Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Åtte ledere i Fitjar kommune får opptil 20.000 kroner i ekstra kompensasjon for sin innsats under koronakrisen.

2020062210211120200622102137

baj@fagbladet.no

Dette kunne Fitjar-posten nylig melde.

I et notat forfattet av rådmann Olaug Haugen datert 13. mai kan man lese at krisen har fortrengt annet arbeid for lederne. Dette ekstraarbeidet, som under krisen har pågått både dag, kveld og helg, kan man ifølge notatet ikke påregne at lederne skal ta ut i avspasering. Dette da utsatte arbeidsoppgaver, eksempelvis saker til politisk organ, ordinær drift, samt økonomi- og planarbeid, må gjøres til rett tid.

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

I notatet tar rådmannen derfor til orde for at fire ledere skal få 20.000 kroner hver i kompensasjon, mens fire andre skal få 5.000 kroner hver, totalt 100.000 kroner.

Blant de fire som får 20.000 kroner i ekstra påskjønnelse for påkjenningen finner vi Fitjar kommunes økonomisjef, skolesjef, samt helse- og sosialsjef.

12 døde av korona ved sykehjemmet - nå skal fylkesmannen granske saken

Olaug Haugen, rådmann i Fitjar, peker på at de åtte lederne har gjort en ekstraordinær innsats ved å lede kommunen gjennom krisen, både på overordnet og operativt nivå, men uten å bli kompensert for dette på noen som helst måte i organisasjonen. Videre forklarer hun at de heller ikke har hatt mulighet til å kunne forskyve arbeidet eller få tilrettelagt sin arbeidssituasjon under krisen.

– Det er et stort ekstraarbeid som er utført og dette er en kompensasjon for bare deler av dette arbeidet. Alle andre som har blitt kalt inn til ekstra arbeid som følge av korona har fått utbetalt lønn på helt ordinær måte. Dette er ledere uten noen annen form for økonomisk kompensasjonsmulighet, forklarer Haugen.

I notatet kan man også lese:

«Rådmannen sin rolle og kompensasjon må politisk leiing som arbeidsgjevar ta stilling til.»

Pengene ble hentet fra lønnsreserven og ble utbetalt på junilønna.

Rådmann Olaug Haugen forteller at hun informerte de tillitsvalgte i et eget møte.

– Dette var ikke et drøftingsmøte, det var kun ment for informasjon, men med åpning for å diskutere det. Hovedtillitsvalgte ytret seg da om hva de mente om vedtaket, og ønsket å vurdere ordningen for flere ledere, forklarer rådmannen.

– Ekstraordinær situasjon

– Ledere har gjerne både overtid og ekstra feriedager innbakt i lønna. Er ikke det kompensasjon nok?

– Ikke i en krisesituasjon nei. De skulle håndtere en helt ekstraordinær kritisk situasjon. Fitjar har hatt særskilte utfordringer, forklarer Haugen.

På direkte spørsmål om hvilken ekstrainnsats lederne har hatt som ikke en helsefagarbeider eller sykepleier på sykehjemmet også har hatt, sier Haugen:

– Jeg har ikke behov for å gå i detaljer på arbeidet til våre ledere.

– Bærum kommune har gjort samme type vedtak. KS anbefalte da ikke andre kommune å gjøre det samme. Ser du hvorfor folk kan reagere negativt på en slik type vedtak?

– Det har jeg ingen behov for å spekulere i. Dette er håndtering av en krise i ekstraordinær situasjon som landet og kommunen er i, sier rådmann Olaug Haugen.

Rådmannn Olaug Haugen (t.h) sier de åtte lederne har gjort en ekstraordinær innsats for å lede Fitjar kommune gjennom koronakrisen og at de derfor fortjener ekstra kompensasjon. Her sammen med skolesjef John Karsten Raunholm.

Rådmannn Olaug Haugen (t.h) sier de åtte lederne har gjort en ekstraordinær innsats for å lede Fitjar kommune gjennom koronakrisen og at de derfor fortjener ekstra kompensasjon. Her sammen med skolesjef John Karsten Raunholm.

Kjetil Rydland, Fitjar-Posten

«Kommunelovens far» uenig

Verken rådmannen eller ordfører Harald Rydland (KrF) mente i utgangspunktet at vedtaket trengte politisk forankring. De har begge vist til at rådmannen har fullmakt til slikt ettersom hun har personalansvar for ansatte i Fitjar kommune.

Men Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitet i Bergen, kan i Fitjar-Posten fastslår at rådmannen ikke har denne fullmakten.

Er ikke fullmakten gitt, er det folkevalgt organ som må gjøre vedtak om å bevilge penger, fastslår han.

Ifølge jussprofessoren, som gjerne omtales som «kommunelovens far», må to forhold være på plass for at denne type tildeling skal være etter loven.

– Det avgjørende er om det står noe i personalreglementet eller instruks for rådmannen om at hun skal ha fullmakt til å gjøre det, og at det er avsatt penger i kommunebudsjettet som hun kan bruke til dette, forklarer Jan Fridthjof Bernt til lokalavisen.

Legger saken død

Nå har problemstillingen likevel fått politisk behandling i Fitjar kommune. Dette etter at det kom opp spørsmål rundt rådmannens fullmakter i formannskapet etter medieoppslag. Haugen orienterte om begrunnelsen for beslutningen og fullmaktene rådmannen har i henhold til kommuneloven og delegasjonsreglementet.

Etter orienteringen fattet formannskapet følgende vedtak:

«Formannskapet har fått med seg at det har vorte stilt spørsmål ved rådmannen si utbetaling av kompensasjon til nokre leiarar i samband med krisehandteringa under koronapandemien.

Så langt formannskapet kan sjå, ligg rådmannen si avgjerd innafor dei fullmaktene som er heimla i kommunelova og i vedtak som er gjort av kommunestyret.

Formannskapet ser difor ikkje behov for å føreta seg meir i denne saka.»

Ingen drøfting i forkant

– Det står ingenting i lønnspolitisk plan eller delegeringsreglementet i Fitjar kommune som støtter en slik utbetaling, sier hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune, Fagforbundets Turid Dalen.

– Tvert om, fastslår hun.

Dalen viser til regelverket om lønnsforhandlinger i Fitjar og kapittel 3.4.1 der man kan lese:

«Føresegna gjeld følgjande stillingar: Rådmann, assisterenda rådmann, økonomisjef, skule- og oppvekstsjef og helse- og sosialsjef.

Tilsette i dette kapitlet har ikkje rett på overtid etter hovudtariffavtalen § 6.3, og har særskilt kompenasjon for møteverksend og arbeid utenom ordinær arbeidstid på 7 dager.»

Dalen mener at lederne det gjelder, i likhet med alle andre kommunalt ansatte som har stått på ekstra under koronakrisen, har fortjent ekstra kompensasjonen. Noe som vil bli fremmet under høstens lokale lønnsforhandlinger, sier Dalen.

– De er alle verdt det. Alle har gjort en kjempejobb, men det er jobben til lederne. De får lønn for den jobben og har også ekstra fridager, sier Dalen om kompensasjonen til ledergruppen.

Hun liker dårlig at kompensasjonen kun er forbeholdt de få:

– Dette er en dugnad vi alle har tatt del i. Det har vært veldig tøft for dem som har stått oppi smitten. På sykehjemmet ble ingen pasienter smittet, kun ansatte. Alle har gjort en kjempedugnad. Det finner vi ikke rimelig, forklarer Turid Dalen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy