JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

200 venter på svar fra tvisteløsningsnemnda:

Gerd krevde større stilling for halvannet år siden. Hun venter fortsatt på svar.

FØLER SEG GLEMT: Gerd Othelie Pedersen krevde større stilling for å få en lettere hverdag. Hun syns det er frustrerende å vente på at saken skal behandles i tvisteløsningsnemnda.

FØLER SEG GLEMT: Gerd Othelie Pedersen krevde større stilling for å få en lettere hverdag. Hun syns det er frustrerende å vente på at saken skal behandles i tvisteløsningsnemnda.

privat

– Jeg føler meg jo litt glemt og lurer på hva som skjer, sier Gerd Othelie Pedersen, en av 200 deltidsansatte som venter på å få behandlet saken sin i tvisteløsningsnemnda.

2016102512081020230821171436

simen.grimsrud@fagbladet.no

Hun er assistent i en 47 prosent stilling ved Marithaugen sykehjem i Vågan. I begynnelsen av 2015 la hun inn krav til kommunen om å øke stillingsprosenten sin til 89 prosent. En endring i arbeidsmiljøloven ga deltidsansatte som Gerd Othelie Pedersen rett til å kreve stillingsprosenten de faktisk har jobbet jevnlig de siste 12 månedene (se faktaboks).

Vil ikke «shoppe» vakter

Hun fikk avslag fra Vågan kommune, som mente at det ikke lenger var behov for ekstraarbeidet. I mai i fjor sendte Pedersen saken til tvisteløsningsnemnda, i håp om å få støtte der. Hun har fortsatt ikke hørt noe.

– Jeg har jobbet ekstravakter jevnlig etter dette også. Hadde jeg fått en større fast stilling, ville det gjort hverdagen enklere. Da kunne jeg visst når jeg skulle jobbe og jeg hadde sluppet å «shoppe» vakter. Dessuten mister jeg pensjonsopptjening og rettigheter hvis jeg blir syk, sier Pedersen.

Tvisteløsningsnemnda: Halvparten får avslag om større stilling

Saksbehandlingstid: Ett år

Assistenten er ikke alene om å vente.

Tvisteløsningsnemnda har gjort vedtak i 88 saker, noen saker har blitt trukket, mens rundt 200 deltidsansatte fortsatt venter på at saken skal behandles. De eldste sakene er fra februar i fjor, ifølge Helene Nødset Lang, seniorrådgiver i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda.

– Man må nok forvente en saksbehandlingstid på rundt ett år slik situasjonen er nå, skriver hun i en e-post til Fagbladet.

Behandlingstiden i nemnda har skapt stor frustrasjon blant dem venter på svar i saken sin. Nødset Lang opplyser at nemnda nå behandler saker som ble sendt inn sommeren 2015.

– Planen er å behandle disse sakene nokså kronologisk etter når de kom inn til oss. I tillegg har vi noen få saker som har vært behandlet i et nemndsmøte, men hvor vedtaket ikke er ferdigstilt. Den eldste av disse sakene er fra februar 2015, og vil forhåpentligvis bli sendt ut i løpet av kort tid, skriver Lang.

Venter på utvidelse av nemnda

Tvisteløsningsnemnda ble overrumplet av et stort antall saker etter at regelendringen trådte i kraft 1. januar i fjor. Totalt har rundt 350 klaget saken inn.

I juni vedtok regjeringen blant annet å utnevne flere medlemmer til tvisteløsningsnemnda for å bedre kapasiteten, men foreløpig har ingenting skjedd. Fagbladet har vært i kontakt med presseseksjonen i Arbeids- og sosialdepartementet. I svaret fra departementet viser de til vedtaket om at antallet faste medlemmer i nemnda skal økes fra tre til ni.

– Dette vil bedre nemndas behandlingskapasitet betydelig. Departementet arbeider nå med å få oppnevnt en utvidet nemnd etter de nye reglene, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post.

Fagbladet har ikke fått svar på hvorfor de nye nemndsmedlemmene ikke er på plass ennå, eller hvor mye behandlingstiden vil reduseres når de kommer på plass.

Slik krever du større stilling

– En hån mot de som ikke får svar

I Vågan sitter flere og venter på svar. Totalt fire deltidsansatte krevde større stilling i fjor. Fortsatt har ingen av dem hørt noe.

– De er kjempefrustrerte, de får ingen tilbakemeldinger. Det oppleves som en hån, sier Lasse Nordby, leder av Fagforbundet Vågan.

Han forteller at sakene har blitt sendt mellom kommunen og nemnda for en del avklaringer. Nå er det et halvt år siden noen av de deltidsansatte hørte noe sist.

– Det virker ikke som tvisteløsningsnemnda prioriterer disse sakene, sier Nordby.

Slik krever du større stilling:

• Skaff dokumentasjon på hvor mange timer du har jobbet.

• Regn ut den gjennomsnittlige stillingsprosenten du faktisk har jobbet det siste året. Kontakt din nærmeste tillitsvalgt hvis du trenger hjelp.

• Krav om høyere stillingsprosent sendes skriftlig til arbeidsgiver med henvisning til arbeidsmiljøloven § 14-4a.

Arbeidsmiljøloven §14-4a:

Arbeidsmiljøloven §14-4a trådte i kraft 1. januar 2014, men kunne først benyttes fra 1. januar i år.

Lovteksten i Arbeidsmiljøloven:

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy