JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her har kommunereformen bråstoppet og frosset dønn fast. Ansatte fortviler

I KONFLIKTLAND: Ansatte opplever stor usikkerhet etter at kommunereformen bråstoppet. Ellen-Marita Knutsen, leder av Fagforbundet Tysfjord, May-Sissel Thomassen, htv i Tysfjord, sammen med leder av Fagforbundet Hamarøy, Hilda Egerdahl og htv Svein Larsen.

I KONFLIKTLAND: Ansatte opplever stor usikkerhet etter at kommunereformen bråstoppet. Ellen-Marita Knutsen, leder av Fagforbundet Tysfjord, May-Sissel Thomassen, htv i Tysfjord, sammen med leder av Fagforbundet Hamarøy, Hilda Egerdahl og htv Svein Larsen.

Werner Juvik

Om knappe 18 måneder skal Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy bli til to kommuner. Men reformarbeidet ligger dødt. I protest mot regjeringas inngripen har politikere i Narvik og Ballangen lagt arbeidet på is. Ansatte og tillitsvalgte er fortvilet.

2018071812390020230821171436

ola.tommeras@fagbladet.no

Tysfjord kommune skal opphøre å eksistere. Den skal splittes på langs og deles mellom nye Narvik som skal inkludere Ballangen, og nye Hamarøy. Nettopp det ble kimen til en konflikt som har stoppet hele prosessen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet står steilt på sitt. Det gjør også lokale myndigheter i Narvik, Ballangen og et delt Tysfjord. De er rivende uenige om hvor grensa skal gå. To alternativer med få hundre meters mellomrom, avgjør til hvilken kommune millioninntekter fra et framtidig kraftverk skal gå.

Konflikten stikker dypt, og berører også tilhørighet og følelser, historie og samiske rettigheter og reinbeitedistrikt. Det gjør at det omfattende arbeidet for å slå sammen kommunene, ikke lenger beveger seg en eneste millimeter. Deadline 1. januar 2020 rykker stadig nærmere.

NOEN FÅ VERDIFULLE MÅL: Grensen mellom Nye Narvik og Nye Hamarøy kommer til å dele Tysfjord kommune i to. Det er bare noen hundre meter som skiller grensen Stortinget har satt (tykk stiplet linje) og den lokale myndigheter vil ha (tynn stiplet linje). Men akkurat denne landejorden er ekstremt verdifull. Hvor grensen går, avgjør hvilken av kommunene som stikker av med millioninntektene fra Sørfjord vindpark, som skal bygges akkurat her.

NOEN FÅ VERDIFULLE MÅL: Grensen mellom Nye Narvik og Nye Hamarøy kommer til å dele Tysfjord kommune i to. Det er bare noen hundre meter som skiller grensen Stortinget har satt (tykk stiplet linje) og den lokale myndigheter vil ha (tynn stiplet linje). Men akkurat denne landejorden er ekstremt verdifull. Hvor grensen går, avgjør hvilken av kommunene som stikker av med millioninntektene fra Sørfjord vindpark, som skal bygges akkurat her.

Vidar Eriksen

– Vi rekker det ikke

– Vi er for seint ute allerede. Vi burde hatt tre år på å få et slikt prosjekt i havn, mener Knut Nilsen som representerer ansatte i fellesnemnda for Narvik og Ballangen – nemnda som styrer sammenslåingen. Nå går dagene, ukene og månedene uten at det skjer noe. Arbeidet er lagt på is.

Narvik og Ballangen kommuner la ned arbeidet i fellesnemnda i april/mai. Tysfjord og Hamarøy har fortsatt arbeidet i sin fellesnemnd, men får gjort lite uten å vite hva som skjer i nabokommunene mot nord.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forsøkte med brannslukking i sommer. Troppet opp i Drag, et av fjordens tre tettsteder, som skal bli en del av Hamarøy, tok ferga til kommunesenteret Kjøpsvik, som skal bli en del av Narvik - uten synlig effekt på verken hennes eller de lokale parters standpunkt.

MISTER TID: Om halvannet år skal kommunene være sammenslått, men arbeidet har stoppet opp. - Vi har knapt nok tid som det er, sier ansattes representant i fellesnemnda for Narvik og Ballangen, Knut Nilsen.

MISTER TID: Om halvannet år skal kommunene være sammenslått, men arbeidet har stoppet opp. - Vi har knapt nok tid som det er, sier ansattes representant i fellesnemnda for Narvik og Ballangen, Knut Nilsen.

Werner Juvik

• Alle delingsforslagene i det nye grenseområdet

Millioninntekt i grenseområdet

Et lokalt politisk flertall ønsket ikke å dele kommunen, men ble overkjørt. Det var likevel først da delelinja ble bestemt, at det kokte over.

Uenigheten går i korthet ut på hvilken fjordarm den nye grensa skal følge gjennom Tysfjord når kommunen med 1960 innbyggere skal deles og forsvinne fra kartet.

For akkurat i det nye grenseområdet har energiselskapet Norkraft planer om framtidig vindmøllepark. Den vil gi solide inntekter til vertskommunen. NHO har utført regnestykke på vegne av kraftselskapet, der inntekten ble estimert til 20 millioner kroner i året for kommunen kraftverket ligger i, når inntekt fra ringvirkninger inkluderes.

Strekkes grensa der flertallet i Tysfjord kommunestyre vil og i henhold til Fylkesmannen i Nordlands tilrådning, havner vindmølleparken og inntektene i nye Narvik kommune. Strekkes grensa noen hundre meter lenger mot sørvest, der mindretallet, Sametinget og departementet vil, går de framtidige kraftkronene til nye Hamarøy kommune.

• Disse kommunene slår seg sammen

Departementet satt grensa

Vedtaket er gjort. Departementet skar igjennom tidligere i år og flyttet grensa noen hundre meter. Dermed havner framtidig kraftverk i lutfattige Hamarøy kommune.

Nye Hamarøy er sikret framtidige inntekter, mens de større og mer økonomisk sterke kommunene Narvik og Ballangen, får den delen av Tysfjord der brorparten av innbyggerne bor – ingen inntekt, men en god del av den oppsamlede gjelda på nesten 70 millioner kroner.

Det har satt sinnene i kok i Ballangen, Narvik og halve Tysfjord. Det diskutere i sosiale medier, i kommunestyrene og blant folk flest, på butikken, på kroa og på ferga som binder kommunen sammen. Politikere mener seg overkjørt av sentrale myndigheter.

I lokalavisen Fremover har Mæland kritisert ordføreren i Narvik for å true med å legge ned arbeidet i fellesnemnda. Siden den gang er arbeidet faktisk nedlagt.

Nå sier departementet:

Forventer at arbeidet fortsetter

– Kommunene er forpliktet til å følge opp Stortingets vedtak. Jeg legger til grunn at kommunene fortsetter arbeidet i fellesnemnda, slik inndelingsloven pålegger, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal og moderniseringsdepartementet til Fagbladet.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (A), som ledet fellesnemnda for Ballangen og Narvik, sier:

– Reform-arbeidet kan komme på skinner igjen, men da må departementet lytte til lokale myndigheter. Her brytes frivillighetsprinsippet som Stortinget har vedtatt, og lokaldemokratiet overkjøres.

• Spørsmål og svar om kommunereformen

– Vi valgte optimalt alternativ

Andre kommuner i Norge skal også deles, blant annet Snillfjord i Trøndelag.

– Her har det vært enighet lokalt, opplyser Horrigmo i Kommunal og moderniseringsdepartementet. I Tysfjord står meninger og argumenter steilt mot hverandre. Slik forklarer Herrigmo at departementet ikke ville følge flertallets innstilling i det lokale kommunestyret:

– Departementet gjorde en helhetlig vurdering, og valgte det alternativet som på best mulig måte legger til rette for to sterke, framtidsrettede kommuner som kan sikre gode tjenester til innbyggerne sine.

• 2016: Ordfører frykter tvang vil bli brukt etter valget

Rammer ansatte og innbyggere

– Hvis kommunene ikke følger opp arbeidet i fellesnemnda, så vil det gå direkte utover innbyggere, ansatte og næringslivet i kommunene, sier statssekretær Horrigmo til Fagbladet.

Det vet de ansatte veldig godt. De er bekymret.

Velger ikke side

I Tysfjord blir tillitsvalgte fra Fagforbundet stille, når selve konfliktgrunnlaget – hvor grensa skal strekkes – bringes opp.

– Vi har valgt å ikke ta standpunkt, verken på jobb eller privat. Det er for sterke meninger og følelser blant folk, forteller Ellen-Marita Knutsen, leder av Fagforbundet Tysfjord.

– Men usikkerheten blant ansatte er sterk. Vi vet ikke hva framtiden vil bringe. Det er en vanskelig situasjon, sier hun.

Vi møter henne og hovedtillitsvalgt i kommunen, May Sissel Thomassen, i Ulvsvåg, et lite tettsted i den delen av Tysfjord som blir Hamarøy. De kommer sammen med leder og htv i Hamarøy kommune, Hilda Egerdahl og Svein Larsen.

I KONFLIKTLAND: Ansatte opplever stor usikkerhet etter at kommunereformen bråstoppet. Ellen-Marita Knutsen, leder av Fagforbundet Tysfjord, May-Sissel Thomassen, htv i Tysfjord, sammen med leder av Fagforbundet Hamarøy, Hilda Egerdahl og htv Svein Larsen.

I KONFLIKTLAND: Ansatte opplever stor usikkerhet etter at kommunereformen bråstoppet. Ellen-Marita Knutsen, leder av Fagforbundet Tysfjord, May-Sissel Thomassen, htv i Tysfjord, sammen med leder av Fagforbundet Hamarøy, Hilda Egerdahl og htv Svein Larsen.

Werner Juvik

Konglomerat av avtaler

– Samarbeidet har vært veldig godt inntil arbeidet i fellesnemnda nordover stoppet opp. Nå vet vi jo ingenting før det avklares nordover, påpeker dem, og skisserer et konglomerat av avtaler og kommunefunksjoner som må avklares.

Det er allerede et omfattende interkommunalt samarbeid mellom kommunene som er berørt. Alle avtaler må gjøres på nytt når en kommune forsvinner og de andre slås sammen.

– Vi har samarbeid om skatteoppkreving, barnevern, IKT og mange avtaler på tvers av dagens kommunegrenser innen pleie- og omsorg, skole og oppvekst. Hele kommunestrukturen må gjennomgås når nye grenser settes, påpeker de ansattes representanter fra Tysfjord og Hamarøy.

I Narvik viser Knut Nilsen til noen utfordringer:

– Hva med utbetaling av pensjon? Vi vet jo ikke hvilke pensjonister som skal høre til hvilken kommune. I verste fall kan vi ende med at pensjonen stopper opp. Og en slik ting som like veinavn i de respektive kommunene, må gjennomgås. Nå skjer det ingenting.

Kan forstå politikerne

At arbeidet mot sammenslåing har stoppet opp, kan ramme ansatte og innbyggere hardt – ikke minst om sammenslåing tvinges igjennom uten lokal medvirkning.

– Likevel kan jeg forstå politikerne. Én ting er at lokaldemokratiet er overkjørt fullstendig og at frivillighetsprinsippet er brutt, en annen er den økonomiske siden. Tysfjord hadde en oppsamlet gjeld på 64 millioner kroner i fjor. Det er liten interesse i Narvik for å overta den gjelda uten å få med inntekter. Narvik gikk ut av Robek-lista i 2015. Ingen vil ha svekket økonomi nå, påpeker Nilsen fra Fagforbundet Narvik, som representerer ansatte i fellesnemnda for Narvik og Ballangen.

HÅPLØST: For Narvik er det ingen grunn til å fortsette reformarbeidet, påpeker ansattes representant i fellesnemnda for Narvik og Ballangen, Knut Nilsen, og hovedverneombud Børre Libeck i Narvik.

HÅPLØST: For Narvik er det ingen grunn til å fortsette reformarbeidet, påpeker ansattes representant i fellesnemnda for Narvik og Ballangen, Knut Nilsen, og hovedverneombud Børre Libeck i Narvik.

Werner Juvik

Mer komplisert enn dem tror

Da kommunene skulle slås sammen, ble det markedsført som et kommende forbilde. Det skulle være et glansbilde på en kommunereform.

– De glemte at det dreier seg om er mennesker og følelser. Dette er ikke som å flytte ei boligblokk fra den til den andre siden av kommunen, påpeker leder av Fagforbundet Tysfjord, Ellen-Marita Knutsen.

– Dette er et ran

– Folk er rasende. Det sitter i ryggmargen å reagere når loven brytes og lokaldemokratiet overkjøres. Departementet har kjørt mot folket i denne saken, sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (A). Han karakteriserer delingen av kommunen slik departementet trakk grensa, som et ran av Tysfjord østre som skal slås sammen med Ballangen og Narvik.

– Hamarøy med vestre del av Tysfjord, må selvsagt komme ut av delinga som en økonomisk bærekraftig kommune. Det er vi enige om. Vi ønsket å fordele verdiene i kommunen rettferdig og fornuftig, men vi fikk ikke en gang begynt på den jobben før vi ble overkjørt, grensa ble flytta og området med kraftanlegg ble lagt til nye Hamarøy, påpeker han.

– Her var reformen på skinner, men departementet stoppet den.

Det var ordfører Johansen som selv inviterte kommunal- og moderniseringsminister Mæland til Tysfjord tidligere i sommer, der statsråden møtte folk med røde hjerter på ferjeleie på vestsiden, og folk med rødt kort da hun gikk av ferga på østsiden.

Hva som kom ut av besøket, sier han:

– Egentlig ikke noen ting.

• Kan ikke skryte av lokaldemokrati og overkjøre det etterpå

Lei for at i denne situasjonen

Tysfjord er representert i begge fellesnemndene; Narvik og Ballangen, som har lagt ned arbeidet, og Hamarøy Tysfjord, der ordfører er observatør. Hamarøy og Tysfjord har fortsatt arbeidet, og har nylig lagt fram et omfattende styringsdokument for gjennomføring av sammenslåing. Likevel står mye uavklart i fohold til resten av Tysfjord og kommunene nordover.

– Det er mye som ikke kan avklares i denne situasjonen, bekrefter ordføreren. Han forstår frustrasjon over usikkerheten for de ansatte og innbyggere.

– Det er veldig synd at det ble slik, men jeg er optimist. Selv om det er kort tid igjen til dead line, så skal vi være løsningsorientert på veien mot å få det til, sier ordføreren, men levner ingen tvil om at da må departementet komme den østre siden av Tysfjord i møte.

Fra departementet er beskjeden:

– Jeg har stor forståelse for at det er en krevende situasjon, svarer statssekretær Horrigmo til Fagbladet, men viser til at Stortingets vedtak.

– Stortinget er det øverste politiske organ i Norge. Både regjering og kommunene er forpliktet til å følge opp Stortingets vedtak.

Kommunereformen og Tysfjord

• Sammenslåing av kommunene gjøres med flere tidsfrister. 1. januar 2020 skal de opprinnelige 428 kommuner være redusert til 356. Det er også dead line for Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Narvik.

• Tysfjord kommune skal deles og opphøre. Østlig del er vedtatt overført til Nye Narvik som skal innlemme også Ballangen kommune. Vestlig del skal til Hamarøy kommune.

Argumentene står steilt mot hverandre:

Økonomi: Midt i delingsområdet planlegger Norkraft en framtidig vindmøllepark med inntektspotensial på anslagsvis 20 millioner kroner i året. Hvor grensa trekkes avgjør hvilken ny storkommune vindmølleparken vil ligge i.

Samiske rettigheter: Når Tysfjord kommune fjernes fra kartet, vil Hamarøy bli den eneste definerte lullesamiske kommune i området. Det framholdes fra Sametinget at det omstridte området, er historisk lullesamisk og må tilhøre Hamarøy.

Reformens intensjon: Intensjonen med reformen er sterkere kommuner. Hamarøy er lutfattig og trenger inntekt, mens Narvik er en sterkere storebror med god økonomi.

Lokaldemokrati: Et flertall i Tysfjord kommunestyre samt fylkesmannens tilrådning endte på delingsalternativet som ville gitt Nye Narvik området der vindmølleparken skal ligge.

Geografisk tilhørighet: Fra oppsittere og innbyggere pekes det på at det omstridte området geografisk hører til Kjøpsvik – delen som skal til Nye Narvik.

Språk og kultur. Tysfjord og Hamarøy tilhører lullesamisk språkområde, mens det nordsamiske språkområde begynner med Ballangen og nordover.

De berørte kommunene

Narvik/Ahkanjarga

Innbyggertall i dag: 18.756. Innbyggere etter sammenslåing: 22.500.

Hamarøy/Habmer

Innbyggere i dag: 1810. Innbyggere etter sammenslåing: 2650.

Tysfjord/Divtasvuona

Innbyggere i dag: 1960. Kommunen skal deles mellom Hamarøy og Narvik.

Ballangen/Balak

Innbyggere i dag: 2554. Kommunen skal opphøre og slås sammen med Nye Narvik.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

Marte Bjerke

Helsearbeiderne snakket om kritikkverdige forhold på jobben. Her får de pris for åpenheten

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy