Kirkestreiken er over: – Historisk seier sier nestleder i Fagforbundet

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen er fornøyd med resultatet som avsluttet kirkestreiken.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen er fornøyd med resultatet som avsluttet kirkestreiken.

Birgit Dannenberg

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier, sier nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

2021011108263320210111085247

per flakstad@fagbladet.no

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 %, som er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

Arbeidsgiverforeningen for kirkelige virksomheter, KA, la i romjula fram et forslag til løsning der de imøtekom kravet om at nyansatte prester skulle opprettholde kompensasjonen de har fått for bortfall av boplikten.

– I dette ligger det en erkjennelse av at den lønnskompensasjon som ble gitt fra staten som følge av bortfall av bopliktordningen, har festet seg som «den nye normalen» for presters lønn, sa direktør Ingrid B. Tenfjord i KA.

Ifølge KA var det en skisse basert på dette forslaget som ble resultatet av meklingen.

58 ansatte som har vært tatt ut i streik kan nå gå tilbake til arbeidet.

{f1}

Opprettholder kjøpekraft

– Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, fortsetter Odd Haldgeir Larsen.

– Dette er en seier for kirkens framtid! Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Streikende prester: – Veldig bekymret for kirkens framtid

Skreddersydd lønnssystem

Også arbeidsgiverorganssajonen for kirkelige virksomheter, KA, er fornøyd med at streiken er over etter at den tvungle meklingen førstye til et resultat natt til mandag.

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge: Én kirke, ett lønnssystem. Meklingsresultatet innebærer et viktig skritt i retning av et skreddersydd lønnssystem for Den norske kirke som tar egenarten ved kirkelig sektor på alvor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Fagforeningene er enige om at det bør jobbes for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg, ifølge de ansattes organisasjoner

Avtalte partsarbeid

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Følgende fagforeninger har vært omfattet av konflikten:

Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo

Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 prosent av de organiserte ansatte i kirken.

Fakta om meklingsresultatet i kirkeoppgjøret

• Den økonomiske rammen for oppgjøret er 1,7 prosent. Det gis kronetillegg på mellom 1.400 og 1.800 kroner til fellesrådstilsatte i lønnsgrupper, og 0,3 prosents tillegg til de unormerte. For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke gis et tillegg til alle på 0,2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.

• Alle ansatte i Den norske kirke skal over på samme tilleggslønnssatser. Et partssammensatt utvalg skal jobbe med innretningen av dette frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022. En sentral nemnd skal avgjøre spørsmålet dersom partene ikke kommer til enighet om et felles system i forhandlingene.

• Et partssammensatt utvalg skal foreslå tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren, med særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av prestene, frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.

• De fem laveste lønnsalternativene for kapellan, sokneprest og prostiprest tas permanent ut av bruk fra 1. mai 2021.

• Det åpnes en egen lønnsgruppe for ansatte med krav om fire års utdanning pluss ett års nødvendig tilleggsutdanning (lønnsgruppe 4b).

• 22 fagforeninger har partsforhold til KA. 10 av disse brøt forhandlingene i slutten av oktober, gikk ut i streik 12. desember og kom til enighet med KA natt til 11. januar. KA tar sikte på å forhandle ferdig med de resterende 12 fagforeningene snarest mulig. Deretter skal anbefalt resultat endelig godkjennes av alle fagforeningene og av KAs medlemmer. Først når uravstemningene er gjennomført med positivt utfall, kan resultatet iverksettes.

Kilde: KA, Arbeidsgiverforeningen for kirkelige virksomheter

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy