JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Trygd og pensjon

Hvordan blir økonomien din i år? Sjekk hvilke regler, skatter og ytelser som endres nå

Deltid er mest vanlig i kvinnedominerte yrker, der mange er i helsesektoren. Nå blir heltid normen i arbeidslivet, men det kan bli unntak. Illustrasjonsfoto.

Deltid er mest vanlig i kvinnedominerte yrker, der mange er i helsesektoren. Nå blir heltid normen i arbeidslivet, men det kan bli unntak. Illustrasjonsfoto.

Anna Granqvist

Fra 1. januar skal heltid være normen i arbeidslivet. Det er en av mange større endringer som kommer i 2023. Se hele oversikten.

2023010309175420230104133520

herman@lomedia.no

Vi er inne i et nytt år, 2023, og det betyr nye punktum i lovverket og nye prosenter på skattekortet.

Så hvilke endringer bør du få med deg?

Her kan du se et utvalg av de større endringene som skjer i lovverket, trygdeytelsene og skattesystemet fra 1. januar 2023.

Retten til heltid

Det er ikke mange store endringer i arbeidsmiljøloven og lignende som gjelder fra 1. januar.

For eksempel kommer flere punkter fra Støre-regjeringas handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet utover nyåret.

Dette gjelder fra 1. januar:

Styrking av retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Fra 1. januar skal normen i arbeidslivet være heltidsstillinger. Arbeidsgiver må dokumentere behov for deltid, og drøfte eventuelle deltidsstillinger med tillitsvalgte.

• Deltidsansattes fortrinnsrett til utvida stilling blir også styrka i samme lov. Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvida stilling, framfor at arbeidsgiveren leier inn arbeidstakere eller bruker tilkallingsvikarer ved midlertidige behov.

• Deltidsansatte har også fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Kommer seinere i 2023:

• Innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbransjen gjelder fra 1. april. Det blir en periode med overgangsregler til det nye lovverket.

Mer til minstepensjonistene

Disse trygde- og pensjonsytelsene gjelder 1. januar:

• Minstepensjonister får 4.000 kroner mer fra 1. januar, men det blir ikke utbetalt før april eller mai.

• Uføre som mottar uføretrygd etter minstesatsene, får en engangsutbetaling på 3.000 kroner.

• Fra 1. januar gis barnetillegg til begge foreldre som forsørger barn og mottar dagpenger. Satsen økes til 35 kroner daglig per barn fra 1. februar.

• Fra og med ferieåret 2023 får de som mottar dagpenger i mer enn åtte uker rett til et ferietillegg på 9,5 prosent. Ordninga med rett til ferie med dagpenger avvikles, men de som har opptjent ferie, skal kunne ta ut ferie i inntil fire uker med dagpenger til og med 31. januar.

• Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende, frilansere og flere.

• Bostøtta økes med 1.500 kroner per måned, med et tillegg på 150 kroner per medlem av husstanden, fra januar til og med april 2023. Det er også midlertidig økte inntektsgrenser for å få bostøtte.

Nav: Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagforeningsfradraget økes

Fra første januar blir det flere skatteletter, som etter det regjeringa sier skal være omfordelende. Blant annet får alle som tjener under 750.000 mindre inntektsskatt.

Noen skatter øker også for å tjene inn kronene som blir tapt gjennom reduserte skatter.

Dette gjelder fra 1. januar:

• Inntektsskatten blir lavere for de som tjener under 750.000 kroner, og høyere for de som tjener mer enn det.

• Fagforeningsfradraget økes fra 5.800 kroner til 7.700 kroner.

• Personfradraget økes fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

• Satsene for trygdeavgift for lønn/trygd og næringsinntekt settes ned 0,1 prosentpoeng – til 7,9 prosent og 11,1 prosent. Nedre grense for trygdeavgift økes til 69.650 kroner.

• Frikortgrensa økes fra 65.000 til 70.000 kroner.

• Øvre grense for minstefradraget for lønn/trygd settes ned fra 109.950 kroner til 104.450 kroner. For minstefradrag i pensjon settes den nedre grensa ned fra 90.800 kroner til 86.250 kroner.

• Fradragssatsen for Boligsparing for Ungdom (BSU) settes ned fra 20 prosent til 10 prosent av det som er spart inn på konto. Man kan sette inn maks 27.500 kroner på BSU-konto hvert år. Hvis man sparer så mye, vil fradraget reduseres fra 5.500 kroner til 2.750 kroner.

• Pendlere som bor på brakke eller pensjonat, skal få fradrag og skattefri dekning av moms til mat og drikke.

• Formuesskatten økes.

Lakseskatt

Næringslivet har ropt høyt om den såkalte lakseskatten, men fra 1. januar innføres den nye skatten.

Her er noen av endringene som gjelder i næringslivet fra 1. januar:

• Ekstra arbeidsavgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner.

• Satsen for grunnrenteskatt på vannkraft økes fra 37 prosent til 45 prosent. Dette er for å finansiere fastprisavtaler til næringslivet.

• Regjeringa innfører grunnrenteskatt for havbruksnæringa, en såkalt lakseskatt, fra 1. januar. Satsen blir 40 prosent, men det er ordninger som skal hindre at det går ut over mindre selskaper. Høringsfristen for forslaget er 4. januar – etter skatten skal være innført.

• Grunnrenteskatt for vindkraft på land.

Nye satser for godtgjørelser

Statens reisesatser fra 2023:

• Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil – 4,48 kroner per kilometer.

• Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting – 872 kroner.

• Kostgodtgjørelse for reiser 6 til 12 timer – 342 kroner.

• Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer uten overnatting – 637 kroner.

• Kompensasjonstillegg for utenlandsreiser over 12 timer – 584 kroner per døgn.

Skattedirektoratets forskuddssatser ved reise. Alt her er trekkfritt:

• Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell – 634 kroner.

• Diettgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat, brakke eller hybel uten kokemuligheter – 177 kroner.

• Diettgodtgjørelse ved overnatting privat eller på hybel med kokemuligheter – 98 kroner.

• Diettgodtgjørelse for merutgifter til kost på dagsreise, 6–12 timer – 200 kroner.

• Diettgodtgjørelse for merutgifter til kost på dagsreise, over 12 timer – 400 kroner.

• Nattillegg – 435 kroner.

• Kilometergodtgjørelse: 3,50 kroner per kilometer.

• Kilometergodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet – 1,70 kroner per kilometer.

Kildene i denne saken er Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Simployer.

Send en epost til herman@lomedia.no, om vi har glemt noen viktige regelendringer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy