JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet støtter Ap: Vil ha slutt på kommersielt barnevern - møter motstand fra NHO

Linn Herning (t.v.) fra For velferdsstaten og FO-leder Mimmi Kvisvik heier på forslaget om å fase ut private. Dag Ekelberg fra NHO Service mener barnevernet vil bli fattigere hvis forslaget vedtas.

Linn Herning (t.v.) fra For velferdsstaten og FO-leder Mimmi Kvisvik heier på forslaget om å fase ut private. Dag Ekelberg fra NHO Service mener barnevernet vil bli fattigere hvis forslaget vedtas.

LO Media

Kommersielle aktører bør fases ut av barnevernet, foreslår Arbeiderpartiet. Fagforeningene applauderer. – Et ytterliggående forslag som vil utradere gode tilbud, advarer NHO.

2018042014480020180420151243

bjorn.grimstad@fagbladet.no

solfrid.rod@lomedia.no

– Barnevernet vil stå fattigere tilbake uten ett av sine tre viktige kompetansemiljøer hvis dette forslaget skulle gå gjennom, sa Dag Ekelberg fra NHO Service og handel.

Dette kom fram da familie- og kulturkomiteen på Stortinget torsdag behandlet et dokument 8-forslag fra fem Ap-representanter, inkludert leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik (se faktaboks). Forslaget skal etter planen behandles av Stortinget 28. mai.

I dag drives omtrent halvparten av institusjonsplassene i barnevernet av kommersielle aktører. Disse ønsker Ap skal fases ut til fordel for det offentlige og ideelle aktører.

Arbeiderpartiet vil kaste kommersielle ut fra barnevernet

Kommersielle 30 prosent billigere

Dag Ekelberg hevder at private kommersielle institusjoner drives om lag 30 prosent billigere enn de statlige.

– En viktig grunn til det er medleverforskriften, som igjen er helt i tråd med hensynet til barnets beste, argumenterte han.

Medleverforskriften fritar arbeidsgiver fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Fagforbundet og FO mener at forskriften tillater sosial dumping. De ansatte i private, kommersielle institusjoner jobber rundt 30 dager mer enn i staten, uten at dette fullt ut kompenseres med økt lønn. Både FO og Fagforbundet understreker at de støtter og legger til rette for fleksible arbeidstidsordninger. Men ordningene må forhandles mellom partene.

Rødt vil lukke smutthullet som gir private omsorgsarbeidere 28 døgns gratisarbeid hvert år

Taper lønn og pensjon

Fagforbundet og FO gir sin fulle støtte til forslaget fra Arbeiderpartiets representanter. De minner om at de ansattes lønns- og arbeidsforhold er en viktig del av konkurransegrunnlaget. De ansatte i private kommersielle institusjoner taper både lønn og pensjon sammenlignet med sine kolleger i statlige institusjoner.

I tillegg er det vanskelig å drive faglig utvikling innenfor et anbudssystem som hele tida presser prisene, mener de.

– Barnevernssektoren trenger stabilitet, forutsigbarhet og god utnytting av hver krone. Vi støtter forslaget fordi barnevernet ikke er egnet for konkurranse, og det er noen grunnleggende utfordringer knyttet til anbudsregimet, sa rådgiver Ingrid Buset, som møtte i høringen torsdag.

– Gode resultater blir bedriftshemmeligheter, ikke erfaringer som utveksles, fortsatte hun.

De tjener fett på barnevern og søppel

Vil ha trygg grunnmur

På e-post fra Stockholm beretter seksjonsleder for helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, at de velger å støtte Aps forslag fordi de ønsker trygge arbeidslivet for de som skal gi omsorg, altså de ansatte.

– Slik vi erfarer det, klarer ikke kommersielle aktører å gi den tryggheten barn trenger over tid. Samtidig er de ansattes arbeidstid, lønn og pensjon ikke sikre nok, skriver Luther videre.

Hun hevder at all omsorgsarbeid må stå på en trygg grunnmur som fører til forutsigbarhet. Fagforbundet listet en rekke innspill for hva som skal til for at Aps forslag skal bli en realitet. Blant annet vil de at Bufetat skal få styringsrett over institusjonsplassene og at medleverforskriften avvikles (se faktaboks).

Under høringen satt Fagforbundet side ved side med FO. De to LO-forbundene var også enige i sin kritikk av anbudsregimet.

– Barna i barnevernet trenger kontinuitet. Anbud svarer ikke opp det. Anbud svarer opp diskontinuitet, byråkrati og kontroll, sa FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hadia Tajik er en av flere Ap-representanter som står bak forslaget.

Hadia Tajik er en av flere Ap-representanter som står bak forslaget.

Jan-Erik Østlie

– Barnevern er ikke en vare

Barnevern egner seg rett og slett ikke for et marked, mener FO.

– Barnevern kan ikke sammenlignes med produksjon av varer. Dette er tjenester som er svært inngripende, som er komplekse og som skal dekke grunnleggende behov til de aller mest sårbare, sa Kvisvik til de frammøtte politikerne.

Løsningen er å bygge opp et differensiert tilbud i offentlig regi med innslag av ideelle aktører, mener Kvisvik.

– Billig barnevern dyrt på sikt

Om staten her og nå sparer litt penger på å kjøpe billige barnevernstjenester av store kommersielle aktører, kan det fort bli veldig dyrt for samfunnet, advarte Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.

Hun mener at anbud i seg selv innebærer en risiko, fordi aktørene kan gå konkurs eller tape i konkurransen. Dette kan igjen bety at barn og unge må flytte.

– Vi har sett flere eksempler på at tiltak legges ned, ikke på grunn av kvalitet, men på grunn av pris. Jeg vil hevde at anbud har vært skadelig for de aller fleste i barnevernet, med unntak av de kommersielle aktørene selv, sa Herning.

Kriminelle går fra byggebransjen til barnevernet

Bekymret for barnevernet

Kirkens Bymisjon, Voksne for barn, Stiftelsen Crux og Ideelt barnevernsforum hadde alle møtt opp for å støtte forslaget fra AP-representantene. Barnevern og markedstenkning går ikke i hop, nå må hensynet til barnets beste settes øverst, argumenterte de.

– Vi er bekymret for barnevernet. Det går dårlig med mange av barna. Og det er for mange historier om private tiltak der det har gått veldig galt, og der det er altfor dårlig kontroll, sa Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for barn.

– Staten har all makt

NHO Service og handel reagerte på framstillingen av kommersielle selskaper i barnevernet.

– Staten har all makt, alle kjøp og tiltak er underlagt de samme kravene og godkjenningene, sa Maria Reklev, fagsjef for barn og unge.

Erik Sandøy er administrerende direktør i Aleris omsorg, den største kommersielle barnevernsaktøren i Norge. Han mener det offentlige har blitt mye bedre til å kjøpe inn og kontrollere tjenester.

Både Sandøy og Ekelberg viste til lange tradisjoner for at det offentlige driver barnevernet i samarbeid med både ideelle og kommersielle. Det trengs fortsatt for å lykkes med et mangfoldig tilbud til utsatte barn og familier, mener de.

Et godt barnevern krever at det offfentlige samarbeider både med idelle og kommersielle aktørerer, mener Erik Sandøy.

Et godt barnevern krever at det offfentlige samarbeider både med idelle og kommersielle aktørerer, mener Erik Sandøy.

Tri Nguyen Dinh

– Et dramatisk brudd

Velferdsstaten fungerer bedre med bedrifter som går i pluss, mener Ekelberg.

– Jeg er overrasket over at et så ytterliggående forslag fremmes av Ap, et parti som vanligvis støtter gode og bærekraftige løsninger. Dette forslaget er ren ideologi, et dramatisk brudd på den pragmatismen som har rådet i barnevernet i flere tiår, sier han.

– Anerkjenner NHO at utbytte er et problem?, ville Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti vite.

– De store aktørene tar ikke ut utbytte. Mindre selskaper tar ut mer enn de store. Vi ser ikke på dette som en stor problemstilling, svarte Dag Ekelberg.

Han viste til at regjeringen har satt ned et utvalg som skal se nærmere på pengestrømmene mellom offentlig sektor og kommersielle selskaper i velferdsstaten.

Én stemme som manglet

Freddy André Øvstegård fra SV påpekte at én stemme manglet i høringen; barn og unge i barnevernet.

– Barnevernsbarna har uttalt at anbudsregimet er problematisk. Jeg bare minner om det, sa han.

Etter torsdagens høring skal familie- og kulturkomiteen innstille overfor resten av Stortinget, som skal fatte endelig vedtak.

Dette får du i lønnsøkning hvis LO Kommune får viljen sin

Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern

Forslag fremmet av stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik:

1. Stortinget ber regjeringen sikre at barnevernsinstitusjoner drives av det offentlige og ideelle aktører,

og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av institusjonsplasser i barnevernet.

2. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut av øvrige deler av barnevernet, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.

Dette foreslår Fagforbundet

For å gjennomføre representantforslaget og gi barnevernet gode rammevilkår er det nødvendig at:

• Det legges en forpliktende plan for hvordan staten tar tilbake hovedansvaret for driften av institusjonsbarnevernet.

• Bufetat har mulighet til å prioritere bruken av institusjonsplassene. Endringene i barnevernsreformen(Prop.73L Endring av barnevernsreformen) medfører full prisdifferensiering og fjerner statens rett til å styre bruken av institusjonsplassene. Vi mener at denne mekanismen vil vanskeliggjøre en prioritering av et offentlig og ideelt drevet institusjonsbarnevern.

• Medleverforskriften avvikles. Fagforbundet mener at de behovene den er ment å dekke er mulig å oppnå med hjemmel i AML § 10-12 (4), slik eksemplene fra kommunal og statlig barneverntjeneste viser.

• Handlingsrommet til å inngå langsiktige kontrakter med ideelle aktører tydeliggjøres.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy