JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Den rødgrønne valgseieren får jubelen til å stå i taket i Fagforbund-regionene. Men regionlederne har noen klare krav til landets nye statsminister: Nå gjelder det å levere. For de som har minst, for de som sliter på jobb – og for klimaet.

2021091415514620210924142638

redaksjonen@fagbladet.no

Fagforbundet satset tungt på regjeringsskifte i Norge, og allerede tidlig mandag kveld var det klart at den kampen var kronet med seier: Med rundt hundre mandater totalt til partiene som ønsket regjeringsskifte, var det klart at Høyre-leder Erna Solbergs tid i regjeringslokalene var over.

I stedet var tiden inne for statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-lederen vil nå få ansvaret for å danne regjering, og har på papiret flertall på Stortinget for alternativet han – og Fagforbundet – foretrekker: en Ap-ledet regjering med Senterpartiet og SV med på laget.

Sp har riktignok en Ap/Sp-regjering uten SV som førstevalg, men beskjeden fra regionlederne i Fagforbundet er klar:

SV må inn i regjering med Ap og Sp.

• Kuttene i uføretrygd og støtteordninger må reverseres.

• Tannhelse må bli billigere for pasientene.

• Skattekuttene til de rikeste må snus.

• Endringene i arbeidsmiljøloven må reverseres.

• Kommuneøkonomien må styrkes.

Anbudsbruk og privatisering nevnes også av flere. Det samme gjør satsing på flere heltidsstillinger, som Fagforbundet lenge har prioritert meget høyt,

De fleste regionlederne støtter også Fagforbund-leder Mette Nords ønske om at Rødt må tas med på råd. Flere peker også på MDG, selv om andre påpeker at det viktigste er å danne et handlekraftig flertall med Sp og SV – og at de opplever uenigheten med Rødt som stor.

Under kan du lese mer om reaksjonene fra Fagforbundets regionledere:

Marianne Nilsen Skjønstad, leder i Fagforbundet Vestfold og Telemark

Øystein Windstad

Hva synes du om valgresultatet?

– Jeg har «godfølelsen i kroppen» og ett ord for å oppsummere valgresultatet: Fantastisk!

Hvilke konkrete endringer håper du regjeringen skal få til i løpet av de neste fire årene?

– Jeg håper virkelig at vi skal se at de reverserer en del av skattepolitikken som har skapt de store ulikhetene. Reversering av endringene i arbeidsmiljøloven, lovfestet rett til heltid og å komme i gang med en tannhelsereform er også sentrale saker. Jeg håper dessuten at den nye regjeringen reverserer mange av de urettferdige kuttene til folk som har minst, slik som brillestøtten til barn og at uførepensjonen høynes.

Hva haster det mest å ta tak i?

– Å legge et budsjett som viser viljen til å gjøre endringene.

Hvilke partier vil du ha med i regjeringen?

– Jeg ønsker meg en Ap-styrt regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister og Sp og SV på laget.

Hvordan skal den nye regjeringen forholde seg til Rødt og MDG?

– Jeg synes det var rørende å høre Jonas sin tale i går kveld, der han inviterte med Rødt særlig, og også MDG. Han viser seg som en statsminister for hele folket, også for dem som ikke har stemt på ham. Folket har sagt at de ønsker en ny kurs, og Rødt og MDG er med på å være en del av den nye kursen. En inkluderende regjering tror jeg man kommer langt med. Det ville vært synd om venstresiden begynte å slåss innbyrdes. Vi må ha en sterk allianse.

{s4} 

Trond Helland, leder i Fagforbundet Rogaland

Hva synes du om valgresultatet?

– Totalt sett et formidabelt valg på rødgrønn side. Det er veldig positivt.

Hvilke konkrete endringer håper du regjeringen skal få til i løpet av de neste fire årene?

– De må levere på det de har hatt som hovedsaker: mindre forskjeller, flere heltidsstillinger og en styrking av kommuneøkonomien som gjør det mulig med flere hele stillinger i offentlig sektor.

Hva haster det mest å ta tak i?

– Det er viktig å styrke kommuneøkonomien og å komme i gang med jobben med en tannhelsereform. Jeg forventer at man kommer i gang ganske raskt, men så tar det tid å gjennomføre. Ikke minst dette med heltid tar tid, mener Helland.

Hvilke partier bør inn i regjering?

– Ap, SV og Sp. Jeg tror det vil være en styrke å ha en flertallsregjering.

Hvordan skal den nye regjeringen forholde seg til Rødt og MDG?

– Jeg mener den skal forholde seg profesjonelt. Støre sa også at han ønsker samtaler med dem. Det er fornuftig. Men jeg har tro på en styringsdyktig regjering som ligger litt lenger til venstre. Det passer Fagforbundet godt.

Roy Bjarne Gyberg, leder i Fagforbundet Agder

Roy Bjarne Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.

Roy Bjarne Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.

Kai Hovden

Hva tenker du om årets valg?

– Veldig betryggende at vi fikk et solid flertall for nytt regjeringsalternativ på plass.

Hvilke konkrete endringer håper eller forventer du at regjeringen vil få til de neste fire åra?

– Vi forventer kraftfulle tak, ikke minst i forhold til utjevning av økonomiske forskjeller. Vi trenger også en kraftfull klima og naturvernpolitikk fra denne regjeringen.

Hva haster mest å ta tak i?

– Det haster mest å få justert en del av de mest smålige kuttene til den borgerlige regjeringen. Alt fra feriepenger til arbeidsledighet og brillestønad. De må også få tannhelsebiten inn i egenandelsordningen.

Hvilke partier vil du ha med i den nye regjeringen?

– Jeg tror en trepartiregjering med Ap, Sp og SV vil være gunstig.

Hvordan mener du at den nye regjeringen skal forholde seg til Rødt?

– Der er jeg veldig enig med Støre i at vi må ha en utstrakt hånd til den gjengen fra Rødt som er kommet på tinget. De representerer en kraft som har gått i store deler av fagbevegelsen. Det er viktig at de på et eller annet vis involveres i dette prosjektet.

Er det noe du har lyst til å legge til?

– Da blir det veldig personlig, men det gleder meg at Kristelig Folkeparti kom under sperregrensa. Som en sørlending som bor midt i et kvartal med to store pinsemenigheter, så gleder jeg meg over det.

{s2}

Mariann Brandstad, leder i Fagforbundet Møre og Romsdal

Privat

Hva er din reaksjon på valgresultatet?

– Veldig fornøyd.

Hvilke konkrete endringer håper du den nye regjeringen får til de neste fire årene?

– Som de sa, at det skal være for arbeidsfolk og at vi får mer påvirkning enn det vi har hatt. Jeg ser at arbeidsfolk er mest tjent med rødgrønn regjering, og de er villige til å høre på oss når vi kommer med innspill.

Hva er det mest hast med, og hva skal de ta tak i først?

– Jeg håper de starter med å ta tilbake tjenester i egen regi. Alt som har blitt satt ut til anbud, om det er renovasjon, renhold og helse.

Hvilke partier håper du kommer i regjeringen?

– Vi går for de tre rødgrønne, Ap, SV og Sp. Med Jonas som leder.

Har du noen tanker om Rødt?

– Rødt har en del gode poeng. Samtidig har de også noen syn som ikke er forenelige med oss. Jeg vil ha Ap, SV og Sp i regjering.

Arnt Sigurd Kjøglum, leder i Fagforbundet Trøndelag

Hva synes du om valgresultatet?

– Det er fantastisk at vi får et skifte og en regjering som har lovet å jobbe med og ikke mot oss. Jeg tror Fagforbundet skal ta på seg litt av æren, vi har jobbet knallhardt for dette i lengre tid. Jeg er spent på hvordan samarbeidet blir, på hva slags regjering de får i hop. Sp sier de ikke vil samarbeide med SV, men i mitt hode trenger vi et sterkt SV i regjering for å dra politikken til venstre. Både i Nord- og Sør-Trøndelag har Rødt overtatt utjevningsmandatet fra Venstre. I Nord-Trøndelag har også Høyre mistet mandatet sitt, noe som betyr at ingen av de borgerlige partiene er representert på Nord-Trøndelag-benken. Av de 15 mandatene Trøndelag har på Stortinget, fikk de borgerlige partiene bare tre. Det er et kjempetydelig signal og fantastisk for fagbevegelsen.

{s5}

Hvilke konkrete saker forventer du at regjeringa går i gang med?

– Jeg forventer satsing på heltid, og så har det vel blitt sagt noe om fagforeningsfradraget som jeg håper blir innfridd. Men jeg er spent på hvor regjeringsplattformen lander hen, på hva slags innflytelse de ulike partiene får. Jeg håper på et tydelig Ap, som med hjelp fra SV drar politikken mot venstre. Vi må huske at Sp bare har vært et rødgrønt alternativ siden 2005. Før det var de et borgerlig parti, og det er fremdeles tydelig her i Trøndelag.

Hvordan bør den nye regjeringen forholde seg til Rødt og MDG?

– Regjeringa bør lytte til Rødt når det gjelder en del av arbeidslivspolitikken. Rødt er et ungt parti, de har kanskje ikke bredde nok i politikken. Imidlertid har Bjørnar Moxnes greid å utrette mye på Stortinget alene, og med 8–9 representanter vil de være en tydelig kraft som drar regjeringa til venstre. 

Kristine Bjella Stavn, leder i Fagforbundet Viken:

Per Flakstad

Hvilke konkrete endringer i politikken må en ny Ap-ledet regjering levere de neste fire årene?

– Først og fremst må vi se resultater i heltidspolitikken. Dette har det vært jobbet med i lang tid uten at det har ført til store gjennombrudd. Nå synes jeg det er på sin plass å kreve konkrete resultater. For å klare dette må kommuneøkonomien styrkes slik at grunnbemanningen kan økes. Det samme gjelder sykehusene. I tillegg forventer jeg at fagforeningsfradraget økes og at en ny regjering fjerner fritt behandlingsvalg. Den avtroppende regjeringen brukte i stor grad ekspertutvalg når de utredet saker i arbeidslivet. Nå forventer jeg at en ny Ap-ledet regjeringen trekker inn partene i arbeidslivet i dette arbeidet.

Hvilken sak haster det mest å gjøre noe med?

– Å styrke kommuneøkonomien og sykehusøkonomien er helt grunnleggende. Med bedre kommuneøkonomi blir det også mulig å gjøre noe med for eksempel heltidspolitikken. I tillegg må fritt behandlingsvalg skrotes sammen med ideene om økt privatisering i helsevesenet.

Hvilke partier bør sitte i den nye regjeringen?

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Hvordan bør den nye regjeringen forholde seg til Rødt og MDG?

– Når det gjelder forholdet til Rødt og MDG, som ikke kom i vippeposisjon, tenker jeg at samarbeidet med dem må bli opp til den nye regjeringen å håndtere.

 

Helene Harsvik Skeibrok, leder i Fagforbundet Innlandet

Birgit Dannenberg

Hvilke konkrete endringer i politikken må en ny Ap-ledet regjering levere de neste fire årene?

– Først og fremst må vi få på plass en lovfestet rett til heltid. Dette er så utrolig viktig for svært mange av Fagforbundets medlemmer at jeg godt kan si at det er et krav. For å få til det må kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes, og privatiseringstankene må legges nederst i en skuff. Styrket økonomi er noe som vil gjøre de offentlige tjenestene bedre, og det vil både ansatte og innbyggerne merke.

Hvilken sak haster det mest å gjøre noe med?

– Jeg vet ikke om jeg vil peke på en helt konkret sak. De siste åtte årene har vi opplevd mange usosiale kutt, og jeg tror det er viktig å begynne med noe som kan gi en positiv endring i folks hverdagsliv. Da vil de se at en ny retning i politikken betyr noe for dem.

Hvilke partier bør sitte i den nye regjeringen?

– Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Helt klart!

Hvordan bør den nye regjeringen forholde seg til Rødt og MDG?

– Når det gjelder Rødt og MDG, tenker jeg at en ny regjering må søke støtte hos dem i saker det går an å samarbeide om, for eksempel når det gjelder arbeidslivspolitikk og klima, slik at vi har en kraftfull og samlet venstreside. Det vil være en styrke for arbeidstakerne, innbyggerne og for landet vårt.

{s3}

Bjørg Tapio, leder i Fagforbundet Finnmark

Bjarne Riesto

Hva synes du om valgresultatet?

- Sjeleglad for at det gikk som det gikk. Det var jo litt usikkerhet om man hadde behov for småpartiene for å få flertall, men det gikk uten. Da blir det nok mindre krevende å få til regjeringssamarbeid. Ap og Sp har gått fram i de fleste kommuner i Finnmark, Sp kanskje mest. De har gjort et brakvalg, spesielt i nord. Mens de blå har gått tilbake. Venstre og Frp har lovt sykehus til Alta, og ikke fått det til, får svi for det.

Siden du er fra Finnmark, må vi nesten spørre om partiet Pasientfokus, som fikk ett mandat i Finnmark, basert på høy oppslutning i Alta og Kautokeino rundt partiets krav om å få sykehus til Alta. Tok stemmer fra alle partier. Hva synes du om det?

– Jeg advarte folk om å ikke kaste bort stemmen på en liste som gjør at man kan få et annet flertall enn det vi nå har fått. For de har ingen politikk annet enn sykehus i Alta.

Hvilke konkrete endringer håper du den nye regjeringen får til de neste fire årene?

– Først og fremst å løse opp sammenslåinga mellom Troms og Finnmark. Det har alle partier på venstresida lovt, så det har vi store forventninger til. Så forventer vi en mer distriktsvennlig politikk, med blant annet flere statlige arbeidsplasser ut i distriktene.

– Vi forventer at en ny regjering innfrir kravene om lovfesta rett til heltid, og at skatten skal fordeles bedre, slik at de som tjener mest skal betale mest skatt. Dette budskapet har de fått fram tydeligere i denne valgkampen enn for fire år siden. Da framstod det som at alle skulle betale mer skatt.

– Vi håper på en politikk som gjør at forskjellene jevnes ut. I Finnmark har vi sett sentraliseringa den borgerlige regjeringen har stått for, der alt sentraliseres til Tromsø. Det er tydelig hvilken vei det har gått, og nå håper vi det snur.

Hvilke partier ønsker du å ha med i regjeringen?

– Ønsker Ap, Sp og SV i regjering. Vil ha SV i regjering, det trengs. 

Valgresultatet kan også få konkret betydning for Fagforbundets regioninndeling?

– Ja. På grunn av fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark var de to Fagforbundet-regionene også i ferd med å slås sammen. Men prosessen ble utsatt på grunn av pandemien, og er fortsatt ikke gjennomført. Jeg regner med at vi nå kommer til å få signaler om å legge bort hele sammenslåingsprosjektet.

Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo

Steinar Ottesen

Hva tenker du om årets valg?

– Jeg regner med at du får samme svar fra alle regionlederene: Vi er kjempefornøyde. Det er en god dag. I vår region, Oslo, føler vi oss kanskje ekstra heldige. Vi tror det kan gi en ekstra boost å ha de samme menneskene i regjering og kommune. Etter 18 år med blått styre fikk vi jo Raymond-byrådet som nå sitter på sjette året. Vi vet at det kommer en del utfordringer i Oslo etter korona, du har samferdsel, miljø, heltid/deltid og tillitsmodellen, som også har blitt hevet høyt av Ap i valgkampen. Du kan si at for nasjonal politikk ser vi det som en lettelse å få bytta ut de som satt på Stortinget, samtidig som vi tror at det blir lettere å få gjennomført den politikken man har styrt etter her i Oslo i seks år. Vi føler at dette er en dobbeltseier!

Hvilke konkrete endringer forventer du at regjeringa vil få til?

– Siden vi er en arbeidstakerorganisasjon, gleder jeg meg aller mest over det som gjelder arbeidslivet. Jeg har store forhåpninger om at de trekker tilbake endringene som den foregående regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder midlertidige ansettelser. Der har jo Oslo og en del andre kommuner gjort unntak og ikke fulgt regjeringens endringer. Men vi vil gjerne ha omgjort loven – det er bedre enn midlertidige kommunestyrevedtak. I tillegg har vi hatt en het pensjonskamp de siste åra. Der er det fortsatt mange uløste spørsmål, blant annet har vi nå tro på at dette med særaldersgrenser vil landes og få en god løsning.

Hva haster mest å ta tak i?

– Å få reversert endringer som er gjort og få avklart det som har å gjøre med pensjon. Rundt 400 000 mennesker går på ytelsesbaserte pensjoner. Mange av dem har noen år igjen til pensjonsalder, men for dem som er der allerede har det stor betydning ikke å få en overgangsperiode som medfører at de mister rettigheter.

Hvilke partier vil du ha med i den nye regjeringen?

– Jeg støtter det Fagforbundet har sagt hele tida: Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Styrt av statsminister Jonas. Det eneste som kunne vært bedre enn dette resultatet for et Arbeiderparti-menneske som meg, hadde vært en rein Arbeiderparti-regjering med 85 mandater, men jeg skjønner jo at det er noen år siden.

{s1}

Hvordan skal den nye regjeringa forholde seg til Rødt og MDG?

– Der har Jonas gitt gode signaler om at vi må samarbeide med alle på venstresida. Det er viktig at venstresida er forent, at alle føler seg hørt. Det har vi gode erfaringer med i Oslo, hvor MDG er i byråd. Det har funka ganske bra. Rødt har vært støtteparti og bidratt i budsjetter og andre saker. Det har også funka bra. Når man samarbeider på tvers, så blir venstresida mye mer stabil, og man skaper trygghet. Bredde på venstresida er lurt – det kan bli så stabilt at disse kan regjere i både tre, fire og fem perioder. 

Ralf Einar Johannessen, leder i Fagforbundet Vestland

Privat

Hva er din reaksjon på valgresultatet?

– Vi er kjempefornøyde, og det blir ei ny regjering med et godt grunnlag for å føre en annen politikk. Det er udelt glede for resultatet, skiftet og forhåpentlig vis en rødgrønn regjering med flertall.

Hvilke konkrete endringer håper du den nye regjeringen får til de neste fire årene?

– Det handler om de sakene som har vært viktige for Fagforbundet og Ap i valgkampen. Det handler om det organiserte arbeidslivet og at det blir lettere å organisere seg. At det skal komme større fagforeningsfradrag. At det blir en kamp mot sosial dumping og useriøst arbeidsliv. Regjeringen må levere på hele faste stillinger og kampen mot bemanningsselskapene. De må ha en klar og tydelig profil på konkurranseutsetting og privatisering. Å stenge mulighet for konkurranseutsetting av pensjon.

Hva er det mest hast med, og hva skal de ta tak i først?

– En av de tingene er å reversere noen av de usosiale kuttene som regjeringen har gjort, som rammer de svakeste. Det med for eksempel arbeidsavklaringspenger og tannbehandlinger som rammer de som har minst fra før av. Det håper jeg kan gjøres noe med fort. De andre tingene som hele faste stillinger handler om lengre jobbing. Det blir viktig for en ny regjering å ha troverdige planer om vår tids utfordring om arbeidsliv og klima.

Hvilke partier håper du kommer i regjeringen?

– Vi håper at de tre partiene Ap, SV og Sp som har flertall finner sammen i regjering. Sakene er der, grunnlaget er der, er viljen der så får de det til tror jeg.

Hva tenker du om Rødts rolle?

– Det blir spennende å se hva som skjer. Det er ny situasjon med Rødt inne med åtte representanter og at de får en større mulighet til å påvirke, og en må forholde seg til partiet. De har flere saker innen arbeidslivet som de er opptatt av som også fagbevegelsen jobber for. 

Tore André Jakobsen, leder i Fagforbundet Nordland

Privat

Hva tenker du om årets valg?

– Jeg er først og fremst utrolig glad for resultatet og for at vi har nådd målet hele arbeiderbevegelsen har jobbet med: Å få en ny regjering. Jeg er letta og glad for at resultatet ble såpass klart.

Hvilke konkrete endringer håper eller forventer du at de vil få til de neste åra?

– Mine forventninger til ei ny regjering er at de får på plass ei slagkraftig rødgrønn regjering bestående av Ap, SV og Senterpartiet. Jeg har stor tillit til at Jonas Gahr Støre klarer å få på plass den plattformen.

– Når det gjelder saker, er en av de viktigste sakene fra valgkampen å utjevne forskjeller. Da forventer jeg at man reverserer de kuttene som har vært for de som har hatt behov for fellesskap. Jeg tenker på usolidariske kutt som støtteordninger til kronisk syke, folk som har behov for fysioterapi, tannregulerende arbeid, briller og synsregulerende arbeid for barn. Alle de ordningene den forrige regjeringa har kutta i for å gi skattelette til de rikeste. Jeg forventer også at når man skal utjevne forskjeller, så løfter man først livskvaliteten og verdigheten til de som har minst.

Hvordan skal den nye regjeringa forholde seg til Rødt og MDG?

– Jeg har store forventninger til det Støre sa i talen sin: At han får på plass ei regjeringsplattform blant de tre jeg har nevnt, og at de får et godt og konstruktivt samarbeid med Rødt og MDG.

Noe du vil legge til?

– Ja, vi er jo Fagforbundet! Jeg forventer at denne regjeringa sørger for ei god finansiering av velferdstjenester i kommunene og de statlige helseforetakene, og at de reverserer endringene den forrige regjeringa har gjort i arbeidsmiljøloven og styrker den slik at hverdagen til våre medlemmers tillitsvalgte blir å snakke om faste ansettelser. Jeg forventer også at vi får på plass heltid for medlemmene våre. 

Hilde Bernhardsen, leder i Fagforbundet Troms

Privat

Hva tenker du om årets valg?

– Vi vant jo, jeg er knallfornøyd med rødgrønt resultat.

Hvilke konkrete endringer forventer du at den nye regjeringa får til?

– Jeg forventer at de usosiale og smålige kuttene som den forrige regjeringa gjorde reverseres. Vi må få tilbake brillestøtten, støtte til tannregulering og fysioterapi for kronisk syke og feriepenger til arbeidsledige. Vi må dessuten ha en omfordeling som ikke bare bevarer velferdsstaten, men styrker den og gjør liv mer verdige. For å få til det må vi få på plass heltidskulturen, og da baller det på seg, så da må det også gjøres noe med kommuneøkonomien og arbeidsmiljøloven. Dessuten må sammenslåingen av fylkene reverseres.

Hva haster mest å få gjort noe med?

– Reverseringen av fylkessammenslåingen må skje fort. Det samme gjelder omfordeling og reversering av kuttene den forrige regjeringa gjorde. Mange mennesker lever under fattigdomsgrensa, og barnefattigdommen brer om seg.

Hvilke partier vil du ha med i den nye regjeringa?

– Sp, SV og Ap. Støre styrer nok dette godt i havn.

Hvordan skal regjeringa forholde seg til Rødt og MDG?

– De bør samarbeide.

Det eneste som kunne vært bedre enn dette resultatet for et Arbeiderparti-menneske som meg, hadde vært en rein Arbeiderparti-regjering med 85 mandater, men jeg skjønner jo at det er noen år siden.

Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo

Det gleder meg at Kristelig Folkeparti kom under sperregrensa. Som en sørlending som bor midt i et kvartal med to store pinsemenigheter, så gleder jeg meg over det.

Roy Bjarne Gyberg, leder i Fagforbundet Agder

Når det gjelder Rødt og MDG, tenker jeg at en ny regjering må søke støtte hos dem i saker det går an å samarbeide om, for eksempel når det gjelder arbeidslivspolitikk og klima, slik at vi har en kraftfull og samlet venstreside.

Helene Harsvik Skeibrok, leder i Fagforbundet Innlandet

Folket har sagt at de ønsker en ny kurs, og Rødt og MDG er med på å være en del av den nye kursen.

Marianne Nilsen Skjønstad, leder i Fagforbundet Vestfold og Telemark

Av de 15 mandatene Trøndelag har på Stortinget, fikk de borgerlige partiene bare tre. Det er et kjempetydelig signal og fantastisk for fagbevegelsen.

Arnt Sigurd Kjøglum, leder i Fagforbundet Trøndelag

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy