JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gradvis økning av pensjonsalderen, men nytt utvalg skal finne en løsning for sliterne

Tonje Brenna vil sette ned et nytt utvalg for å finne en løsning på sliter-problemet.

Tonje Brenna vil sette ned et nytt utvalg for å finne en løsning på sliter-problemet.

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet krever bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet

2023121509285020231215124019

aslak@lomedia.no

Fredag morgen la regjeringen fram en stortingsmelding om framtidens pensjon.

Skal ikke bli pensjonstapere

Arbeidet har dreid seg om hvordan minstenivået for uføre og minstepensjonister kan forbedres.

Dagens pensjonsregler gjør at uføre vil sakke akterut sammenlignet med folk i jobb, ifølge regjeringen.

{f1}

– Regjeringen er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb. Vi må sikre at de som ikke kan jobbe, får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sier Brenna.

Får du ytelser fra Nav? Se om du slipper skatt i desember

Fagforbundet: – Må sikre sliterne

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag, men Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Kvinner tar mange tunge løft i et langt arbeidsliv. Det er de som i stor grad passer på våre barn, eldre og syke. Det sliter på kroppen fysisk, men det er også de som står i de mest emosjonelt krevende jobbene, og kombinasjonen gjør at det er vanskelig å stå løpet ut, fortsetter hun.

– Det er særlig kvinner som mottar minsteytelse og de lever samtidig lengre, det betyr at de kan komme dårlig ut av denne endringen. Fagforbundet er opptatt av å sikre at kvinner som har minsteytelser eller blir uføre også i framtida skal kunne leve av pensjonen, sier Nord. 

Regjeringen går inn for mange av pensjonsutvalgets anbefalinger i ny stortingsmelding, slik som gradvis økt pensjonsalder, økte minstesatser og skjerming av uføre.

– Alt avhenger om vi får på plass en ordning som sikrer sliterne, og at utvalget som settes ned for å finne nye løsninger er reelt. Det vil kreve mye av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i tillegg til politikerne. Vi skal gjøre vårt for å bidra, sier Nord. 

For Fagforbundet er holdningen og framtida til særaldersgrensene også en svært viktig del av denne debatten.

– Fagforbundet er glad for at regjeringa sikrer og forbedrer rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag, men vi skulle gjerne sett at de gjorde enda mer, sier Nord.

I forslaget skjermer regjeringen uføres alderspensjon i en viss grad, men Fagforbundet har bedt om at de skjermes helt for levealdersjusteringen og får opptjening til 67 år.

I de tyngste yrkene er 7 av 10 kvinner

Viktig sosialt grep

Det nye systemet for regulering av minsteytelsene innebærer altså at disse ytelsene reguleres med lønnsveksten. Dette vil bety at minsteytelsene opprettholder sin verdi sammenlignet med det generelle lønnsnivået i samfunnet, mener regjeringen.

– Alle skal ha en pensjon å leve av. Vi må sikre at minstenivåene opprettholdes i verdi, også for framtidens mottakere. Dette er et viktig sosialt grep, sier Brenna.

Det minste alderspensjonsnivået for enslige økte med 20.244 kroner i årets trygdeoppgjør – fra 236.796 kroner til 257.040 kroner, men det er likevel under EUs fattigdomsgrense for enslige.

Minstesatsen for uføretrygd er 23.038 kroner per måned hvis du bor alene og 21.181 kroner per måned hvis du er samboer/gift. 

Stortingsmeldingen som legges fram av Brenna, følger dermed i det store og hele Pensjonsutvalgets anbefalinger som ble lagt fram i juni i fjor.

Utvalg

Pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, gikk igjennom hele pensjonssystemet og kom med forslag til forbedringer.

Men utvalget kom ikke med noe forslag til hvordan en kan sikre de såkalte «sliterne» i arbeidslivet, altså arbeidstakere som på grunn av helsa ikke kan jobbe lenge nok til å få en god alderspensjon.

– Det må på plass for at vi skal støtte pensjonsreformen, uttalte LO-nestleder Steinar Krogstad til FriFagbevegelse i november.

Regjeringen vil derfor nedsette et eget utvalg som skal vurdere problemstillingen og komme med forslag til ulike løsninger for sliterne, inkludert en ordning i folketrygden.

– Vi skal sette oss sammen med partene i arbeidslivet, både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, og se på ulike løsninger sammen. Det viktigste er at folk skal ha trygghet inn i alderdommen, uansett helse og yrke, sier Brenna. 

Enighet: Nå øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Øker pensjonsalderen

Regjeringen foreslår å øke pensjonsalderen. Endringen i pensjonsalderen skal gjelde fra og med 1964-kullet, og øke med rundt ett år for hvert tiår. Tanken er at pensjonsalderen skal øke i takt med økning i forventet levealder.

Dermed må de som er født i 1974, jobbe ett år lengre, og de som er født i 1994, må jobbe tre år lengre enn dagens pensjonsalder på 67 år.

– Folk skal ha trygghet for pensjonene sine, både nå og i framtida. Grepene vi foreslår er nødvendig for å sikre et mer rettferdig pensjonssystem, sier Brenna.

Slik skal disse gruppene unngå å bli pensjonstapere, ifølge utvalget:

· Minstesatsene reguleres i takt med lønnsveksten

· Alle pensjoner under utbetaling skal fortsatt reguleres med snittet av lønns- og prisvekst

· Uføre får økt aldersgrensen for opptjening til alderspensjon fra 62 år til 65 år i ny opptjeningsmodell

· Uføres alderspensjon skjermes for om lag to tredjedeler av virkningen av levealdersjusteringen for å holde tritt med arbeidsføres alderspensjonsnivå

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy