Fagbladet.no brøt god pressekikk

PFU

Felt i Pressens faglige utvalg for manglende samtidig imøtegåelse.

2015112712065420151127120806

Fagbladet.no er felt i Pressens faglige utvalg(PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Vi får også kritikk for ikke å ha kontaktet kilden før publisering, med henvisning til plakatens punkt 3.2. Dessuten omfatter fellelsen brudd på punkt 2.3 - i det fagbladet.no ikke klargjorde tydelig nok De Factos tilknytning til fagbevegelsen, og at Fagforbundet Bergen hadde bestilt rapporten artikkelen baserte seg på.

Bakgrunnen for for fellesen er en artikkel fagbladet.no puliserte torsdag 3. september 2015 - en nyhetsartikkel med tittelen «Bergen kommune brukte millioner på dyre vikarer».

Les den omarbeidede versjonen av artikkelen her.

Representant for Orange Helse, et selskap som blir omtalt i artikkelen, klaget fagbladet inn for PFU, blant annet for mangel på samtidig imøtegåelse. Under utvlagets behandling av saken nylig ble altså fagbladet.no felt for brudd på god pressekikk.

Pressens faglige utvalg skriver i sin uttalelse følgende:

«I likhet med partene mener imidlertid PFU at klagers rett til samtidig imøtegåelse likevel ble utløst av artikkelen, og at Fagbladet dermed handlet i strid med VVPs punkt 4.14. Det er positivt at redaksjonen senere beklaget forholdet, men i utvalgets øyne veier ikke beklagelsen opp for det opprinnelige overtrampet. At klager ikke ble kontaktet før publisering, anses også kritikkverdig holdt opp mot VVPs punkt 3.2 om å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. »

Fagbladet.no får også kritikk på et annet punkt. Grunnlaget for artikkelen er et forskningsnotat skrevet av forskningsstiftelsen De Facto – og skrevet på bestilling fra Fagforbundet i Bergen. Dette burde ha kommet tydeligere frem i artikkelen, mener utvalget:

«Men etter PFUs syn burde det ha gått tydeligere frem av omtalen, også i justert oppslag, at De Facto er et kunnskapssenter for fagorganiserte, og at senteret hadde utarbeidet rapporten for Fagforbundet i Bergen. Etter utvalgets mening er dette informasjon som er avgjørende for publikums oppfatning av innholdet i rapporten. Utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, der det heter: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

Les hele uttalelsen her

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy