Pensjonen rammer kvinnene

Hvorfor streiker de ansatte i Akasia-barnehagene?

Tvungen mekling på mandag

PENSJONSKONTOR: Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, hadde pensjonskontor på gata for å forklare hva streiken i Akasia egentlig handler om.

PENSJONSKONTOR: Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, hadde pensjonskontor på gata for å forklare hva streiken i Akasia egentlig handler om.

Geirmund Jor

Rettferdig og livslang pensjon er kjernen i konflikten som har utspilt seg denne måneden. Fagforeningene mener pensjonsordningen Akasia tilbyr vil svekke de ansatte.

2017060209514120170602095053

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Fagforeningenes utgangspunkt for streik er at de krever en ytelsesbasert pensjonsordning, en ordning som lover den ansatte en bestemt pensjonsytelse i framtiden.

Akasia vil ha en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor arbeidsgiver avsetter en bestemt sum til pensjonssparing for den ansatte hver måned. Lovgivningen gir avgrensing for hvor stor denne sparingen kan være på grunn av de skattefordelene som gis.

Potten tas ut gjennom et visst antall år, og siden kvinner lever gjennomsnittlig lenger enn menn, vil de ende med lavere årlig utbetaling sammenlignet med sine mannlige kolleger.

Streikende koblet av med grillfest og appeller

Går med på hybridpensjon

Fagforeningene sagt seg villig til å gå bort fra kravet om en ytelsesbasert ordning, til fordel for en hybridpensjon, en tjenestepensjonsordning med elementer fra ytelses- og innskuddspensjon.

Fagforeningene mener dette vil gi akseptabel forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Spekter har levert et tilbud hvor de som jobbet i barnehagene før Akasia overtok, skal få beholde ytelsespensjon. Mens de som ble ansatt etter overdragelsen skal få innskuddspensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene ser på dette som en splitt og hersk-løsning.

Seksåringene kan miste avslutningen sin

Lønnstapere

Barnehageyrket er et kvinnedominert yrke med høy arbeidsbelastning og lav lønn, og mange vil ha behov for å pensjonere seg tidlig.

Fagforeningene mener at hvis Akasia får gjennomslag for sin pensjonsordning, kan det få ringvirkninger for det øvrige arbeidslivet.

Det er en høy risiko for at store kommersielle selskaper som driver barnehager i Norge kan bruke dette eksempelet til å svekke pensjonsordningene til svært mange flere.

Til høsten skal partene møtes i to rettssaker om pensjonsordning, både i arbeidsretten og i tingretten.

Pappa kjøpte is til de streikende

Langvarig streik

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne har streiket i barnehager eid av det kirkeeide Akasia siden 5. mai. Alle de 20 Akasia-barnehagene på Vestlandet er nå i streik. Kjernen i konflikten er hvilken pensjon de ansatte skal ha.

357 ansatte fra fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne er nå i streik.

På den andre siden av bordet sitter Spekter, som representerer Akasia.

Barnehagestreiken har fått mye omtale, men også ansatte i andre Akasiaselskaper er tatt ut. Fagforbundets streikende medlemmer jobber i barnehager, i kirke og gravplass og i eiendomsutvikling.

Spekter vurderer å skrote AFP-ordningen

Pensjonskontor i Bergen

I midten av mai sendte Fagforbundet sin pensjonsekspert Steinar Fuglevaag til Bergen. Han åpnet «pensjonskontoret» ladet med kalkulator og regler for å informere streikede og andre interesserte.

Til Fagbladet kunne han fortelle at det i grove trekk er to forhold der ansatte taper penger på pensjonsordningen arbeidsgiver vil innføre. Det ene er ved eventuell uførepensjon, der forskjellen er ganske tydelig. En ansatt i Akasia vil tape mellom 25 og 30.000 kroner ved uførhet.

Det andre er forskjellen ved alderspensjon. I dag kommer de ansatte fra ytelsesordninger, og striden står om hvorvidt de skal overføres til en innskuddsbasert pensjon. Kvinner som går av med innskuddspensjon, vil ha rundt 15.000 kroner mindre i året å leve av som pensjonist enn sine mannlige kolleger.

Tvungen mekling

Mandag møtes partene til tvungen mekling. Etter 30 dager i streik er partene pliktige til å møtes hos riksmeklingsmannen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy