Ordfører er bekymra for pasienter og ansatte

Ordfører Tom Anders Ludvigsen tror ikke Just Ebbesens avgang som sykehusdirektør har noe å si for innbyggerne i Vestby.

Sykehuset er tre år gammelt og allerede for lite for en voksende Østfold-befolkning. Likevel skal Sykehuset Østfold snart ta imot pasienter fra en av kommunene i nabofylket Akershus.

– Det er ingen tvil om at Sykehuset Østfold er bygd for lite, konstaterer Tom Anders Ludvigsen (Ap), ordfører i Vestby kommune i Akershus.

Mange utsettelser

Vestby med sine 17.500 innbyggere sokner i dag til A-hus i Lørenskog, men avstanden til Kalnes i Østfold er kortere. Et enstemmig kommunestyre støttet derfor i sin tid overflytting fra 1. januar 2018. Siden er overflyttingen utsatt til 2. mai. Nå har Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold utsatt overføringen av akuttinnleggelser i somatikken til 2. september.

– Er du trygg på at innbyggerne fra Vestby blir godt ivaretatt fra mai?

– Vi har fått forsikringer om at det meste er på plass på Kalnes fra mai, så på det feltet er jeg noe roligere.

Akuttpasienter skal fortsatt til A-hus

Tom Anders Ludvigsen syns det er fornuftig at akuttpasientene fra Vestby ikke skal overføres til Kalnes før 2. september.

– Vi vet at sykehuset har utfordringer med akuttmottaket. Derfor er jeg glad for at sykehuset tok oss på alvor da vi meldte fra om våre bekymringer for akuttpasientene, sier Vestby-ordføreren.

Trengs utvidelse

Han mener akuttmottaket på Kalnes må bygges ut så raskt som mulig.

– Nå må det fattes vedtak om utbygging, sier han.

– Er det mulig å få til før september?

– Nei, men det må være helt klare og vedtatte planer før akuttpasientene overføres.

– Holder det med en plan om utbygging dersom det ikke er bygd?

– Det må fattes vedtak om utbygging av akuttmottaket og helst også annet byggetrinn av sykehuset.

Havner hos ministeren

Dersom tilbudet til akuttpasientene ikke er god nok innen september, vil politikerne i Vestby henvende seg til Helse Sør-Øst for å diskutere hva som kan gjøres.

– Vi har ingen annen mulighet enn å klage til Helse Sør-Øst og regjeringen, sier ordføreren som tror saken havner hos helseministeren.

Trenger flere ansatte

På den ene sida trengs mer plass for å ta imot flere pasienter. Men Ap-ordføreren understreker at også arbeidsforholdene må være gode.

– I kommunehelsetjenesten ser vi at verdens flotteste folk jobber ræva av seg, og det setter vi pris på. Det gjør de også på sjukehuset. Vi er veldig opptatt at de ansatte skal ha gode og trygge arbeidsforhold. Vi har derfor vært tydelige på at Sykehuset Østfold må ha en god dialog med de ansatte om dette. En utvidelse på Kalnes ikke går utover arbeidsforholdene deres.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy