Fagarbeiderne ikke nevnt i barnehagenes nye «grunnlov»

TYDELIG ANSVAR: Den nye rammeplanen for barnehager er tydeligere på hva som er barnehagene og de ansattes ansvar for at barna skal trives og utvikles. (Illustrasjonsfoto).

TYDELIG ANSVAR: Den nye rammeplanen for barnehager er tydeligere på hva som er barnehagene og de ansattes ansvar for at barna skal trives og utvikles. (Illustrasjonsfoto).

Per Flakstad

Barnehagepedagogene ble framhevet som viktige, men fagarbeiderne er ikke nevnt i den nye rammeplanen for barnehager som ble presentert i dag.

2017042413030020170426164659

per.flakstad@fagbladet.no

Den nye rammeplanen for barnehager trer i kraft 1. august, og den er blitt et omfattende dokument som setter tydelig krav til hva barnehagebarna og foreldrene deres skal kunne vente seg av barnehagene og de som jobber der.

Dette blir den nye «grunnloven» for barnehagene.

Leserbrev: Er fagskoleutdanning med realkompetanse i bunn verdiløs?

– Trenger flere voksne

– Vi er positive til alle tiltak som øker kvaliteten i barnehagene. Om regjeringen ønsker en kvalitetsøking i barnehagen, trenger vi flere voksne sier Lederen i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.

– Fagforbundet har store forventninger til den kommende bemanningsnormen som regjeringen har lovet oss denne våren, legger hun til.

– Regjeringen vil i løpet av våren foreslå en styrking av pedagognormen, og samtidig foreslå en bemanningsnorm som sikrer at alle barn for nok voksne rundt seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagarbeiderne ikke nevnt

En Fafo-rapport som ble lagt fram tidligere i år, konkluderer med at barne- og ungdomsarbeidere har utdanning og kvalifikasjoner som er viktig for kvaliteten i barnehagene. Men fagarbeidere og deres betydning er ikke nevnt i rammeplanen. Derimot er det lagt stor vekt på betydningen av det pedagogiske personellet.

Kunnskapsministeren legger stor vekt på at barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i den nye rammeplanen. Sammen med KrF og Venstre har regjeringen bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere i år. Helårseffekten på over 400 millioner kroner vil øke andelen barnehagelærere fra 38 til 44 prosent, ifølge departementet.

I rammeplanens kapittel om ansvar og roller heter det at «barnehagelærere er den profesjonen som er utdannet spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver.» Videre heter det at «Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet.»

Øvrige ansatte omtales gjennomgående som «personalet».

– Rammeplanen har gode intensjoner om gode overganger fra barnehage til skole. Men dette krever bedre og systematisk bruk av fagarbeiderne i barnehagen. I Fagforbundet forventer vi at det vil komme en lovfesting av barne- og ungdomsarbeideren i barnehageloven, sier Mette Henriksen Aas, som legger til at hun har forventeringer til en eventuelt ny rødgrønn regjering etter valget, med et Senterparti som vil lovfeste at det skal være 25 prosent fagarbeidere i barnehagen.

Utdanningsforbundet fornøyd

Utdanningsforbundet er derimot svært fornøyd med den nye rammeplanen:

– Nå er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder, sier leder Steffen Handal.

Den nye rammeplanen sier blant annet at styreren er gitt «det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt», og at den pedagogiske lederen er gitt «ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn».

Det står også at barnehagelærerne skal «lede planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen» i tråd med barnehageloven.

Handal er videre glad for at rammeplanen er tydelig på at det er barnehageeier som har det juridiske ansvaret for kvaliteten i tilbudet.

Saken fortsetter under bildet

INKLUDERING OG MANGFOLD: – Framtidas barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

INKLUDERING OG MANGFOLD: – Framtidas barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kathrine Geard

– Gjør ansvaret tydelig

– Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen om den nye rammeplanen.

For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing. Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i, sier Røe Isaksen.

– Framtidas barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier kunnskapsministeren.

Omfattende arbeid bak planen

Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Over 100 fagpersoner bidro med innspill til forslaget som ble sendt på høring. Nesten 4000 deltakere kom med innspill på 15 høringskonferanser over hele landet. Totalt kom det inn rundt 600 høringsuttalelser.

– Jeg glad for det store engasjementet. Samtidig er den nye rammeplanen bare ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn. Skal barnehagetilbudet bli godt, trenger vi dyktige ansatte og aktive eiere som finner gode, lokale løsninger innenfor regelverket. Her spiller barnehagelærerne en nøkkelrolle, sier Røe Isaksen.

Den nye rammeplanen

Les hele rammeplanen her

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy