JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport

Hver femte ansatt i barnehage er over 50 år. Og nå øker tallet

Erfaring: Hva skal til for at barnehageansatte blir lenger i jobben? Det har forskere sett nærmere på.

Erfaring: Hva skal til for at barnehageansatte blir lenger i jobben? Det har forskere sett nærmere på.

Maria Sbytova / Colourbox

– Det er de friskeste som planlegger eller tror de vil være i barnehagejobben lenge, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

2020091813303720200918133156

Ingeborg.rangul@fagbladet.no

Sundal viser til Fafo-rapporten «Seniorer i barnehagesektoren - Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker» som nettopp kom ut.

Sammen med Senter for seniorpolitikk, KS og Utdanningsforbundet har Fagforbundet samarbeidet om et prosjekt hvor Fafo har kartlagt hvorfor barnehageansatte over 50 år blir i jobben, og hvorfor de slutter.

Målet med samarbeidsprosjektet er å forhindre at de eldste ansatte faller fra og få fram ny kunnskap om hva som skal til for at flere seniorer kan og vil fortsette i barnehagejobben lenger.

Etterlyser verdiskapning: – Det blir ingen bærekraftig økonomi av å subsidiere privat sektor

Flere seniorer i fulle stillinger

Parallelt med barnehagereformens utbygging av barnehager har andelen ansatte over 50 år økt med nesten 10 000 personer til 21 000.

Dette betyr en økning fra 18 til 23 prosent i andel av ansatte. Dette trekker Sundal fram som positivt. I tillegg presiserer hun at det er positivt at flere seniorer jobber i fulle stillinger og at de eldste årskullene utsetter avgangen.

– Satsingen på å få flere til å stå i arbeidet mot pensjonsalderen gir resultater, mener May-Britt Sundal.

– Satsingen på å få flere til å stå i arbeidet mot pensjonsalderen gir resultater, mener May-Britt Sundal.

Per Flakstad

– Sånn sett kan vi si at satsingen på å få flere til å stå i arbeidet mot pensjonsalderen gir resultater, og at fleksibiliteten som ligger i å trappe ned med delvis pensjon og redusert stilling, er en god løsning for noen, sier Sundal.

– Hadde vi vært én ansatt til, hadde vi hatt mer tid til hvert enkelt barn

Forebyggende arbeidsmiljø må til

Rapporten viser at frafallet er noe høyere blant barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere og assistenter enn blant barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

Selv om også ansatte i barnehager skifter jobb, er det grunn til å se på hva som kjennetegner de som slutter, for å redusere avgang som skyldes uønskede forhold ved arbeidsmiljøet eller andre forhold det er grunn til å gjøre noe med.

– Når en tar i betraktning at den største gruppa som slutter, er de som opplever helseproblem eller store arbeidsbelastninger, vil forebyggende arbeidsmiljøarbeid, tilrettelegging og kompetanseutvikling være aktuelle virkemidler for å redusere frafall, mener Sundal.

I denne barnehagen lærer barna å redde liv

Hele stillinger gir forutsigbarhet

Det er mange og ofte sammensatte grunner til at ansatte ikke står i arbeid frem til pensjonsalder. De med deltidsjobb blir i større grad enn dem med heltidsjobb. Leder i yrkesseksjonen mener at dette kan ha noe med mestringsstrategier å gjøre, men det kan også være at det ikke er annet arbeid å få eller at manglende opptjening av pensjon gir reduserte valgmuligheter.

– På sikt vil likevel hele stillinger gi mer forutsigbare forhold både for den enkelte og for virksomheten og gi større valgmuligheter for arbeidstakere. Det er et gode i seg. Poenget må være å redusere uheldige og uønskede faktorer så langt det er mulig. Det kommer alle til gode, sier Sundal.

Hun minner om at de fleste ansatte trives veldig godt i barnehagen og at trivsel noe av det de scorer høyt på.

Straffedømte kan jobbe i barnehage

Nå er det opp til partene

I dag er hver femte ansatt i barnehage over 50 år og flere blir det. I starten av barnehagereformen var snittalderen blant ansatte i barnehagene lavere enn i andre yrker. Nå har barnehagene en alderssammensetning blant de ansatte som er likere andre sektorer.

Senter for seniorpolitikk mener at dersom for mange seniorer forsvinner for tidlig ut av barnehageyrket, kan det bli mangel på kompetent arbeidskraft.

– Det er viktig for alle parter at de ansatte vil og kan jobbe lenger, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk (SSP).

Hun mener rapporten gir mye kunnskap om hva som virker når arbeidsgiverne og de ansatte ønsker at flere skal forlenge sine yrkeskarrierer og at det nå er opp til partene å gjennomføre – slik at best mulig folk kan lage gode dager for ungene.

Hvordan hindre frafall?

En av forskerne bak rapporten, Tove Midtsundstad, sier at økt bemanning gikk igjen som svar på hvordan frafall og tidligpensjonering kan forhindres.

– Mange mener at bemanningen er for lav og at de er for få ved tidlig- og senvakter. Problemet er at dette koster, sier forskeren under gjennomgangen av rapporten.

I tillegg foreslår de ansatte mulighet til å slippe enkelte oppgaver, anledning til å jobbe redusert tid eller å kombinere arbeid og pensjon en periode fram mot endelig avgang.

Marit Leinhardt fra KS pekte på viktige utfordringer som muligheten til heltid, god ledelse og kompetanseheving er viktige løsninger på at flere kan stå lenger i arbeidet.

Til daglig jobber Tino (29) i barnehage. I helgene reiser han rundt med fem kilo silikonpupper i kofferten

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy