Her er de viktigste vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Jan-Erik Østlie

Dette er vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte i helga.

2019040808550020190410203756

Energi og klima

• Vil ikke jobbe for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II (Lofoten, Vesterålen og Senja).

• Opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel.

• Norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, og myndighetene og industrien skal sammen sette en tidsfrist for når det kan skje.

• Kommunens syn må tillegges stor vekt i utbygging av vindkraft, men partiet vil ikke gi kommunene vetorett.

• Norsk industriproduksjon skal være karbonnøytral innen 2050.

• Ha et program for fullskala karbonfangst og -lagring hvor det tas investeringsbeslutning senest i 2020 og hvor grunnlaget er minst to prosjektanlegg.

Med disse åtte punktene skal LO og Arbeiderpartiet skape bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Atomvåpen

• Sier nei til at Norge signerer FNs atomvåpenforbud nå, men vil ha som mål at Nato undertegner.

Kvinnehelse, abort og bioteknologi

• Beholde abortloven som i dag, men vurdere forbedringer innenfor dagenslov for og ha en kritisk gjennomgå og eventueltendre dagens nemndsystem.

• Helsesykepleiere skal kunne veilede om og skrive ut prevensjon for de under 16 år.

• Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT blodprøve, når behandlende lege finner grunn for det.

• Enslige kvinner skal få rett til assistert befruktning og ufrivillig barnløse skal få rett til eggdonasjon. Kvinner skal kunne donere bort overflødige befruktede egg etter prøverørsbefruktning.

• Førstegangsfødende som ønsker det sikres minimum tre dager på, barselavdeling eller sykehushotell etter fødsel.

Helse og omsorg

• Det offentlige skal ha mulighet til å prioritere ideelle tilbydere av omsorgstjenester når det er behov for bistand til å løse fellesoppgavene.

• Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten medmål om å likestille den med andre helsetjenester.

• Prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon.

• Pålegge helsepersonell som jobber med sårbare grupper å vaksinere seg.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

Oppvekst

• Beholde hjemmelekser, men sier at skolearbeid som hovedregel skal gjøres på skolen og at leksepresset må dempes.

• Alle barn skal få gratis skolemåltid i grunnskolen.

• Barnetrygden opprettholdes på dagens nivå, men skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

• Gi førsteklassinger gratis aktivitetsskole etter skoletid.

• Beholde dagens fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon.

• Sikre at foreldre ikke får kuttet sin permisjonstid selv om barn fødes etter termindatoen som er satt av helsepersonell.

Flyktninger og asylsøkere

• Solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner for å hjelpe folk på flukt.

• Økt bruk av midlertidig opphold for flyktninger som ikke er individuelt forfulgt.

• Asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt Før slike avtaler inngås skal det gjøres en konkret vurdering av menneskerettighetssituasjonen for flyktningene i landet, som skal tillegges stor vekt.

• Ta imot flere kvoteflyktninger, men vil ikke forplikte seg til å følge UNHCRs anbefalinger.

Arbeid

• Innføre forbud mot innleie i utsatte områder.

• Øremerke 100 millioner kroner til et eget kompetansefond.

Hets og diskriminering

• Organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering skal fraktas støtte.

• Det skal lages en handlingsplan mot muslimhets.

MEST LEST:
BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Maiken Adam (t.v.) og Sofie Bakkemyr forteller at de ikke føler seg godt ivaretatt av sin egen fagforening mens de var sentrum for dansevideo-saken for ett år siden.

Maiken Adam (t.v.) og Sofie Bakkemyr forteller at de ikke føler seg godt ivaretatt av sin egen fagforening mens de var sentrum for dansevideo-saken for ett år siden.

Bjørn A. Grimstad

Sofie ett år etter Giske-videoen: Føler seg fullstendig sviktet av sine egne

JA TIL PRIVAT AKTØR: Flertallet i formannskapsmøtet i Bø i Vesterålen ønsker å tjenesteutsette lønnsutbetalingene i kommunen. Det kan gi Zalaris innpass i Kommune-Norge.

JA TIL PRIVAT AKTØR: Flertallet i formannskapsmøtet i Bø i Vesterålen ønsker å tjenesteutsette lønnsutbetalingene i kommunen. Det kan gi Zalaris innpass i Kommune-Norge.

Hilde Jørgensen

Vil la privat selskap overta lønnsutbetalingene i kommunen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy