Ny regjering:

Fagforbundet-topp: – Opposisjonen på Stortinget har nå en gyllen mulighet til å stå sammen mot regjeringen

IKKE IMPONERT: – Det den nye regjeringen i sin erklæring kaller «å modernisere», kaller jeg en politikk som tar oss tilbake til tida før Norge ble et velferdssamfunn, sier nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen.

IKKE IMPONERT: – Det den nye regjeringen i sin erklæring kaller «å modernisere», kaller jeg en politikk som tar oss tilbake til tida før Norge ble et velferdssamfunn, sier nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen.

Kari-Sofie Jenssen

Dette er Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsens umiddelbare reaksjon på den nye blågrønne regjeringserklæringen.

2018011516241820180116132945

per.flakstad@fagbladet.no

Nestlederen er bekymret for økt privatisering og kommersialisering av de offentlige tilbudene, og mener regjeringserklæringen fra Høyre, Frp og Venstre kommer til å ramme den norske velferden og det offentlige tilbudet til befolkningen.

– Viktig å stå samlet

– Jeg vil si det så sterkt som at hvis opposisjonen ikke greier å samle seg mot denne regjeringen, så forstår ikke jeg hvordan den skal klare det ellers, sier Larsen.

– Her er det mye som både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enig om å være imot. Jeg vil også tro at mange punkter i denne regjeringserklæringen heller ikke er musikk i KrF-ører.

Nettopp derfor er det viktig at opposisjonen står samlet, slik at den ikke blir fintet ut av en regjeringen som ber om støtte fra ett av opposisjonspartiene i én sak og fra et annet i neste, og som får gjennomført politikken sin gjennom en slik sak-til-sak manøvrering, fortsetter han.

– Det er ikke bare KrF som får en nøkkelrolle i dette politiske spillet. Alle opposisjonspartiene må nå kjenne sin besøkelsestid og bidra til å bekjempe den usosiale politikken som denne regjeringen ønsker å føre, legger han til.

Opposisjonen spår økte forskjeller med den nye regjeringen

– Folk vil ha fast jobb og fast arbeidstid

Regjeringen skriver at den vil fortsette arbeidet med å tilpasse og modernisere arbeidsmiljøloven. Slik Odd-Haldgeir Larsen tolker det, betyr det å svekke den ytterligere i forhold til de endringene som kom i forrige regjeringsperiode da det blant annet ble åpnet for større mulighet til midlertidige ansettelser.

– Regjeringen sier at faste ansettelser skal være hovedregelen, men har ingen forslag på hvordan den skal sikre at dette faktisk skjer.

– I tillegg sier den at den vil følge opp anbefalingene fra arbeidstidsutvalget, som blant annet foreslo mer bruk av individuelle arbeidsavtaler og større styringsrett fra arbeidsgiver. Dette betyr rett og slett at rettighetene som arbeidstakere har hatt skal svekkes, sier Odd-Haldgeir Larsen.

– Det regjeringen i sin erklæring kaller «å modernisere», kaller jeg en politikk som tar oss tilbake til tida før Norge ble et velferdssamfunn, sier Larsen.

– Folk ønsker ikke fleksibel ansettelse. De vil ha fast jobb. De vil ikke ha fleksibel arbeidstid på arbeidsgivers premisser. De vil vite når de skal på jobb og når de har fri slik at de kan planlegge livet sitt.

Bekymret for privatisering

– Den nye regjeringen er helt tydelige på at de ønsker mer konkurranse og privatisering. Vi frykter at dette vil ramme blant annet det offentlige sykehustilbudet. Fritt sykehusvalg betyr at de som ønsker det kan få utført enkle inngrep på privatklinikker, mens det offentlig får regningen. Dette utarmer de offentlige sykehusene på en måte vi ikke ønsker, og svekker tilbudet til dem som virkelig er alvorlig syke, sier Larsen.

Han er også bekymret for kommuneøkonomien, og mener kommunenes rolle som offentlig tjenesteyter vil bli svekket med regjeringens politikk.

– Kommunene er viktige både for befolkningen, men også for næringslivet. Hvis kvaliteten på det offentlige tilbudet og effektiviteten i den kommunale saksbehandlings blir svekket, vil det ramme næringslivet som er avhengig av disse tjeneste for å drive, sier Larsen.

Hovedpunktene i regjeringsplattformen

Seks hovedpunkter fra plattformen:

1. Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.

2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at vi tar vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

3. Skape et inkluderende arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser, myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.

4. Sikre gode velferdsordninger. Det er gledelig at flere lever lenger, men bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive lenger.

5. Redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape seg sitt eget, gode liv.

6. Gjennomføre et integreringsløft. Den internasjonale migrasjonen er svært lite forutsigbar, og vi må ha en høy beredskap for raske skiftninger. Vi må lykkes bedre med integreringen i arbeidslivet. Det er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i våre velferdsordninger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy