JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagbladet fikk kritikk av Pressens faglige utvalg (PFU)

Fagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, mener utvalget.

2018083012551020230821171436

tips@fagbladet.no

Kritikken fra utvalget gjelder en faktaboks i flere artikler på nettavisen fagbladet.no, der det stod at sykepleiere under opplæring kunne få ned til 17 kroner i timelønn.

Fagbladet var klaget inn for innhold i fire artikler, og under kan du lese hele uttalelsen fra Pressens faglige utvalg.

Dette er artiklene Fagbladet var klaget inn for:

• Her forteller Fagforbundets Sara Bell Litauens nasjonalforsamling hvorfor Norges to største byer droppet helsevikarbyrået Orange

• Orange Helse fikk kvalitetsmerket for bemanningsbransjen av NHO

Fagforeningsleder Sara Bell: – Høyre var døråpner for Orange Helse

Norskeide Orange kalles inn på teppet av parlamentet i Litauen – anklages for å utnytte litauere

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder fire artikler i Fagbladet om vikarselskapet Orange Helse. I artiklene ble selskapet anklaget for å utnytte sine litauiske ansatte.

Klager er Orange Helse. Klager mener at Fagbladet ikke ga selskapet tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Videre mener klager at Fagbladet har brutt Vær Varsom-plakatens krav om kildebredde og opplysningskontroll. Artiklene var totalt ensidige, og uriktige opplysninger er blitt publisert, skriver klager. Klager viser blant annet til en påstand om at sykepleiere under opplæring kunne få ned til 17 kroner i timelønn, ifølge en tolkning av deres arbeidsavtale. Klager viser også til en påstand om at Orange Helse var kalt inn på teppet til en høring i det litauiske parlamentet når de i realiteten var blitt invitert til en konferanse.

Fagbladet kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener Orange Helse har fått mulighet til å imøtegå alle opplysninger, og påpeker at eieren av selskapet unnlot å svare på en rekke spørsmål. I de to artiklene hvor eieren ikke ble sitert, var det fordi det var andre enn ham som ble kritisert. Avisen mener videre at artiklene har et godt kildegrunnlag, og at redaksjonen har dekning for alle påstander. Avisen avviser at god presseskikk er brutt selv om redaksjonen skrev høring i stedet for konferanse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Fagbladet var i sin fulle rett til å granske arbeidsvilkårene i Orange Helse. Selskapet er en stor leverandør av arbeidskraft til det offentlige helsevesenet og må tåle et kritisk søkelys.

PFU mener Fagbladet ikke har publisert sterke påstander av faktisk art som manglet samtidig imøtegåelse fra Orange Helse, jf. punkt 4.14. Utvalget merker seg at Fagbladet var i kontakt med Orange Helse flere ganger i løpet av arbeidet med artiklene. I de tilfellene der selskapet ikke slapp til, er ikke påstandene av en slik art at punkt 4.14 ble utløst.

I en av artiklene fremstilte Fagbladet det som om Orange Helse var kalt inn på teppet til en høring når selskapet egentlig var invitert til en konferanse. PFU mener avisen fremstilte saken på en måte som ikke hadde tilstrekkelig dekning. Utvalget merker seg imidlertid at Fagbladet var i kontakt med klager før publisering, og at selskapet unnlot å svare på avisens spørsmål om arrangementet og dermed oppklare feilen. Utvalget mener også at Fagbladet har handlet i god tro, idet en sentral kilde selv kalte arrangementet for en høring. Av den grunn mener utvalget at det publiserte – på publiseringstidspunktet – var innenfor det akseptable.

For øvrig noterer PFU at Fagbladet erkjenner at arrangementet ikke var en høring, og utvalget minner i den forbindelse om at feilaktige opplysninger skal rettes snarest mulig.

De påklagede artiklene hadde en faktaboks der det stod at sykepleiere under opplæring kunne få ned til 17 kroner i timelønn, ifølge en tolkning av deres arbeidsavtale. Isolert sett er det riktig at én rapport tolket arbeidsavtalen slik, så vidt PFU kan se. Likevel er PFU kritisk til at Orange Helses side av saken ikke kom bedre frem – selskapet fastholder at ingen noen gang har fått utbetalt så lite. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 sier at mediene skal tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Dette handler ikke bare om kildearbeidet som gjøres i forkant av publisering, men også hvilke kilder man velger å sette på trykk. Sentrale opplysninger skal ikke utelates. Utvalget mener Fagbladet burde fått frem at det ikke finnes dokumentasjon på at sykepleiere i realiteten har fått 17 kroner i timelønn.

Fagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. august 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Liv Ekeberg, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Kristin Taraldsrud Hoff

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy