Her er de viktigste vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Jan-Erik Østlie

Dette er vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte i helga.

2019040808550020190410203756

Energi og klima

• Vil ikke jobbe for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II (Lofoten, Vesterålen og Senja).

• Opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel.

• Norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, og myndighetene og industrien skal sammen sette en tidsfrist for når det kan skje.

• Kommunens syn må tillegges stor vekt i utbygging av vindkraft, men partiet vil ikke gi kommunene vetorett.

• Norsk industriproduksjon skal være karbonnøytral innen 2050.

• Ha et program for fullskala karbonfangst og -lagring hvor det tas investeringsbeslutning senest i 2020 og hvor grunnlaget er minst to prosjektanlegg.

Med disse åtte punktene skal LO og Arbeiderpartiet skape bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Atomvåpen

• Sier nei til at Norge signerer FNs atomvåpenforbud nå, men vil ha som mål at Nato undertegner.

Kvinnehelse, abort og bioteknologi

• Beholde abortloven som i dag, men vurdere forbedringer innenfor dagenslov for og ha en kritisk gjennomgå og eventueltendre dagens nemndsystem.

• Helsesykepleiere skal kunne veilede om og skrive ut prevensjon for de under 16 år.

• Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT blodprøve, når behandlende lege finner grunn for det.

• Enslige kvinner skal få rett til assistert befruktning og ufrivillig barnløse skal få rett til eggdonasjon. Kvinner skal kunne donere bort overflødige befruktede egg etter prøverørsbefruktning.

• Førstegangsfødende som ønsker det sikres minimum tre dager på, barselavdeling eller sykehushotell etter fødsel.

Helse og omsorg

• Det offentlige skal ha mulighet til å prioritere ideelle tilbydere av omsorgstjenester når det er behov for bistand til å løse fellesoppgavene.

• Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten medmål om å likestille den med andre helsetjenester.

• Prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon.

• Pålegge helsepersonell som jobber med sårbare grupper å vaksinere seg.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

Oppvekst

• Beholde hjemmelekser, men sier at skolearbeid som hovedregel skal gjøres på skolen og at leksepresset må dempes.

• Alle barn skal få gratis skolemåltid i grunnskolen.

• Barnetrygden opprettholdes på dagens nivå, men skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

• Gi førsteklassinger gratis aktivitetsskole etter skoletid.

• Beholde dagens fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon.

• Sikre at foreldre ikke får kuttet sin permisjonstid selv om barn fødes etter termindatoen som er satt av helsepersonell.

Flyktninger og asylsøkere

• Solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner for å hjelpe folk på flukt.

• Økt bruk av midlertidig opphold for flyktninger som ikke er individuelt forfulgt.

• Asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt Før slike avtaler inngås skal det gjøres en konkret vurdering av menneskerettighetssituasjonen for flyktningene i landet, som skal tillegges stor vekt.

• Ta imot flere kvoteflyktninger, men vil ikke forplikte seg til å følge UNHCRs anbefalinger.

Arbeid

• Innføre forbud mot innleie i utsatte områder.

• Øremerke 100 millioner kroner til et eget kompetansefond.

Hets og diskriminering

• Organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering skal fraktas støtte.

• Det skal lages en handlingsplan mot muslimhets.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy