JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alene på natta

Frykter alvorlige voldshendelser: Nå må nattevakt Luis våke alene

BEKYMRET: Luis Sucari er tillitsvalgt ved BjerkeBo.

BEKYMRET: Luis Sucari er tillitsvalgt ved BjerkeBo.

Bjørn A. Grimstad

Etter kraftige protester fra de ansatte stoppet politikerne i bydelen et kutt som ville ført til at én person måtte være våken nattevakt alene med potensielt voldelige beboere. To år senere foreslår bydelen på ny å kutte den ekstra våkne nattevakten.

2022092910461920220929122752

Ingeborg.rangul@fagbladet.no

På BjerkeBo i Bjerke bydel i Oslo bor det pasienter med psykiske og somatiske lidelser, og pasienter som sliter med rus. I dag har to nattevakter ansvar for beboerne kveld og natt.

I bydelsdirektørens budsjettforslag for 2021 ønsket bydelen å redusere bemanningen fra to våkne nattevakter til en våken og en hvilende. Dette gikk Bjerke bydelsutvalg imot i slutten av desember 2020, og nattevaktene fikk fortsette bemanningen som før.

– I slutten av juni kom forslaget om at bydelen igjen ville omorganisere nattevakttjenesten og kutte fra to våkne nattevakter til to ambulerende, forteller Luis Sucari, tillitsvalgt på institusjonen.

Det betyr altså at den ene nattevakten som blir igjen på BjerkeBo nå vil ha muligheten til å kontakte to «mobile» nattevakter som også har vaktansvar for andre steder på Bjerke, hvis en situasjon oppstår.

For lang responstid

Luis Sucari forteller at de drifter to etasjer om natten i tillegg til en omsorgsbolig for utviklingshemmede i andre etasje på natt. Totalt er det snakk om 23 beboere. Han mener at hvis de nå bare skal være en våken nattevakt, vil det bety at den personen må betjene 23 pasienter over tre etasjer alene. De to ambulerende nattevaktene vil betjene flere steder og ikke BjerkeBo alene.

– Dette kom overraskende på oss. Nå sitter vi som jobber som nattevakter igjen med en bekymring for hvordan nettene blir. Vi er redde for vår egen sikkerhet, sier Luis Sucari.

Sucari forteller om beboere med tunge psykiske og somatiske lidelser og pleietrengende med individuelle behov. Den ene nattevakten skal kunne ringe til en ambulerende nattevakt ved behov.

Han mener at to ambulerende nattevakter ikke er tryggere enn å være to våkne på jobb. Sucari forteller at når det skjer noe akutt og helt ut av det blå, vil det ikke være tid til å ringe to stykker som de må, hvis den ene skulle være opptatt når de har behov for ekstra assistanse.

{s1}

– Vi vet at det kan ta langt tid for å få hjelp når akutte og krevende situasjoner oppstår. Så langt har vi klart å løse akutte og farlige situasjoner fordi vi har vært to nattevakter og kort responstid. Men vi frykter den dagen det kan smelle.

 

Bekymret for eget liv

Nattevaktene er bekymret for voldshandlinger begått av mennesker med psykiske lidelser, som kanskje kunne vært unngått med større satsing på psykiatri, som politikerne har lovet.

– Vi vil helst ikke at tilsvarende skal skje i bydel Bjerke, sier Sucari.

Den tillitsvalgte på Bjerke bo tenker spesielt på tre episoder. Det er Bislett-drapet, hvor en mann dømt til tvungent psykisk helsevern ble drept av politiet etter at han angrep dem med kniv.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en beboer da hun var alene på nattevakt på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Og han tenker på Grünerløkka-drapet, hvor han personlig kjenner offeret som ble partert av en person som var inne i et psykiatrisk behandlingsopplegg.

For syk for fengsel. Frisk nok til å dømmes til fengsel

– Derfor kjennes dette så tungt for meg og mine kollegaer. Vi jobber med mennesker med lignende diagnoser.

 

Stor belastning

Fagbladet møtte Luis Sucari sist det var snakk om nedbemanning i desember 2020. Den gangen sa han at nattevaktene håndterer beboere som er ruset eller psykisk syke, og at én hvilende nattevakt ikke er nok. Risikoen er større for den våkne nattevakten med en hvilende nattevakt fordi folk kan snu i løpet av sekunder. Mange av beboerne er våkne hele natten.

Nattevakten Luis ble truet på livet av beboer: Nå vil bydelen kutte i nattevakt-bemanningen

– Vi er virkelig bekymret for arbeidssituasjonen og sikkerheten vår og belastningen som nedskjæringen vil medføre for den ene nattevakten som vil stå alene i tjenesten. Det er helt utrolig at de går tilbake på løftene fra desember for snart to år siden, mener Sucari.

Han er glad for at bydelen vil gi et bedre nattilbud, men mener det da er bedre å ansette folk. Han skjønner ikke hvordan de har vurdert det som ble vedtatt for to år siden. og endret det og

– Vi føler at vi ikke har blitt lyttet nok til i møter med bydelen, sier Sucari.

Rett kompetanse og ressursbruk

Alexander Standal Bergli er avdelingsdirektør for Velferd i bydel Bjerke. Han svarer på e-post at Bydel Bjerke har hatt en gjennomgang av alle nattevakttjenestene til de som mottar hjemmebaserte tjenester.

– Dette har vi gjort for å sikre tilgang til rett kompetanse og å sikre rett bruk av ressurser.

Videre i e-posten står det at bydelsadministrasjonen vurderer at dette vil være en styrking av nattvakttjenesten i Bjerke bo. Med ny modell vil beboerne i Bjerke bo ha tilgang på tre våkne nattvakter. En vil være stasjonert fast i Bjerke bo, og i tillegg vil det være to ambulerende ressurser som er tilgjengelig ved behov.

– En av disse vil ha sykepleierutdannelse, og vil være en faglig styrking av tilbudet som vil komme innbyggerne i bydelen til gode. Det er behovet til innbyggerne som er styrende for tilbudet vi gir. Det vil altså være tre våkne nattvakter tilgjengelig ved behov, i motsetning til dagens to, og det er behovet som vil være styrende for ressursbruken.

– Forstår du frykten til de ansatte?

– Alle medarbeiderne i bydel Bjerke skal føle seg trygge på jobb. Det er utført overordnet ros-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse red. anm.) for ny modell av nattvakttjeneste, som tillitsvalgte har vært med på å lage, og vi vil fortløpende gjøre vurderinger for tiltak som eventuelt må settes inn for å trygge medarbeiderne som eventuelt føler seg utrygge. Dette kan være veiledning, opplæring og annet. 

– I dag er det ingen av de som bor i leilighetene i Bjerke bo som har vedtak om tjenester på natt etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det er gjennomført en kartlegging som viser at nattevaktene i snitt har 1,2 timer aktiv tjeneste av en total vaktlengde som er på 10 timer, altså 2 personer som totalt har 1,2 timer aktiv tjeneste. De siste to årene er det skrevet cirka 2 avvik per år på hendelser på natt. Av hva som er registrert i bydelens avvikssystem, ble politiet sist tilkalt i 2020.

– Vår vurdering er at det vil faglig forsvarlig med en våken stasjonær med tilgang på to ambulerende ved behov. Dersom behovene skulle endre seg hos brukergruppen, vil vi endre bemanningen. 

– Er de tillitsvalgte tatt med på drøfting?

– Ja, tillitsvalgte har vært med på hele prosessen.

I eposten lister avdelingsdirektøren en oversikt over avholdte møter:

 

«• Hovedtillitsvalgte fra tre forskjellige fagforeninger, Fagforbundet, FO og NSF, har vært med på 14f-møter - 3 referatfestede møter totalt. 

• Plasstillitsvalgte hovedtillitsvalgte, lokalt verneombud og hovedverneombud har deltatt på utarbeidelsen av Ros-analysene.

• Saken har vært behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og i Medbestemmelsesutvalget slik at de har fått mulighet til å uttale seg. 

• Endringen har også vært sak på to medbestemmelsesmøter i seksjonen der lokalt tillitsapparat og lokalt verneombud deltar.

• Vi har orientert om det på boligens personalmøte sammen med hovedtillitsvalgt. 

• I tillegg til den skriftlige informasjon som ble sendt ut for over 3 måneder siden, allerede etter det første 14f-møtet, har plasstillitsvalgt fått fortløpende informasjon pr telefon to ganger for å være orientert om utviklingen.»

Mener bemanningen styrkes

Da saken var oppe i bydelen for to år siden, gikk Rødt, Arbeiderpartiet, SV og MDG sammen mot forslaget, og fikk flertall. Leder av Bjerke bydelsutvalg Lars Erik Fuglesang (Ap) sa den gangen at etter tilbakemelding fra de ansatte og tillitsvalgte hadde bystyreutvalget bestemt seg for å beholde bemanningen slik den er. De tillitsvalgte ble hørt og politikerne stolte på at behovet var der.

– Slik jeg ser det, er ikke dette et budsjettspørsmål. Det er et arbeidsgiveransvar, sier Fuglesang i dag.

Han mener at det er opp til arbeidsgiver å fordele bemanningen på arbeidsplassen.

– Slik er to ambulerende nattevakter en økning og ikke en reduksjon. Dette er ikke et spørsmål vi politikere vil ta i, siden det ikke er et budsjettspørsmål. Vi har tillit til at arbeidsgiver gjør jobben sin. I utgangspunktet får beboerne det beste tilsynet de kan få. Jeg går ut fra at arbeidsgiver gjør de rette vurderingene.

Nattevaktene ved Bjerke bo ha ikke fått informasjon om når bemanningsreduksjonen er tenkt, men Sucari antar at det vil tre i kraft fra slutten av 2022 eller starten av neste år.

Så langt har vi klart å løse akutte og farlige situasjoner fordi vi har vært to nattevakter og har hatt kort responstid. Men vi frykter den dagen det kan smelle.

Luis Sucari, tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy